Fonder

På EU-nivå finns fonder i syfte att stimulera medlemsstaterna att genomföra den gemensamma politiken på asyl- och migrationsområdet. Funktionen för fonderna, som har Migrationsverket som värdmyndighet, förvaltar fonderna.  

Här hittar du mer information om de EU-fonder som Funktionen för fonderna förvaltar.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Fonden fokuserar på integrerad hantering av asyl-, migrations- och integrationsfrågor samt att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma migrations‑ och invandringspolitik. Under 2015 förväntas EU-kommissionen anta Sveriges nationella program för AMIF. Därefter kommer mer information gå ut om när och på vilket sätt det kommer gå att ansöka om stöd ur fonden.

Europeiska flyktingfonden
Europeiska flyktingfonden stödjer utvecklingsprojekt för bland annat asylsökande och flyktingar. Fonden ingår i ramprogrammet SOLID som pågår mellan 2008‑2013, med avslut årsskiftet 2016/17. Det går inte längre att ansöka om medel från fonden. Sista utlysningen gjordes hösten 2013.

Europeiska återvändandefonden
Europeiska återvändandefonden stödjer utvecklingsprojekt som underlättar för människor att återvända till sina hemländer. Fonden ingår i ramprogrammet SOLID som pågår mellan 2008‒2013, med avslut årsskiftet 2016/17. Det går inte längre att ansöka om medel från fonden. Sista utlysningen gjordes hösten 2013.

Aktuellt


Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.