Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2016-07-06

    Boende på vatten: Villkoren uppfylls inte i avtalet

    Villkoren i Migrationsverkets avtal med Floating Accommodations Sweden AB är inte uppfyllda. Ett beslut från Länsstyrelsen Västernorrland som förbjuder Utansjö hamn att ta emot passagerarfartyg innebär ett avgörande hinder för leverantören att påbörja uppdraget enligt avtalet.
  • 2016-07-01

    Ramavtal om tillfälligt asylboende i Östergötlands län

    Migrationsverket har nu börjat teckna ramavtal i Östergötlands län. Nu återstår bland annat besiktning av anläggningarna samt kompletteringar av eventuella dokument, innan Migrationsverket får avropa boendeplatser efter behov.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.