Förmåner och villkor med att jobba hos oss

På Migrationsverket erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete som samtidigt gör skillnad för andra. Du erbjuds också goda förmåner och arbetsvillkor oavsett var i livet du befinner dig. Här kan du läsa om några.

Fördelar med att jobba hos oss

Semester

På Migrationsverket har du längre semester än på de flesta andra arbetsplatser: 28, 31 respektive 35 dagar beroende på din ålder.

Lön

För de som jobbar statligt gäller individuell lönesättning som baseras på prestation och skicklighet. Även andra faktorer spelar roll såsom ansvar och arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Marknadsfaktorer som konkurrens på arbetsmarknaden kan också påverkar lönen.

Frisk­vård

Frisk­vårds­bi­drag

Migrationsverket vill uppmuntra till friskvårdsaktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa därför erbjuder Migrationsverket ett friskvårdsbidrag på högst 4 000 kr per år

Frisk­vårds­timme

Vill du också motionera på arbetstid så har du rätt till det en timme per vecka utöver friskvårdsbidraget.

Att vara förälder på Migra­tions­verket

Föräld­ra­le­dighet

När du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Denna utgör cirka 80 procent av din inkomst. För att underlätta under din föräldraledighet betalar Migrationsverket en kompletterande ersättning så att du får totalt 90 procent av din lön för de dagar av föräldraledigheten som betalas ut enligt sjukpenningnivå från Försäkringskassan. Detta föräldrapenningtillägg betalas ut för högst 360 dagar per barn. Som småbarnsförälder har du också möjlighet att arbeta deltid.

Vård av sjukt barn

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du ”vabbar” kallas tillfällig föräldrapenning.

Ersätt­ning för sjuk­vård och läke­medel

Som anställd på Migrationsverket har du förmån att få ersättning för dina sjukvårdskostnader.

Att jobba stat­ligt

Läs mer om vilka villkor och förmåner som finns när man arbetar statligt hos Arbetsgivarverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: