Styrning och uppföljning

Migrationsverkets arbete regleras genom lagar och förordningar och ett regleringsbrev som vi får från regeringen varje år. Vårt arbete följs bland annat upp genom att verket lämnar över en årsredovisning. Vi skickar också regelbundna prognoser för vår verksamhet och svarar på olika frågor genom remisser och yttrande.


Sidan senast uppdaterad: 2014-10-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.