Jobba med it

Vi söker flera medarbetare som vill utveckla och digitalisera vår verksamhet. Varje år tar vi emot flera tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Det ställer höga krav på vår effektivitet och service, och här kan du vara med och göra skillnad.

Foto på medarbetare på Migrationsverket

Ett it-jobb som gör skillnad

Att arbeta med frågor som rör människors liv och framtid är viktigt och meningsfullt. Nu söker vi fler kollegor som vill ha ett it-jobb som gör skillnad.

Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Vårt jobb är att underlätta för dem att använda våra tjänster – oavsett vilka de är eller var i världen de befinner sig.

Vi ska också skapa förutsättningar och bidra till att våra it-tjänster upplevs användbara och tillgängliga, oavsett plats och tekniska hjälpmedel för våra kollegor, sökande och partners. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till Sverige fungerar och därmed fyller vi en viktig roll i samhället.

Vari­erat och utveck­lande arbete

Vårt arbete sker i takt med vår omvärld och är varierat och utvecklande. Vi arbetar i tvärfunktionella team och med agil utvecklingsmetodik för att ta fram de bästa lösningarna. Vår ambition är att vara en myndighet i framkant när det gäller digitalisering, e-förvaltning och teknikval.

Vår it-miljö är omfattande och varierande. Vi har allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. På vårt huvudkontor i Norrköping arbetar idag närmare 230 personer med it och vi har kompetens, teknik och utveckling samlade under samma tak. Det är en fördel att vi både har nära till varandra och vår verksamhet – det hjälper oss att varje dag såväl fånga upp behov som se nyttan i det vi gör.

Vi som arbetar här har ett stort engagemang för vårt jobb. Vi har hög kompetens inom en stor bredd av områden vilket gör att vi kan hjälpas åt, utmana varandra och utvecklas tillsammans.

Vill du ha ett jobb som är viktigt på riktigt – välkommen till oss!

Läs mer om hur det är att arbeta på Migrationsverket

Läs mer om Migrationsverkets uppdrag och verksamhet

Läs mer på Arbetsgivarverkets webbplats om att jobba statligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möt Steve och Faris

Steve och Faris har ett jobb som är viktigt på riktigt. Här är deras berättelse om att utveckla och utvecklas i ett it-jobb som gör skillnad.

Möt Henrik och Görgen

Henrik och Görgen har it-jobb som gör skillnad. Lyssna till deras berättelse om att arbeta med it och utveckling på Migrationsverket.

Porträttbild på Björn som är mjukvaruarkitekt

Björn, mjukvaruarkitekt

Varför ska man arbeta med it-arkitektur just på Migrationsverket?
– Myndigheten är långt fram tekniskt och befinner sig i början av en större migration till en modernare arkitektur. Det finns flera spännande projekt att engagera sig i framöver.

Vad är det som gör era jobb utvecklande och spännande?
– Att man får jobba nära verksamheten och direkt se nyttan av det som utvecklas! Trevliga kollegor och team med stor frihet att själva besluta om lösningar.

Porträttbild på Annika som är lösningsarkitekt

Annika, lösningsarkitekt

Varför ska man arbeta med it-arkitektur just på Migrationsverket?
– Migrationsverket går mot en spännande transformationsfas där vi ska öka vår digitala närvaro med krav på hög automationsgrad – vår omvärld kräver det.

Det kommer att göra det enklare och säkrare för våra sökande och andra intressenter att interagera med oss på migrationsområdet. It-arkitektur är det vassaste verktyget att nå dit. Det handlar om att beskriva processer och designa nya framtida, moderna lösningar. Att få vara en del av denna förändringsresa samt bidra med en it-arkitektur som är utvecklande, utmanande och motiverande är en stor anledning.

Vad är det som gör era jobb utvecklande och spännande?
– Som lösningsarkitekt arbetar du med framtida lösningar och vägen dit. Vanligtvis är det nya saker som ska utvecklas med nya tekniker vilket gör att man hela tiden lär sig nya saker. Vi arbetar i team där många kompetenser ingår, ofta både från verksamhet och it. Det gör arbetet roligt och utvecklande. Gillar man att utvecklas och lära sig nya saker är jobbet som lösningsarkitekt på Migrationsverket ett jobb för dig!

