Apotek

Apotek (öppenvårdsapotek) har rätt till statlig ersättning för subventionen av läkemedel och vissa andra varor till personer som har lämnat in en ansökan om asyl i Sverige. 

Kvinna som jobbar på ett apotek.

Apotek lämnar in en ansökan om ersättning till Migrationsverket som beslutar om och betalar ut den statliga ersättningen för kostnader för receptförskrivna läkemedel till asylsökande.

Apotekskunden ska styrka sin rätt till subvention

För att subventionen ska gälla måste personen vid köptillfället kunna styrka att han eller hon har ansökt om asyl i Sverige genom att visa upp ett giltigt LMA-kort (LMA är förkortning för lagen om mottagande av asylsökande). Om den asylsökande ännu inte har fått sitt kort, räcker det att han eller hon kan visa upp ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar.

Om det inte går att klargöra rätt till subvention ska hela kostnaden betalas av personen. Öppenvårdsapoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen var asylsökande och hade rätt till subvention. 

Vilka varor är subventionerade?

En person som har lämnat in en ansökan om asyl omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Asylsökande har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom är receptförskrivna smittskyddsläkemedel subventionerade.

Är den asylsökande under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Om den asylsökande har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som skrivs ut i samband med hälso- och sjukvård som inte kan vänta. Det gäller även mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Migrationsverket subventionerar inte läkemedel vid fertilitetsbehandling.

Eftersom subventionen av läkemedel till asylsökande inte omfattas av bestämmelserna för läkemedelsförmån får utbyte av läkemedel inte ske.

Egenavgift för asylsökande

​Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift.

En vuxen asylsökande ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.

Egenavgiften inkluderar även:

  • insulin
  • stomiartiklar (gäller recept för max tre månaders behov och där samma förskrivare vid samma tillfälle har skrivit ut på hjälpmedelskort)

Vuxna asylsökande behöver inte betala egenavgift för:

  • förbrukningsartiklar (hela kostnaden ersätts för artiklar som behövs för att ta läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som har skrivits ut på hjälpmedelskort)
  • smittskyddsläkemedel (hela kostnaden ersätts).

LMA-kort

Alla asylsökande, även barn, får ett så kallat LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande. Där framgår också personens ärendenummer hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

På LMA-kortet framgår även hur länge kortet är giltigt. Giltighetstiden kan variera från tre till maximalt sex månader beroende på var personen befinner sig i asylprocessen

Personer med uppehållstillstånd som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket

Rätten till subventionerade läkemedel omfattar även personer som fått uppehållstillstånd och som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket. Eftersom en person som fått uppehållstillstånd kan ha ett fullständigt svenskt personnummer och ett uppehållstillståndskort måste rätten till subventionerade läkemedel styrkas genom ett giltigt LMA-kort.

LMA-kort.

Klicka på bilden för att få den större.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-23