Mahdollisuus saada tietoja vähemmistö- ja pohjoismaisilla kielillä

Möjlighet att få information på minoritetsspråk och nordiska språk – finska

Pohjoismaiden välisessä sopimuksessa kuvataan kansalaisten oikeus käyttää omaa kieltään toisessa Pohjoismaassa (SÖ 1982/93). Kansallisia vähemmistökieliä puhuvilla on kansallisia vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) nojalla laajennettu oikeus käyttää omaa kieltään (koskee suomea, meänkieltä ja saamea) yhteydenotoissa hallintoviranomaisiin.

Jos asiasi koskee migraatiovirastoa, sinulla on oikeus saada tietoja siitä norjan, tanskan, suomen tai islannin kielellä, meänkielellä tai saamen kielellä. Näitä kieliä hallitsevaa henkilökuntaa ei kuitenkaan ole aina paikalla migraatiovirastossa soittaessasi tai kirjoittaessasi meille. Pyydämme sinua sen vuoksi ottamaan yhteyden johonkin virkailijaan ja kertomaan tälle, että haluat tiedot omalla kielelläsi. Tällöin virkailija voi varata ajan sinulle asian esittämiseksi tulkin avulla.

Mitä migraa­tio­vi­rasto tekee?

Migraatiovirasto on viranomainen, joka tutkii hakemukset henkilöiltä, jotka haluavat asettua asumaan Ruotsiin tai tulla käymään Ruotsissa tai jotka haluavat hakea turvaa vainoilta tai hakea Ruotsin kansalaisuutta.

Migraatiovirasto tarjoaa pakolaisten vastaanottotoiminnassaan turvapaikkaa hakeville  asunnon ja rahaa ruokaan heidän odottaessaan päätöstä turvapaikka-asiassa. Pakolaisen saatua oleskeluluvan Ruotsissa maksamme valtion korvausta kunnille ja määräkäräjille. Jos turvapaikkaa hakevan hakemus hylätään, migraatiovirasto toimii aktiivisesti palautusasiassa.     

Kun ulkomaalaiselle on myönnetty asumislupa Ruotsissa, etupäässä Ruotsin kunnilla ja maakäräjillä on tehtävänä ulkomaalaisen integrointi Ruotsin yhteiskuntaan.

Last updated: