Nyheter

 • 2020-02-18

  Nya projekt 2019

  Under 2019 beslutade Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) om medfinansiering för totalt 288 miljoner kronor till nya projekt.
 • 2020-02-07
  Asyl-, migrations-, och integrationsfonden

  De som inte får stanna - Att implementera återvändandepolitik

  Så lyder underrubriken på Delmis rapport om återvändande. Återvändandefrågan har sedan en tid tillbaka stått högt på agendan i den offentliga debatten. Trots detta har det producerats relativt lite forskning på området. 
 • 2020-01-31
  Projektledare Khawla Ibrahim

  Slutkonferens för Stadsdelsmammor 2.0

  I slutet av januari hade projekt Stadsdelsmammor i Helsingborg sin slutkonferens. Projektet som har pågått i drygt tre år avlutas med fina resultat.
 • 2020-01-14

  Beviljade projekt i den öppna utlysningen

  Den öppna utlysningen inom ramen för Sveriges nationella program för Asyl-, migrations-, och integrationsfonden pågick under maj-september 2019.