Välkommen till Migrationsverket

Kartbild över Afghanistan

Ny vägledning för hur Migrationsverket bedömer ärenden som rör Afgha­nistan

Migrationsverket har tagit fram ny rättslig vägledning om säkerhetsläget i Afghanistan. Vägledningen används när myndigheten utreder om en person är i behov av skydd. Vi har samlat aktuell information om vad det här innebär för dig:

Läs mer på sidan om situationen i Afghanistan

Foto på mobiltelefon som visar Min sida

Få infor­ma­tion om ditt ärende i Min sida

I Min sida kan du få en överblick över ditt ärende. Här kan du se om din ansökan och kompletteringar har kommit in, se dina kontaktuppgifter och dina dokument. I vissa fall kan du även skicka och ta emot meddelanden från Migrationsverket.

» Logga in och läs mer om Min sida

Bevil­jade uppe­hålls­till­stånd i december

Bakom varje siffra finns en människa

Människor kommer till Sverige av olika anledningar. Det kan vara på grund av studier och arbete, för att besöka släkt och vänner eller för att man har träffat en partner att dela livet med. Oavsett anledning så är varje migrants resa individuell.

Statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb