Aktuellt

 • 2018-12-21

  Ett nytt försörjningsbelopp från och med den 1 januari 2019

  Den studerande ska förfoga över minst 8 370 kronor per månad enligt försörjningskravet för 2019. Det gäller ansökningar om uppehållstillstånd som kommer in till Migrationsverket från och med den 1 januari 2019.
 • 2018-12-03

  Uppmaningar till utbildningsanordnare

  Vi skulle vilja öka andelen kompletta ansökningar när det gäller uppehållstillstånd för övriga studier och delar nu därför med oss av information om vanliga misstag i ansökningar.
 • 2018-10-26

  Två blanketter och deras engelska motsvarighet har uppdaterats

  Blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förlängningsansökan (114011) och Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier i Sverige (188011) och deras engelska motsvarigheter (115011 och 189011) har uppdaterats.
 • 2018-05-17

  Uppdaterad information för utbildningsanordnare

  Utifrån det senaste årliga mötet mellan Migrationsverket och utbildningsanordnare i Sverige har vanliga frågor och svar på Migrationsverkets webbsidor för utbildningsanordnare uppdaterats med ett antal nya frågor och svar. Vi arbetar också med förslaget att ta fram en webbportal för utbildningsanordnare.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.