Porträttbild på Fredrik som är enhetschef och infrastrukturarkitekt

Fredrik, enhetschef och infrastrukturarkitekt

Vad innebär det att jobba som infrastrukturarkitekt?
– I rollen som infrastrukturarkitekt ansvarar man för att all utveckling av it-tjänster går i linje med vår arkitekturella målbild. Arbetet handlar om att, i samarbete med övriga arkitekter, överbrygga gapet mellan våra olika alla teknikdomäner så att alla tekniska designbeslut samverkar. Så att ett plus ett blir tre. Man bidrar också till att förklara och synliggöra tekniska aspekter på vår infrastruktur för övriga delar av Migrationsverkets verksamhet och organisation. Som infrastrukturarkitekt är man en it-ambassadör.

Vad är det som gör era jobb utvecklande och spännande?
– Variationen i arbetsuppgifterna är en stor anledning till att det alltid är spännande att komma till jobbet. Ibland är hela dagen ett oskrivet kapitel och endast den egna kreativiteten sätter begränsningarna. Att vi sedan ligger i teknikens framkant för att proaktivt kunna säkerställa att våra it-tjänster levereras med hög säkerhet och tillgänglighet, bidrar givetvis till en utvecklande arbetsmiljö.

Porträttbild på Teddy som är drifttekniker Linux

Teddy, drifttekniker Linux

Varför ska man arbeta som drifttekniker inom Linux just på Migrationsverket?
– Vi har en intressant och komplex miljö som består av många olika byggstenar som skapar en utmanande vardag. Den frihet vårt arbete erbjuder ger stora möjligheter att påverka ens eget arbete samt förbättra och förenkla andras.

Vad är det som gör era jobb utvecklande och spännande?
– Vi är lite som en ”spindel i nätet” när det gäller våra verksamhetssystem. Vi är en central knutpunkt för många, där helhetssyn och ansvarstagande är av största vikt. Effektivitet är viktigt för oss, vilket kräver att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra verktyg och rutiner för att underlätta det dagliga arbetet. Möjligheten att bestämma vilka byggstenar som ska läggas till eller tas bort, och vad som behöver slipas till, skapar en hög ansvarskänsla och engagemang i ens arbete.

Vad är det som gör ert teamarbete framgångsrikt?
– Vi har verksamheten i fokus genom att ha en hög servicenivå, vara noggranna och prestigelösa. Vi försöker också att alltid finnas tillgängliga. I teamet och på avdelningen har vi högt i tak och en öppenhet som välkomnar samarbeten över gränserna.

Porträttbild på Oskar som är it-specialist

Oskar, it-specialist

Varför valde du just Migrationsverket?
– Hos Migrationsverket hittade jag nya utmaningar och möjligheter samtidigt som jag känner att jag bidrar till samhällsnyttan. Att jobbet finns i samma stad som jag bor i är också positivt, även om det finns närhet till pendeltåg och lokaltrafik.

Hur är det att jobba som it-specialist på Migrationsverket?
– Det är många teknikområden som vi ansvarar för, både när det gäller vidmakthållande och nyutveckling. Vi jobbar tillsammans med driftenheten och utvecklingsenheten som sitter nära. Det gör det lättare att förstå varandras behov, ge råd och be om hjälp.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i din roll?
– Min grupp ansvarar för många delar i nätverket och dessa måste hanteras och vidareutvecklas kontinuerligt. Det gör att vi hela tiden måste titta på nya lösningar och se nya möjligheter i de system vi använder. Det gäller också att tänka kostnadseffektivt och se till de miljömål som finns. Så utmaningar finns hela tiden!

Porträttbild på Görgen som är lösningsarkitekt

Görgen, lösningsarkitekt

Varför ska man arbeta med it-arkitektur just på Migrationsverket?
– Några anledningar till att arbeta på Migrationsverket med it-arkitektur är att

  • det finns stora utmaningar
  • det finns ett engagemang och ett hjärta för att förändra och hjälpa
  • det är en viktig samhällsfunktion och som it-arkitekt har du en avgörande nyckelroll för Migrationsverkets digitala framtid
  • det är en brännande fråga och en kritisk framgångsfaktor.

