Sök på webbplatsen

Olika myndig­he­ters ansvar för nyanlända med uppe­hålls­till­stånd
Andra aktörer/Kommuner/Om nyanlända med uppehållstillstånd

öppnas i nytt fönster. Försäk­rings­kassan Försäkringskassan beslutar och betalar ut etableringsersättning förutsatt att den nyanlände är inskriven hos...

Introduktion till det svenska samhället
Privatpersoner/Skydd och asyl i Sverige/Resettlement

är etableringsersättning. Du kan få denna ersättning om du deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Ansökan om ersättning gör du hos Försäkringskassan. Stödet täcker...

Vanliga frågor från journalister – Olika myndigheters ansvar
Om Migrationsverket/Pressrum/Vanliga frågor från journalister

för Migrationsverket och förvaltningsrätterna. Försäk­rings­kassan Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända. Myndigheten fattar också beslut...

Manual verifiera målgrupp för AMIF Pdf, öppnas i nytt fönster. PDF

Personerna har en etableringsplan i två år d.v.s. 24 månader, undantag om personen i fråga har varit föräldraledig och pausat sin etableringsersättning...

Sida 1 av 1