Kontakta presstjänsten

Kontorstid vardagar

010-485 66 55

Nyheter

 • 2017-01-17

  Snabbare och enklare utresor via utreseboenden

  Migrationsverket har utreseboenden i Malmö, Göteborg, Uppsala och Knivsta. Syftet är att arbeta smartare med utresor som sker självmant.
  Ett av utreseboendena ligger i Åby utanför Uppsala i en före detta öppen kriminalvårdsanstalt. Härifrån är det inte långt till Arlanda där alla utresor sker.
 • 2017-01-03

  Lagändringar som påverkar Migrationsverket från 1 januari

  Från årsskiftet träder lag- och regeländringar i kraft som berör Migrationsverket.
 • 2017-01-01

  Högsta antalet asylbeslut hittills

  2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.
 • 2016-12-14

  Fortfarande en individuell prövning av afghaner

  Det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan innebär inte att alla afghanska medborgare automatiskt har skyddsskäl. En individuell prövning görs fortfarande i varje enskilt fall.
 • 2016-12-09

  Misstänkta bedrägeriförsök via Facebook

  Personer som felaktigt utgett sig för att komma från Migrationsverket har i flera fall kontaktat sökande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton där de utger sig för att arbeta på Migrationsverket. Syftet har varit att komma åt sökandes inloggningsuppgifter till BankID.
 • 2016-12-08

  Sverige kan välkomna gäststudenter bättre

  Internationella studenter är en tillgång för Sverige. Samhället måste se det, och undranröja onödiga hinder för gäststudenter och doktorander. Flera röster uttryckte de tankarna när MIG Talks ordnade ett samtal om studiemigrationen till Sverige.
 • 2016-12-08

  Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan

  Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Utvecklingen skiljer sig dock både mellan och inom landets provinser. I ett nytt rättsligt ställningstagande redogör verket för den aktuella situationen och vilken betydelse den har för de rättsliga bedömningarna.
 • 2016-11-30

  Så hanteras turkiska asylansökningar

  Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.
 • 2016-11-25

  Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

  Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.
 • 2016-11-24

  Frågor och svar om Afghanistan

  Migrationsverket får just nu många frågor om asylsökande från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna. Sidan är uppdaterad efter det rättsliga ställningstagandet om Afghanistan som publicerades den 8 december 2016.

Reportage

Medarbetare framför boende

Följ med till asylboendena längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara. Läs mer

Bild av förföljda

Världsdagen för pressfrihet

Tillsammans med fyra av Sveriges nuvarande fristadsförfattare och några av yttrandefrihetens främsta försvarare uppmärksammar Migrationsverket årets världsdag för pressfrihet. Läs mer