Sök på webbplatsen

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/Flytta till någon i Sverige

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/EUEES-medborgare och varaktigt bosatta

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/Arbeta i Sverige

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/Studera och forska i Sverige

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

Nya pass från 1 januari
Privatpersoner/Främlingspass och resedokument

Tidigare var giltighetstiden som längst fem år. Du som har ett giltigt främlingspass, resedokument, uppehållstillståndskort eller uppehållskort...

Nya pass från 1 januari
Privatpersoner/Skydd och asyl i Sverige

Tidigare var giltighetstiden som längst fem år. Du som har ett giltigt främlingspass, resedokument, uppehållstillståndskort eller uppehållskort...

Ändrat utseende och giltighetstid för UT-kort och pass
Andra aktörer/Anordnare av högre utbildning/Nyhetsarkiv

utseende. Det gäller också de resedokument och främlingspass som Migrationsverket utfärdar. Även uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort (UK...

Ändrat utseende och giltighetstid för UT-kort och pass
Andra aktörer/Kommuner/Nyhetsarkiv

utseende. Det gäller också de resedokument och främlingspass som Migrationsverket utfärdar. Även uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort (UK...

Ändrat utseende och giltighetstid för UT-kort och pass
Andra aktörer/Regioner/Nyhetsarkiv

utseende. Det gäller också de resedokument och främlingspass som Migrationsverket utfärdar. Även uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort (UK...

Ändrat utseende och giltighetstid för UT-kort och pass
Andra aktörer/Gode män/Nyhetsarkiv

utseende. Det gäller också de resedokument och främlingspass som Migrationsverket utfärdar. Även uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort (UK...

Sida 1 av 2