Projektverksamhet utgör en stor del av Migrationsverkets arbete med frivillig återvandring. Målet är att stödja enskilda personer så att de själva ska kunna avgöra om och när de vill återvandra. Projektverksamheten kompletterar och samverkar med andra insatser från myndigheter och organisationer utifrån FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 13: "Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land".

Sök projektstöd 2017

Här kommer information om 2017 års projektansökningsomgång inkom kort.

Projektrapporter och förstudier

I dokumentet Sammanställning projektrapporter och förstudier 2014-2016PDF hittar du genomförda projekt från senaste tre åren där Migrationsverket har beviljat projektstöd. Det finns även en sammanställning över pågående projektPDF som fått projektstöd av Migrationsverket.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om de projekt och förstudier som tidigare har fått projektstöd.

Modell för återvandring

Projektet Program för human återvandring I och II (medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden 2005–2008) och underprojektet Individuell plan: tidslinje – bygga broar (med stöd av Migrationsverket 2007) skapade strukturer för att använda beprövade metoder anpassade till dagens situation och behov för individuellt riktat arbete till återvandrare i Bosnien och Hercegovina.

Inom ramen för dessa projekt inrättades Center för Lokal Utveckling (CLU). Ett av centrens syften var att stödja återvandrare att planera och genomföra sin återvandring på ett smidigt och konstruktivt sätt. CLU har utvecklat och synkroniserat sin verksamhet och är idag en egen organisation: Center för Lokal Utveckling och Diaspora (CLUD), numera CLDD Centers for Local Development and Diaspora.

8-stegsmodell för återvandringPDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-11