EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, laglig migration, integration och återvändande.

Nyheter


 • Någon skriver på en dator

  Tre förstudier har beviljats stöd

  I vårens icke-konkurrerande utlysning och som stängde i februari har nu tre förstudier beviljats till Migrationsverket. Förstudierna ska bedrivas inom specifikt mål 1, asylområdet.

 • Ansökan

  Den konkurrerande utlysningen är stängd – nu börjar gransk­ningen

  Den 16 april stängde utlysningsfönstret för den konkurrerande utlysningen inom fondens tre specifika målområden. Det samlade beloppet som sökande har sökt medel för överstiger tillgängliga medel i utlysningen som är cirka 150 miljoner kronor.
  Nu påbörjas arbetet med att granska de inkomna ansökningarna.


 • Nya eufonder.se

  Eufonder.se - din guide till EU-finansiering i ny tappning

  Eufonder.se är webbplatsen som guidar dig som söker EU-finansiering. Nu har sidan återfötts med nytt utseende, innehåll och struktur. På nya eufonder.se kan du välja ett område som intresserar och hitta rätt fond för dig. Eller fördjupa dig i kunskap så att du kan hjälpa andra att söka EU-finansiering.

 • Europakarta

  Lär känna AMIF:s projekt!

  Vad arbetar AMIF-finansierade projekt med, och hur bidrar de till den svenska och internationella migrationspolitiken och samhällsnyttan? AMIF vill belysa de projekt vi finansierar så att fler kan ta del av det viktiga arbete som görs inom ramen för fonden!