Permanent uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd har ingen begränsad giltighetstid, utan gäller så länge du är bosatt i Sverige och ger dig rätt att bo och arbeta här. För att få permanent uppehållstillstånd i Sverige måste du uppfylla särskilda krav som rör bland annat försörjning och skötsamhet.

För att kunna få permanent uppehållstillstånd måste du ha bott i Sverige med uppehållstillstånd en viss tid. I de flesta fall ansöker du om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning av ditt nuvarande uppehållstillstånd. Hur länge du måste ha bott i Sverige med uppehållstillstånd, hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga, beror därför på vilken typ av uppehållstillstånd du har idag.

Läs mer om vilka krav som gäller för dig:

Ett perma­nent uppe­hålls­till­stånd kan åter­kallas

Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige men inte längre är bosatt här, eller av någon annan anledning har befunnit dig utomlands under en längre tid, kan Migrationsverket återkalla ditt tillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd kan också återkallas om Migrationsverket får uppgifter om att du medvetet har lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat om något som hade betydelse för att du skulle få permanent uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: