Sök på webbplatsen

Kulturdialog genom tolk
Andra aktörer / EU-fonder / ... / Integration och laglig migration

kursplan för fortbildning av tolkar fram, ett metodstöd för föreläsningarna samt en vetenskaplig utvärdering. 233 föreläsningar riktade till nyanlända...

Statistics about student permits
About the Migration Agency/Statistics

April 2022 Received applications 2,031 1 126 Decisions 2,590 400 Granted 1,452 233 Pending cases 2,202 *Pending cases are received applications/cases...

Statistik om uppehållstillstånd för studier
Om Migrationsverket/Statistik

Avgjorda ärenden 2 590 400 Beviljade uppehållstillstånd 1 452 233 Öppna ärenden* 2 202 *Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått...

Sida 1 av 1