Att arbeta på Migrationsverket

Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 6 000 medarbetare och med verksamhet över hela landet. Vår verksamhet påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden vilket gör att vi kan erbjuda en händelserik arbetsplats där du snabbt får ett stort ansvar och kan bidra till genomförandet av vårt viktiga uppdrag.

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och varierade arbetsuppgifter. Den största delen av vår verksamhet arbetar med att pröva ansökningar från människor som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller vill ha svenskt medborgarskap. Arbetet innebär bland annat att möta människor i olika samtal, administrera handlingar, utreda och fatta beslut i ärenden om uppehållstillstånd eller hantera överklaganden i domstol. Du kan också arbeta med mottagandet av asylsökande under den tid som de väntar på beslut i sitt ärende. Om en person får avslag, arbetar vi även med att stödja personen i att lämna Sverige.

Det finns också många möjligheter till ett utvecklande arbete inom till exempel kvalitetsutveckling, kommunikation, ekonomi, HR, it, rättsliga och internationella frågor med mera.

Variationen av arbetsuppgifter inom vår verksamhet innebär att vi behöver medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser. De flesta av våra medarbetare har en akademisk utbildning inom juridik, rättsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, sociologi eller någon form av gymnasieutbildning.

Läs mer om vårt uppdrag

Läs mer om vår organisation

Din utveck­ling och karriär

När du börjar hos oss får du en introduktion till Migrationsverket som arbetsplats – hur vår verksamhet fungerar, hur vår organisation är uppbyggd, vårt förhållningssätt och gemensamma värderingar. Du kommer också att introduceras till de lagar och bestämmelser som styr vårt arbete.  

Vi erbjuder dig goda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. Du kan bredda din kompetens genom att arbeta inom olika arbetsområden och i olika roller. Du kan fördjupa din kompetens genom att välja att fördjupa dig inom ett specifikt område och ha en expertroll. Du kan också utvecklas i rollen som ledare och chef.

Vårt arbets­sätt och vår värde­grund

Vårt arbetssätt präglas av två viktiga principer – att respektera människan och att arbeta med ständiga förbättringar. Vår värdegrund och uppförandekod ger oss vägledning i vårt arbete.

Vårt arbetssätt bygger på motivationen och engagemanget hos oss människor. Vi utgår från att alla medarbetare vill ta och tar ansvar för sitt arbete, för att uppnå bästa tänkbara resultat för sökande, kollegor och myndigheten i stort. Det handlar om att med sökandes behov i fokus identifiera problem och hitta lösningar som gör verksamheten smidigare och effektivare.

Vår värde­grund

Vår värdegrund är en sammanfattning av vad vi strävar efter och hur vi vill uppfattas. Mod, empati  och tydlighet är tre ord som ska vara vägledande för oss i vardagen. Värdegrunden vilar på de statliga värdegrundsprinciperna och ger oss vägledning och stöd för hur vi ska utföra vårt uppdrag. Värdegrunden ska prägla hela vår verksamhet och fungera som stöd när vi ställs inför olika ställningstaganden i vardagen.

Den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: