EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration och återvändande.

Nyheter


 • Händer

  Årets Europa i min region

  Måndag 20 september startar årets informationskampanj Europa i min region, före detta Mitt Europa, för de svenska fonderna.

 • Välkomna på infor­ma­tions­se­mi­na­rium om AMIF

  Den 30 september kl.13.00-15.00 bjuder funktionen för fonderna in till ett digitalt informationsseminarium om den nya programperioden för AMIF. Sveriges nationella program är ännu inte beslutat av kommissionen och därför planerar funktionen för fonderna att lysa ut medel först i början av 2022.

 • Nyhetsbrev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för året, har gått ut till våra prenumeranter.

 • AMIF laddar för ny programperiod

  Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden, AMIF. Funktionen för fonderna, som har fått det delegerade ansvaret att förvalta AMIF, arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till nytt nationellt program för perioden 2021-2027.