EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, laglig migration, integration och återvändande.

Nyheter

Migra­tions­verket ansvarig myndighet

Funktionen för fonderna har fått det delegerade ansvaret att förvalta den svenska Asyl- migrations- och integrationsfonden under programperioden 2021–2027.

Den europeiska kommissionen beskriver inrikesfonderna AMIF, ISF och BMWI:s, fokusområden i filmen. Fonderna förvaltas genom Migrationsverket och Polismyndigheten.

Gemensam webbplats svenska EU-fonder

Åtta svenska EU-fonder finns under samma EU-förordning. Du kan läsa mer om de svenska fonderna på den gemensamma nationella webbplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.