متقاضی پناهندگی پیشین که کار پیدا نموده و مایل به درخواست اجازه کار است

Asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd – persiska

چنانچه به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته و یک حکم برگشت و یا اخراج دریافت کرده اید که دارای اعتبار است (قوت اجرایی یافته است) می توانید در برخی موارد بدون نیاز به ترک سوئد تقاضای اجازه کار تسلیم کنید. این شامل شمایی که دلایل پناهندگی تان برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفته است و در حال حاضر یک تصمیم برگشت و یا اخراج در یک پرونده دیگر دارید نیز می شود.

چنانچه مایلید در زمانی که متقاضای پناهندگی هستید کار کنید نیاز به AT-UND دارید، که به این معنی است که از شرط دارا بودن اجازه کار معاف شده اید. اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد اما قرارداد استخدامی دارید، در برخی موارد می توانید برای اجازه کار درخواست داده و بدینصورت در سوئد بمانید و به کار خود ادامه دهید.

در مورد شرایط دریافت AT-UND بخوانید

شرایط  دریافت اجازه کار برای شمایی که به درخواست پناهندگی خود پاسخ رد گرفته اید

برای اینکه اجازه کار دریافت کنید باید

 • درخواست اجازه کار شما تا حداکثر دو هفته (۱۴ روز) پس از اعتبار یافتن (قوت قانونی یافتن) تصمیم در مورد تقاضای پناهندگیتان به دست اداره مهاجرت رسیده باشد
 • شما می توانید هویت خود را با یک گذرنامه تایید شده و معتبرتأیید کنید
 • در زمانی که متقاضی پناهندگی بوده اید دارای AT-UND بوده باشید
 • شما باید ظرف چهار ماه اخیر نزد همان کارفرما استخدام بوده باشید.
 • استخدامی شما حداقل تا دوازده ماه آینده ادامه داشته باشد
 • شرایط استخدامی شما باید حداقل مطابق با قراردادهای جمعی سوئد یا آنچه در آن رشته یا آن حرفه در سوئد مرسوم است، باشد. در شرایط استخدامی بغیر از حقوق همچنین بیمه بیماری، بیمه عمر، بیمه امنیت در زمان صدمه کاری و بیمه بازنشستگی شغلی نیز   گنجانده می شود. این شرایط می بایست در چهار ماه آخر استخدامتان رعایت شده باشد.
 • • دارای یک استخدام می‌باشید که امکان رسیدن به یک سطح تامین معاش مناسب را برای شما امکان‌پذیر می‌نماید. این امر بمعنای آن است که بایستی دارای یک حقوق ماهیانه باشید که برابر حداقل ٨٠ درصد متوسط حقوق منتشر شده از سوی آژانس مرکزی آمار سوئد (SCB) در زمان درخواست، باشد. در مورد شرط تامین معاش کنونی مطالعه نمایید (به انگلیسی).

برای دریافت اجازه کار پس از دریافت جواب رد به درخواست پناهندگی خود، شما می‌بایست در طول دوران پناهندگی کار خود را شروع کرده باشید. اگر در گذشته و قبل از درخواست پناهندگی دارای یک اجازه اقامت و اجازه کار موقت بوده و در سوئد کار کرده‌اید، نمی‌توانید در حالی که در سوئد بسر می‌برید یک اجازه کار جدید دریافت نمایید. در چنین حالتی، ابتدا باید سوئد را ترک کرده و سپس برای اجازه کار جدیدی اقدام کنید. در اینصورت پس از آنکه یک اجازه کار به شما اعطا شد می‌توانید دوباره به سوئد برگردید.

