Anställ någon som redan är i Sverige och behöver ansöka om arbets­till­stånd

Huvudregeln är att den du ska anställa ska ansöka om och ha sitt tillstånd klart innan hen reser till Sverige. I vissa fall kan dock en person som behöver arbetstillstånd ansöka om och få tillstånd efter att hen rest in i Sverige.

Läs om krav och vad du som arbetsgivare ska göra om du vill anställa en person som är:

Ska du anställa någon som har haft tillstånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt tillstånd för arbete?

När ni ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som han eller hon har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Vid ansökan om förlängning får arbetstagaren arbeta under handläggningstiden om hen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har gått ut.

Läs om vad som gäller för dig som ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU

Sidan senast uppdaterad: