Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID).

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Öppet utlysningsfönster
Mellan 18 januari och 12 februari är utlysningsfönstret öppet och det finns möjlighet att lämna in en ansökan om medfinansiering. Här finns blanketterna ni ansöker på.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt inom:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Målgruppen är tredjelandsmedborgare. Medfinansiering sker med 75 procent.

I augusti 2015 godkände EU-kommission Sveriges nationella program för AMIFPDF. Det nationella programmet som styr hur fondens medel får användas i Sverige.


Läs mer om fonden
Här kan du ladda ner informationsbladet AMIF - på en minutPDF
Här kan du ladda ner en kortfattad broschyr om AMIFPDF
Här hittar du vanliga frågor och svar om AMIFöppnas i nytt fönster


Sidan senast uppdaterad: 2016-01-20