Migra­tions­verket förbe­reder för att personer med till­fäl­ligt skydd kan bli folk­bok­förda

Europeiska unionens råd har enats om att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Till följd av beskedet kan Skatteverket börja folkbokföra personer från Ukraina som haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige.
– De som folkbokförs skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Som bosatta omfattas de av socialförsäkringssystemet och kan få rätt till etableringsinsatser, säger Sara Åhman, chef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Europeiska unionens råd har enats om att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Hittills har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet inte kunnat folkbokföra sig i Sverige, men beskedet innebär att Skatteverket nu kan börja folkbokföra de som befunnit sig här med tillfälligt skydd i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige.

Personer från Ukraina som folkbokförs omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) utan skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. De omfattas istället av socialförsäkringssystemet och får samma rättigheter och skyldigheter som andra folkbokförda. Det innebär exempelvis att de kan omfattas av etableringsprogrammet och få hjälp av Arbetsförmedlingen.

Kan få ny anvis­ning till kommun

Migrationsverket har hittills anvisat personer med tillfälligt skydd som behövt hjälp med boende till kommunerna enligt LMA. De som nu folkbokförs kommer att få en ny kommunanvisning enligt regelverket för bosättning av nyanlända.*

– Ingen ska behöva flytta från den kommun som de anvisats till och bor i idag, utan alla kommer att få ett boende i samma kommun. De flesta personer med tillfälligt skydd bor också i ett boende som de ordnat själva och påverkas inte, säger Sara Åhman.

Cirka 400 personer som kan komma att folkbokföras bor idag i något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Vid folkbokföring kommer de inte att kunna bo kvar där, utan anvisas då till en kommun för boende.

Migra­tions­verket förbe­reder för att anvisa

Migrationsverket förbereder nu för att kunna börja anvisa de personer med tillfälligt skydd som ska folkbokföras. Den ändring i bosättningsförordningen som reglerar detta träder i kraft den 17 juni.

– Vi kommer att börja anvisa de personer som har behov av hjälp med boende så snart förutsättningarna för det är på plats. När vi får signal från Skatteverket om att en person är folkbokförd kommer individen sedan att skrivas ut ur mottagningssystemet, säger Sara Åhman.