Taagan

  • 2020-12-10

    Barnaa­mijyo aad isku hawli karto muddada aad go’aanka sugeyso

    Magengelyedoon ahaan waxaad ka qaybgeli kartaa barnaamijyo kala duwan si aad u bilowdo barashada afka iswiidhishka, u hesho aqoon ku saabsan bulshada Iswiidhan iyo suuqa shaqada ama aad u wanaajiso caafimaadkaaga.

  • 2020-11-20

    Warbixin quseyso carruurta

    Carruurta waxey xaq u leeyahiin iney warbixin ka helan waxa dhici marka ey magangelyo codsadan. Xita carruurta yar waxey xaq u leeyahiin iney helan warbixin ey fahmi karan. Sidas daraadeed bey Hey’adda socdaalka u suubisay barnaamish mobiilka lagu isticmaalo[app] oo si fudud ugu sharraxi carruurta codsashada iyo nidaamka magangelyodoonida.