یک تصمیم دارای اعتبار می شود (قوت قانونی می یابد) چنانچه

 • شما آن را پذیرفته اید و در زیر یک برگه اعلام رضایت امضاء کرده اید
 •  سه هفته از روزی که از تصمیم اداره مهاجرت باخبر شده اید گذشته است  به شرطی که از تصمیم ‌    شکایت نکنید
 • سه هفته از روزی که از حکم دادگاه مهاجرتی باخبر شده اید گذشته است و انتخاب کرده اید که از آن به دادگاه عالی مهاجرتی شکایت نکنید
 • دادگاه عالی مهاجرتی مجوز بررسی صادر نمی کند

برای این که اجازه کار دریافت کنید می بایست دارای شرایط اجازه کار برای یک کار باشید. شما نمی توانید دو یا چند کار داشته باشید که جمعا منجر شوند که مشمول شرایط شوید.

چنانچه اعتبار گذرنامه تان در راه  اتمام است بهتر است آن را تمدید کنید چون نمی توانید برای مدتی طولانی تر از اعتبار گدرنامه تان اجازه دریافت کنید.

چنانچه اداره مهاجرت گذدرنامه شما را در زمان پروسه پناهندگی گرفته است و گذرنامه هنوز هم در نزد ما باقی است، نیازی به ارسال یک کپی از گذرنامه به همراه درخواست خود ندارید.

در زیر عنوان «برای کارفرما» در مورد شرایطی که کارفرمایتان باید داشته باشد بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر دارای شرایط نیستید

برای اینکه بتوانید در زمانی که در سوئد بسر می برید اجازه کار دریافت کنید می بایست دارای همه شرایط بالا باشید. در غیر اینصورت می بایست سوئد را ترک کنید و درخواست خود را تسلیم کرده و در کشور موطن خود و یا در کشوری دیگری که در آن اجازه زندگی دارید منتظر پاسخ بمانید.

در زیر عنوان «اینگونه تقاضا می کنید» بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

مهم در مورد بیمه

شما نیاز به بیمه ای دارید که تامین کننده مخارجی است که می تواند بهنگام بیماری و حادثه در زمانی که در سوئد زندگی می کنید اتفاق بیفتد. چنانچه در سوئد ثبت احوال شده اید مشمول بیمه های اجتماعی سوئد هستید. اگر ثبت احوال نیستید بسیار مهم است که یک بیمه درمانی شخصی تهیه کنید.

برای اینکه ثبت احوال شوید قانونا لازم است که برای حداقل یک سال در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده باشید و برنامه داشته باشید که برای یک سال و یا بیشتر در سوئد زندگی کنید.

در مورد ثبت احوال در وب سایت اداره مالیات بیشتر بخوانید External link, opens in new window.

اجازه برای خانواده شما

اگ اگربتوانید خرجی خانواده خود را تأمین کنید انها هم به همان مدت زمان اقامت شما، اجازه اقامت دریافت خواهند کرد. افراد زیر خانواده محسوب می شوند

 • همزی، همسر و یا شریک زندگی به ثبت رسیده شما
 • فرزندان مجرد زیر ۱۸ سال شما و شریک زندگیتان. اگر فرزندان شما پس از رد درخواست پناهندگی، سوئد را ترک کرده باشند، می توانند تا زمانی که ۲۱ ساله شوند اجازه اقامت دریافت کنند. 

شرط امرار معیشت

برای اینکه خانواده شما اجازه اقامت دریافت کنند، باید بتوانید خرجی خود و خانواده خود را تأمین کنید.

در مورد شرایط معیشتی استخدامی ها بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

خانواده شما اینگونه تقاضا می کنند

اگر خانواده شما نیز در سوئد متقاضی پناهندگی هستند می بایست پاسخ ردی که اعتبار آن آغاز شده (قوت قانونی یافته) به تقاضای پناهندگی خود گرفته باشند تا بتوانند بدون نیاز به ترک کشور تقاضای خود را در سوئد تسلیم کنند. تقاضا می بایست در مدت دو هفته از زمانی که اعتبار تصمیم آغاز شده (قوت قانونی یافته) است تسلیم شود.

اگر دسته جمعی تقاضا می کنید در تقاضای خودتان از طریق وب برای خانواده خود نیز تقاضا تسلیم می کنید.

