Sök på webbplatsen

Statistics about student permits
About the Migration Agency/Statistics

April 2022 Received applications 2,031 1 126 Decisions 2,590 400 Granted 1,452 233 Pending cases 2,202 *Pending cases are received applications/cases...

Statistik om uppehållstillstånd för studier
Om Migrationsverket/Statistik

Avgjorda ärenden 2 590 400 Beviljade uppehållstillstånd 1 452 233 Öppna ärenden* 2 202 *Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått...

Migrationsverkets budgetunderlag 2021-2023 Pdf. PDF

1 Budgetunderlag 2021 – 2023 Utfärdat av Dokument Migrationsverket/Generaldirektören Budgetunderlag 2021-2023 Framtagen av Datum Diarienummer...

Sida 1 av 1