EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration och återvändande.

Nyheter


 • Vi bygger om webben!

  Webbplatsen för AMIF ses över för att möta nya krav och förväntningar i och med uppstarten av den nya programperioden för Asyl-, migrations och integrationsfonden 2021-2027.

 • Nawal Nima Ghata, delprojektledare, Örebro,

  Ökad kunskap genom digitala hubbar

  AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens har som mål är att ta fram en modell för systematiskt arbete för att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM). Man vill därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.

 • Internationella migrationsdagen - fokus på migranters hälsa

  Den 18 december uppmärksammades den Internationella migrationsdagen migranters situation välden över. Dagen instiftades av FN år 2000 och konflikter, naturkatastrofer och brist på mänskliga rättigheter bidrar fortsatt till en ökad migration i världen. Migrationsdagen är viktig för att ge plats för frågor som också kopplar an till migranters situation, där hälsoaspekten är en central del för människors rätt till en jämlik hälsa och för att skapa förutsättningar för välbefinnande och ett bra liv.

 • EU fondlogga

  Utlysning till Migrationsverket

  Den 15 december öppnar den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens nya programperiod 2021-2027. Den vänder sig enbart till projekt inom Migrationsverket.

Migra­tions­verket ansvarig myndighet

Funktionen för fonderna har fått det delegerade ansvaret att förvalta den svenska Asyl- migrations- och integrationsfonden under programperioden 2021-2027.

Den europeiska kommissionen beskriver inrikesfondernas AMIF, ISF och BMWI:s, fokusområden i filmen. Fonderna förvaltas genom Migrationsverket och Polismyndigheten.