اگر قرار است آنها بعد از شما تقاضا بدهند می توانند تقاضای شخصی خود را از طریق وب تسلیم کنند (به انگلیسی)

به اینصورت درخواست اجازه کار می کنید

1

کارفرما تقاضا را آغاز می کند

کارفرما یا مأموریت دهندهٔ شما درسوئد با ارائه اطلاعات استخدامی مربوط به شما درخواست اجازه کار را آغاز میکند. کارفرمای شما به اطلاعات در مورد نامتان، تاریخ تولد، تابعیت، میزان تحصیلاتتان و آدرس ایمیل نیاز دارد.

مهم است که تا زمانی که پاسخ درخواستتان را دریافت می کنید به آدرس ایمیلی که به کارفرمایتان می دهید دسترسی داشته باشید. اداره مهاجرت در زمانی که تقاضای اجازه کار می کنید جهت ارتباط  با شما از این آدرس ایمیل استفاده می کند.

اطلاعات برای کارفرما (به انگلیسی)

2

یک ایمیل دریافت می کنید

هنگامی که کارفرما اطلاعات مربوط به استخدامی را ارائه کرد، ایمیلی شامل اطلاعاتی در مورد نحوه درخواست اجازه کار دریافت خواهید کرد.

در تقاضا اطلاعات در مورد خودتان را پر می کنید. اگر خانواده ای دارید که آنها نیز نیاز به اجازه اقامت دارند همزمان برای آنها نیز تقاضا تسلیم می کنید. همچنین باید کنترل کنید که اطلاعات مربوط به شرایط استخدامی شما در برگه مربوط به اطلاعات استخدامی با آنچه که شما و کارفرمایتان بر سر آن توافق کرده اید مطابقت داشته باشد.

در مورد اجازه برای خانواده بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

3

مدارک را ضمیمه کنید

مدارک زیر را می بایست اسکن کرده و یا از آن عکس بگیرید و بهمراه تقاضای خود ارسال کنید:

 • کپی از صفحات گذرنامه که اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور صادر کننده، زمان اعتبار، کد قابل خوانده شدن در ماشین که در صفحه اطلاعات فردی وجود دارد و اگر در    کشوری غیر از موطن خود دارای اجازه اقامت هستید را نشان دهد. چنانچه اداره مهاجرت گذرنامه    شما را در زمان پروسه پناهندگی گرفته است نیازی به ارسال کپی از گذرنامه خود ندارید.
 • قرارداد استخدامی خود (اگر قرارداد استخدامی به زبانی غیر از انگلیسی یا سوئدی باشد، باید ترجمه شده و به همراه یک کپی از سند اصلی ضمیمه شود)
 • اطلاعات مربوط به استخدام و نظر اتحادیه از سازمان صنفی مربوطه (این را باید از کارفرمای خود دریافت کنید)
 • فیش حقوقی مربوط به چهار ماه گذشته.

چنانچه اعتبار گذرنامه تان در راه  اتمام است می بایست آن را تمدید کنید چون نمی توانید برای مدتی طولانی تر از اعتبار گذرنامه تان اجازه دریافت کنید.

اگر همزمان برای خانواده خود نیز درخواست اقامت می کنید

 • کپی از صفحات گذرنامه اعضای خانواده که اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه،    کشور صادر کننده، زمان اعتبار، کد قابل خوانده شدن در ماشین که در صفحه اطلاعات فردی وجود    دارد و اگر در کشوری غیر از موطن خود دارای اجازه اقامت هستند را نشان دهد. چنانچه اداره    مهاجرت گذرنامه اعضای خانواده شما را در زمان پروسه پناهندگی گرفته است آنها نیازی به ارسال کپی از گذرنامه خود ندارند.
 • کپی عقدنامه، مدرک ازدواج یا مدرک مشابه (برای زوج های ازدواج کرده و شرکای زندگی ثبت شده)
 • اسنادی که نشان می‌دهد شما با هم زندگی کرده‌اید (مربوط به همزیست ها است)
 • مدرک تولد برای کودکان
 • موافقت سرپرست دیگر کودک، چنانچه به همراه شما به سوئد نقل مکان نمی کند، که در آن درج    شده باشد که کودک اجازه نقل مکان به سوئد را دارد
 • اسنادی که نشان می دهد درآمد شما برای تامین هزینه های خود و خانواده تان کافی است. در فرم درخواست ویا در سرویس الکترونیکی ذکر شده است که چه مدارکی را باید پیوست کنید.

