Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd

Om du inte ansökte om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars, men vill stanna i Sverige, måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet, och boende och ekonomiskt stöd, på nytt.

Migrationsverket börjar nu stoppa boende och ekonomiskt stöd för de personer som inte har ansökt om förlängt skydd i tid. Det är därför viktigt att du ansöker om skydd igen så snart som möjligt om du vill stanna i Sverige. Du har inte rätt att arbeta förrän du har fått ett nytt beslut.

Du kan använda e-tjänsten som finns för att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången, men du kan också besöka Migrationsverket.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Du som har ansökt om förlängning

Du som har ansökt om förlängt skydd behåller alla de rättigheter som massflyktsdirektivet ger dig, inklusive rätten till ekonomiskt stöd och boende, samt rätten att arbeta. Din ansökan är komplett och Migrationsverket kan fatta beslut om du har bokat tid och skickat in din ansökan i e-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd, även om ditt bokade besök för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad sker efter 4 mars.