Nyheter

 • 2016-07-12
  Fondernas mötesplats under Almedalsveckan 2016.

  Lyckad närvaro för fonderna i Almedalen

  Fokus låg på migrationens möjligheter och en förbättrad återvändandeprocess när fonderna närvarade under Almedalsveckan 2016.
 • 2016-07-12

  Fondfinansierade projekt lyftes fram i Almedalen

  Onsdagen den 6 juli anordnade Migrationsverket seminariet Barn som inte får stanna i Sverige i Almedalen. En diskussion om hur man genomför ett tryggt återvändande för barn. Samtidigt genomförde fondförvaltningen en spridningsaktivitet där resultat från Europeiska återvändandefonden och Europeiska flyktingfonden lyftes fram.
 • 2016-07-05

  Vill ni göra en insats för förbättrat återvändande?

  Ett av tre huvudområden i det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden är återvändande. Framöver kommer det gå att ansöka om medel för projekt på återvändandeområdet. Här hittar du mer information om vilka återvändandeinsatser som behövs.
 • 2016-07-04

  Träffa oss i Almedalen

  Representanter från fonderna finns på plats under Almedalsveckan för att informera om möjligheterna med EU-fondfinansiering och projekt inom asyl, integration och återvändande.

Tweets

Länsstyrelsen i Norrbotten bedriver EU projekt Integration och Tillväxt i Norrbotten #AMIFse