Rätt till LMA-kort när du byter från asyl till arbetstillstånd

Enligt två nya domar från Högsta förvaltningsrätten har personer som söker arbetstillstånd efter avslag på asylansökan (så kallat spårbyte) fortsatt rätt till stöd enligt LMA. Det innebär dock inte självklart att man har rätt till dagersättning.

Du som är asylsökande har rätt till ekonomiskt stöd och boende enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Hittills har Migrationsverket tolkat lagen som att personer som ansöker om arbetstillstånd efter avslag på ansökan om asyl inte har rätt till stöd enligt LMA, eftersom de inte längre är asylsökande.

Migrationsverket ändrar nu sin tolkning efter två domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Det innebär att personer som ansöker om arbetstillstånd efter avslag på asylansökan (och deras medföljande familjemedlemmar), har fortsatt rätt till stöd enligt LMA.

Alla har inte rätt till ekonomiskt stöd

Att en person omfattas av LMA innebär inte automatiskt rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd, men Migrationsverket kan säga nej om du har en inkomst. Om du har den lön som krävs för att få arbetstillstånd har du inte rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt LMA.

Du som har dagersättning måste meddela Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du börjar arbeta. Att inte berätta om din inkomst samtidigt som du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket kan vara ett bidragsbrott.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Du som har lön ska betala för ditt boende

Om du bor hos Migrationsverket och har en inkomst ska du betala för boendet. Om Migrationsverket får reda på att du har haft en inkomst utan att berätta det kan du få betala för boendet i efterhand.

Läs hur mycket du ska betala för boendet

Du får behålla ditt LMA-kort

Du får behålla ditt LMA-kort så länge som du omfattas av LMA. Det innebär att du kan fortsätta att besöka sjukvården och köpa medicin enligt samma villkor som när du väntade på beslut om din asylansökan.