Anställa EU-medborgare

En EU-medborgare behöver inte ha ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.

En EU-medborgare får börja arbeta direkt och behöver inte arbetstillstånd eller registrera en uppehållsrätt hos Migrationsverket. Den som är anhörig till en EU-medborgare men som själv är medborgare i ett land utanför EU får också arbeta utan arbetstillstånd men ska ansöka om uppehållskort om han eller hon ska vara här i mer än tre månader.

Länder som omfattas av den fria rörligheten inom Europa

Sidan senast uppdaterad: