Nyheter

 • 2016-08-26

  Fonderna träffade stödmottagare och intressenter vid introduktionsmöte och öppet hus

  Torsdagen den 25 augusti genomförde funktionen för fonderna ett introduktionsmöte nyblivna stödmottagare inom AMIF. Dagen avslutades med Öppet hus på fondernas kontor i Liljeholmen. Totalt hade 115 personer tackat ja till inbjudan.
 • 2016-07-12
  Fondernas mötesplats under Almedalsveckan 2016.

  Lyckad närvaro för fonderna i Almedalen

  Fokus låg på migrationens möjligheter och en förbättrad återvändandeprocess när fonderna närvarade under Almedalsveckan 2016.
 • 2016-07-12

  Fondfinansierade projekt lyftes fram i Almedalen

  Onsdagen den 6 juli anordnade Migrationsverket seminariet Barn som inte får stanna i Sverige i Almedalen. En diskussion om hur man genomför ett tryggt återvändande för barn. Samtidigt genomförde fondförvaltningen en spridningsaktivitet där resultat från Europeiska återvändandefonden och Europeiska flyktingfonden lyftes fram.
 • 2016-07-05

  Vill ni göra en insats för förbättrat återvändande?

  Ett av tre huvudområden i det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden är återvändande. Framöver kommer det gå att ansöka om medel för projekt på återvändandeområdet. Här hittar du mer information om vilka återvändandeinsatser som behövs.

Tweets

Fullt hus på fondernas #öppethus när Omvärldsenheten berättar om det aktuella migrationspolitiska läget. #AMIFse

Västra Göteborg Stadsdelsförvaltning arbetar för ökad sysselsättning och förbättrat studieresultat i skolan #AMIFse

Funktionen för fondernas kommunikatör informerar projektägare om olika sätt att synliggöra projekt #AMIFSe

Idag startup-möte m alla nyblivna stödmottagare #AMIFse Stort engagemang för att främja migrationens möjligheter.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd driver integrationsprojekt med fokus på sysselsättning med stöd från #AMIFse

Nationell dialogkonferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik - SKL #eufonder #socialfonden skl.se/tjanster/kurse…

Malmö Högskolas projekt avser öka kunskapen om hur museerna kan bli effektiva integrativa arenor #AMIFse