Nyheter

 • 2019-02-07

  Två ettåriga projekt beviljade

  Funktionen för fonderna beviljat 19 miljoner SEK till Migrationsverket för två nya ettåriga projekt. Stödet beviljades i början av året och projekten ska pågå under 2019.

 • 2019-01-25

  Nytt nyhetsbrev ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer cirka 4 gånger om året. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar.
 • 2019-01-23
  Taina Bäckström

  Funktionen för fonderna har ny chef

  Taina Bäckström är sedan 1 december tillförordnad chef på Funktionen för fonderna.

 • 2019-01-22
  Projektdeltagare Arash Hosseini

  Att lära språket och om samhället på samma gång 

  I slutet av november hölls det slutkonferens för projekt Utveckling från dag ett som Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län drivit med hjälp av AMIF. På konferensen fick deltagarna ta del av hur projektet under sina 2,5 år arbetat fram metoder för att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden.