Sök på webbplatsen

Ansökan om permanent uppehållskort Pdf. PDF

Den här blanketten ska användas av dig som är familjemedlem till en EU/EES-medborgare men som inte själv är EU/EES-medborgare. För att få permanent uppehållskort ska du ha bott i Sverige utan avbrott i minst fem år tillsammans med en EU/EES-medborgare med uppehållsrätt.

Ansökan om uppehållskort Pdf. PDF

Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES-stat men är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Permanent uppehållsstatus för brittisk medborgare och dennes familjemedlem som har permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort Pdf. PDF

För dig som är brittisk medborgare eller familjemedlem till en brittisk medborgare och harbeviljats intyg om permanent uppehållsrätt (brittisk medborgare) respektive permanent uppehållskort (familjemedlem till brittisk medborgare från tredje land), och vill ansöka om permanent uppehållsstatus.

Fullmakt Pdf. PDF

Använd den här blanketten om du ska flytta till någon, arbeta, studera, besöka Sverige eller har ansökt om svenskt medborgarskap och du vill att ett ombud ska företräda dig.

Intyg om permanent uppehållsrätt Pdf. PDF

Den här blanketten ska användas av dig som är EU/EES-medborgare. Du ska ha bott i Sverige utan avbrott i minst fem år med uppehållsrätt för att ha permanent uppehållsrätt.

Sida 1 av 1