مدارک می بایست توسط مترجم رسمی به زبان سوئدی یا انگلیسی ترجمه شده باشد. کپی اصل مدارک می بایست همیشه ضمیمه باشد.

اعضای خانواده که در خارج از سوئد بسر می برند و تقاضای اقامت تسلیم می کنند می بایست جهت دریافت کارت اجازه اقامت به یک سفارتخانه یا کنسولگری سوئد مراجعه کنند.

در مورد اجازه برای خانواده بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر برای ادامه کار در نزد همان کارفرمایی که قبلا در نزد وی کار کرده اید تقاضای اجازه کار می کنید

 • لیست جمع آوری شده تمام اطلاعات مربوط به درآمدها از اداره مالیات یا اسناد اظهارنامه مالیاتی که درآمد شما را برای دوره اجازه اقامت قبلی نشان می دهد.
 • برگه های احتمالی حقوقی در سال جاری.

4

هزینه را پرداخت کرده و تقاضا را ارسال کنید

در اکثر موارد هزینه ای نیز پرداخت می کنید. پرداخت با استفاده از کارتهای ویزا و یا مسترکارد صورت میگیرد. زمانی که هزینه مربوطه پرداخت شد تقاضای خود را ارسال می کنید. یک ایمیل به همراه تاییدیه ارسال مدارکتان دریافت خواهید نمود. اداره مهاجرت درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهد گرفت.

هزینه های درخواست اجازه کار (به انگلیسی)

5

اداره مهاجرت رسیدگی می کند

اگر قبل از اتمام اعتبار اجازه اقامت خود تقاضای اجازه کار کرده اید تا زمان دریافت پاسخ خود حق کار کردن را دارید.

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند در مورد تقاضا تصمیم گیری کند لازم است که همه اطلاعات تکمیل شده باشد و همه مدارک مورد نیاز ضمیمه باشد. به عبارت دیگر اگر همه آنچه که لازم است از ابتدا در تقاضا موجود باشد زمان رسیدگی به آن در مقایسه با مواردی که نیاز به تکمیل وجود دارد کوتاهتر می شود.

توجه کنید که ممکن است اداره مهاجرت در برخی موارد حتی با وجود اینکه همه اطلاعات تکمیل باشد و همه مدارک نیز ارسال شده باشد نیاز به بررسی بیشتر تقاضا داشته باشد.

زمان انتطار برای اجازه کار (به انگلیسی)

6

گذرنامه خود را نشان دهید

پیش از آنکه ما بتوانیم تصمیم گیری نماییم اداره مهاجرت بایستی گذرنامه شما را کنترل نماید. بهمین دلیل ممکن است شما نیاز به نشان دادن گذرنامه خود در یکی از مراکز خدماتی اداره مهاجرت داشته باشید.

در برخی موارد شما نیازی به نشان دادن گذرنامه خود ندارید بعنوان نمونه اگر قبلا در یک مراجعه دیگر گذرنامه شما کنترل شده است.

اگر نیاز به نشان دادن گذرنامه خود داشته باشید ما با شما تماس گرفته و اطلاعاتی در مورد نحوه و زمان انجام اینکار در اختیارتان می‌گذاریم.

