För dig som är student

Vi ser det som mycket positivt att ha utbyte med dig som student. Vi tror det bidrar till utveckling såväl för dig som för oss som verksamhet och arbetsgivare. I den mån vi har behov och möjlighet så tar vi därför gärna emot dig som praktikant eller sommarvikarie. Du kan också genomföra din notarietjänstgöring hos oss.

Prak­tik­plats

Är du i slutskedet på din utbildning och är intresserad av att göra praktik på Migrationsverket?

Vi erbjuder dig som är student en möjlighet att praktisera hos oss och därmed få värdefulla kunskaper och erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv. Vissa förutsättningar gäller för att kunna ha praktik på Migrationsverket.

  • Du ska vara inskriven som student vid ett svenskt universitet eller högskola.
  • Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram.
  • Du ska som student vara försäkrad genom universitetet eller högskolan.
  • Praktiken ska omfatta minst åtta veckor och som längst en termin samt bör genomföras på heltid.

Under sommarmånaderna har vi ingen möjlighet att ta emot praktikanter.

I dagsläget har vi ingen öppen ansökan för praktikplatser. Vi hänvisar till utlysta praktikplatser som annonseras under Lediga jobb.

Se Migrationsverkets lediga jobb

Sidan senast uppdaterad: