Anställa någon som är medbor­gare i ett land utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Det finns olika typer av arbetstillstånd, beroende på vem du ska anställa.

Kvinna står bredvid en server.

De flesta behöver arbets­till­stånd

Ska du anställa någon från ett land utanför EU? Då behöver du som arbetsgivare lämna information om anställningen till Migrationsverket, för att arbetstagaren ska kunna ansöka om arbetstillstånd. Du som arbetsgivare ska också kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen.

Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige, men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

Olika typer av arbets­till­stånd – med olika krav och regler

Innan du lämnar information till Migrationsverket, är det viktigt att du tar reda på vilka krav och regler som gäller.

Vem ska du anställa?

I denna snabbguide får du veta mer om vilket arbetstillstånd du behöver för att kunna anställa.

  • EU-medborgare och deras familjemedlemmar
  • medborgare i Schweiz
  • personer med status som varaktigt bosatta
  • medborgare i Norge, Danmark, Finland och Island
  • personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • studenter som har uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
  • forskare som redan har ett särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND).

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Läs mer om att arbeta under en begränsad tid utan arbetstillstånd

Kontakta Migrationsverket

Sidan senast uppdaterad: