Avveckling av tillfälliga asylboenden

Migrationsverkets behov av asylboenden påverkas av antalet personer som behöver ett. Just nu är det färre som behöver ett boende än antalet som myndigheten har tillgängligt. Därför avvecklas det antal myndigheten har för många av. Nedan kan du läsa hur det går till.

Alla som söker skydd i Sverige har, under tiden ansökan handläggs, rätt att bli erbjudna ett boende av Migrationsverket. När myndigheten inte har egna boenden att erbjuda, köper Migrationsverket tjänsten ”tillfälligt asylboende” av privata leverantörer genom en offentlig upphandling.

Just nu behöver färre få ett boende ordnat av Migrationsverket. Därför måste myndigheten avveckla de boendeplatser som inte behövs. Migrationsverket börjar då avveckla de boendeplatser som tidigare upphandlats av privata leverantörer.

Så här många boendeplatser har Migrationsverket

Avveckling sker i en särskild ordning

Eftersom många boendeplatser drivs av privata leverantörer som har upphandlats i en särskild ordning, måste Migrationsverket också avveckla dem i omvänd ordning. Enligt lagen om offentlig upphandling ska det senast upphandlade boendet avvecklas först.

Dessa boenden avvecklas till januari 2017

Fram till och med januari kommer Migrationsverket att avveckla cirka 7000 boendeplatser. På grund av lagen om offentlig upphandling, kommer cirka 6200 personer att erbjudas hjälp att flytta till ett nytt boende.

Nedan kan du läsa vilka boenden avvecklingen just nu berör, samt i vilket län och kommun de finns i.

Anläggningar som ska avvecklas fram till januari 2017PDF

Avvecklingsplan visar hur de avvecklas

Eftersom myndigheten är skyldig att, utöver rangordningen mellan upphandlingarna, följa en ordning inom direktupphandling 12, har Migrationsverket presenterat en avvecklingsplan.

Avvecklingsplanen visar hur Migrationsverket kommer att avveckla cirka 7000 boendeplatser till slutet av januari 2017.

Tryck här för att läsa avvecklingsplan för avveckling av överkapacitet oktober 2016 – januari 2017.PDF

Våren 2017 minskar behovet ytterligare

Migrationsverket gör i den senaste prognosen bedömningen att behovet av boendeplatser fortsätter minska under åren fram till och med 2020. Eftersom myndigheten måste anpassa antalet tillgängliga platser stegvis, har en avvecklingsplan fastställts för våren 2017.

Migrationsverket har därför nu börjat planera en avveckling av ytterligare cirka 23 000 tillfälliga boendeplatser på 183 anläggningar - fram till och med 20 maj 2017.

Mer information i mitten av januari 2017

Vilka kommuner, anläggningar och i vilken ordning boenden avvecklas kommer Migrationsverket att presentera i mitten av januari 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-14