7

مبنای صدور کارت اجازه اقامت

اگر برای مدتی بیش از سه ماه اجازه دریافت کنید یک کارت اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این کارت مدرکی است که نشان می دهد اجازه بودن در سوئد را دارید و از جمله عکس و اثر انگشتان شما در آن موجود است. به همین واسطه می بایست هر چه سریعتر در نزد اداره مهاجرت وقت رزرو کنید تا از شما عکسبرداری شده و اثر انگشتتان ثبت شود. حتی اگر قبلا دارای یک کارت اجازه اقامت بوده اید می بایست مجددا این کار را انجام دهید چون عکس و اثر انگشتانتان نمی تواند ذخیره شود.

در باره کارت اجازه اقامت بیشتر بخوانید

جهت عکسبرداری  و انگشت نگاری در نزد اداره مهاجرت وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

8

تصمیم به دستتان می رسد

ایمیلی دریافت می کنید مبنی بر اینکه تقاضایتان مورد رسیدگی قرار گرفته است. خود تصمیم بعدا به آدرستان در سوئد ارسال می شود. کارفرما یا ماموریت دهنده شما همزمان از طریق پست در مورد تصمیم مورد اطلاع قرار می گیرد. زمانی که کارت اجازه اقامت آماده شد حدود یک هفته بعد به آدرس منزلتان ارسال می شود.

تصمیم عدم پذیرش یا اخراج کماکان دارای اعتبار است

اگر به درخواست پناهندگی خود پاسخ رد گرفته اید و یک تصمیم عدم پذیرش یا اخراج دریافت کرده اید این تصمیم کماکان دارای اعتبار است حتی اگر یک درخواست اجازه کار تسلیم کنید. اداره مهاجرت تنها در برخی موارد می تواند تصمیم بگیرد که روند آماده سازی بازگشت شما به وطنتان تا زمانی که به تقاضای اجازه کار خود پاسخ بگیرید متوقف شود.

اگر یک اجازه اقامت - و کار دریافت کنید تا زمانی که اجازه دارای اعتبار باشد حق بودن در سوئد را دارید. اما تصمیم عدم پذیرش یا اخراج شما کماکان تا حداکثر چهار سال پس از آغاز اعتبار یا لغو آن به قوت خود باقی است. به همین واسطه بسیار مهم است که در زمان تقاضای تمدید اجازه خود آن را قبل از به پایان رسیدن اعتبار اجازه قبلی تسلیم کنید. اگر تقاضای تمدید در زمانی که اعتبار اجازه تان به پایان رسیده است تسلیم شود رسیدگی به آن بر اساس قوانین در رابطه با مانع جهت اجرا صورت می گیرد و در این صورت شرایط کاملا متفاوت و سختگیرانه تری برای دریافت اقامت اعمال می شود.


اگر اداره مهاجرت تقاضایتان را رد کند

شما حق شکایت از یک تصمیم رد اجازه کار را دارا هستید. شکایت می بایست تا حداکثر سه هفته پس از روزی که تصمیم به دست شما رسیده است تسلیم اداره مهاجرت شود. اگر اجازه کار دریافت نکنید تصمیم قبلی تان مبنی بر عدم پذیرش یا اخراج دارای اعتبار است.

در زیر عنوان «پس از تصمیم» بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر از طریق وب  تقاضا نمی کنید

اگر نمی توانید از طریق وب تقاضا کنید فرم «تقاضای اجازه کار در سوئد»، فرم شماره 149011 را پر کنید. اگر خانواده شما در سوئد نیز نیاز به اجازه اقامت دارند می بایست هر کدام از اعضای خانواده تقاضای مربوط به خود را ارسال کنند. در فرم تقاضا درج شده که چه مدارکی می بایست ضمیمه تقاضا شود

Application for Swedish work permit, form number 149011 (به انگلیسی) Pdf, 851.7 kB, opens in new window.

Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and self-employed persons, form number 133011 (به انگلیسی) Pdf, 847.4 kB, opens in new window.

تقاضا را به آدرس زیر ارسال کنید:
Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

به اینصورت درخواست اجازه کار می کنید (به انگلیسی)

Last updated: