Du som har haft tillfälligt skydd i två år kan bli folkbokförd

EU har beslutat att massflyktsdirektivet ska förlängas med ytterligare ett år. Det betyder att du som har haft tillfälligt skydd i två år kan bli folkbokförd i Sverige.

Du som har haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i två år ska anmäla flytt till Sverige till Skatteverket. Skatteverket utreder din identitet och hur länge du har bott i Sverige, och beslutar om du kan bli folkbokförd.

Rätt till mer stöd från samhället

När du har blivit folkbokförd och fått ett svenskt personnummer har du inte längre rätt till hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Istället har du samma rätt till hjälp från det svenska socialförsäkringssystemet som andra personer som bor i Sverige.

Läs mer om vad det innebär att vara folkbokförd och vilket stöd du kan ha rätt till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så blir du folk­bok­förd

För att Skatteverket ska kunna folkbokföra dig behöver de veta vem du är, var du bor, hur din familj ser ut, och hur länge du har haft uppehållstillstånd i Sverige.

När du anmäler flytt till Sverige ska du bland annat visa ditt uppehållstillståndskort och dina beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Bifoga de beslut du har i din anmälan. Om du saknar något dokument ska du berätta för Skatteverket när du fick ditt första uppehållstillstånd. Om Skatteverket behöver få uppgifterna bekräftade kan de kontakta Migrationsverket. Du behöver inte kontakta Migrationsverket för att få ut nya kopior på dina beslut. Om du har Freja eID kan du skicka in allt underlag digitalt.

Läs mer om vad som krävs för att bli folkbokförd och gör din anmälan på www.skatteverket.se/ukraine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.