Vad är det som gör ditt jobb utvecklande och spännande?
– Jag tycker att det är spännande att staka ut Migrationsverkets framtida arkitektur och strategi mot digital transformation. Låter kanske lite klyschigt att säga ”digital transformation”, men just att lyfta Migrationsverket till den framtid digital hantering av information innebär, det är det vi har fokus på. Med det följer även att tänka nytt och att tänka framtidssäkert.

Nyckeln till framgång är att arbeta tillsammans och ett spännande arbetssätt vi arbetar med på Migrationsverket är att arbeta tvärfunktionellt. Det innebär att vi försöker få med all kompetens som behövs för att genomdriva rätt förändringar, på rätt sätt. Rätt kompetens innebär att jag inte sitter själv och skapar arkitektur, utan att det är ett samspel med utvecklare, andra arkitektroller, förvaltningsledare, processledare, jurister, kravanalytiker och framförallt verksamheten. Allt för att vår målgrupp, de som av någon anledning kommer till Sverige, ska få de bästa förutsättningar när de planerar att komma hit eller är här.

Porträttbild på Roger som är systemutvecklare plattformsnära team

Roger, systemutvecklare plattformsnära team

Du jobbar i ett plattformsnära team – vad innebär det?
– Att jobba i ett plattformsnära team innebär att man är med och påverkar helheten i it-verksamheten. Man är med och påverkar arkitekturen för it-miljön i stort (nätverk, serverpark mm) och även arkitekturen för hur man utvecklar mot den it-miljö man har (skriver kod). Man blir insatt i helheten för hur en it-miljö och dess delar ska installeras, underhållas och driftas.

Vad är det som gör ert teamarbete framgångsrikt?
– Att vara lyhörd och nyfiken på nya idéer om hur man kan förbättra. Att jobba med omvärldsbevakning och nyheter. Att vara flexibel i sitt dagliga arbete, lätt kunna byta arbetsuppgifter. Att våga/vilja påverka, diskutera, ställa frågor och prova nya saker.

Porträttbild på Daniel och Danijel som är systemutvecklare verksamhetsnära team

Daniel och Danijel, systemutvecklare verksamhetsnära team

Ni är ett verksamhetsnära team – vad innebär det?
– Ett verksamhetsnära team innebär att vi från it arbetar tillsammans med den operativa verksamheten på ett annat sätt än förut. Historiskt sett har teamen bestått av systemutvecklare, scrummaster och en PRA, där vi aldrig riktigt haft kontakt med verksamheten.

– För oss som utvecklare har förståelsen för verksamheten ökat nu när verksamhetsrepresentanter från olika delar av landet är med i teamet. Det går också mycket snabbare att få svar på frågor om hur de använder våra system. Tidigare fick man ofta andrahandsinformation som inte alltid representerade mer än en åsikt.

Vad är det som gör ert teamarbete framgångsrikt?
– Att vi jobbar för att uppnå effekter som gynnar hela verket och inte bara för vissa delar. Arbetet är hypotesdrivet där vi analyserar effekter för att komma fram till vad vi ska prioritera. Vi får även en bättre känsla för varför vi gör saker jämfört med när vi bara utförde arbete som någon annan bestämt.

– Med det nya arbetssättet består teamen av verksamhetsresurser (handläggare, beslutsfattare, processägare), systemutvecklare, arkitekt och de resurser som behövs för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Att ha ett nära samarbete med verksamheten har gjort att vi jobbar mer effektivt, vi får snabb feedback på det vi gör och framförallt, att vi gör rätt saker.

Norr­kö­ping – en kommun med små avstånd och stora möjlig­heter

Migrationsverkets huvudkontor samt it-avdelning finns på gångavstånd från tågstationen mitt i Norrköping. Norrköping ligger på bekvämt pendlingsavstånd från flera större orter.

Läs mer om Norrköping på www.norrkoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: