Fonder

EU-kommissionen ansvarar för EU-fonderna som ger stöd till projekt inom asyl och återvändande. Fondenheten förvaltar fonderna.   

Fondenheten har fått i uppdrag av regeringen att vara ansvarig myndighet för förvaltningen av EU-fonderna i Sverige på asyl- och migrationshållet. Enheten har Migrationsverket som värdmyndighet och följer bland annat verkets grafiska profil.

Sedan januari 2008 ansvarar Fondenheten för två olika fonder.

  • Europeiska flyktingfonden (ERF) ger stöd till utvecklingsprojekt för bland annat asylsökande och flyktingar och ingår i ramprogrammet SOLID som pågår mellan 2008‒2013, med avslut årsskiftet 2016/17.
  • Europeiska återvändandefonden (RF) stödjer projekt som underlättar för människor att återvända till sina hemländer och ingår i ramprogrammet SOLID som pågår mellan 2008‒2013, med avslut årsskiftet 2016/17.

Medel från fonderna kan sökas av organisationer på nationell, regional och loka nivå för projekt som riktar sig till bland annat asylsökande, flyktingar och skyddsbehövande, samt kvotflyktingar.

Det betyder att statliga myndigheter, landsting och regioner, kommuner, forskningsinstitutioner, frivilligorganisationer, företag och stiftelser kan ansöka om medfinansierat projektstöd från fonderna. Ansökningsperiod utlyses efter beslut och sker under begränsad tid.

Om Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ansvarar för den nya fonden för asyl, migration och integration. Fonden fokuserar på

  • integrerad hantering av migrations- och integrationsfrågor
  • att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma migrations- och invandringspolitik.

Fondenheten arbetar med att förbereda en utlysning.

Aktuellt


Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.