کمک برای استقرار مجدد در کشور اصلی تان

Stöd till återetablering – dari

چنانچه به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت کرده اید و می بایست به میهن خود بازگردید می توانید از اداره مهاجرت سویدن کمک بگیرید. شما نه تنها به کمک مالی درخواستی داده میتوانید بلکه در راستای استقرار مجدد در کشور اصلی تان از طریق مراجع حمایوی دیگر نیز کمک دریافت نموده میتوانید.

کمک های مالی برای استقرار مجدد

کمک های مالی که آنرا کمک استقرار مجدد نیز گویند به آنهای پرداخته میشود که باید به کشوری برگردند که در آنجا شرایط استقرار مجدد برای آنها بنابر شرایط امنیتی محدود است.

هرگاه به یکی از این کشور ها عودت نمایید، میتوانید کمک مالی دریافت کنید:

افغانستان، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کونگو، سلوادور، ایریتریه، عراق، یمن، لیبیا، نایجریا، پاکستان، سومالیا، فلسطین، سودان، سودان جنوبی، اتیوپی.

در مورد کمک های مالی و اینکه چگونه میتوانید به آن درخواستی بدهید، بیشتر در اینجا بخوانید

سائر اقدامات حمایوی

شما میتوانید در راستای استقرار مجدد در کشور اصلی تان از طریق مراجع حمایوی دیگر نیز کمک دریافت نمایید. این کمک به آنهایی ارائه می شود که به کشور اصلی شان برمیگردند و برای مثال جهت ورود به بازار کار نیاز به کمک یا مشوره حقوقی دارند.

این حمایه در حال حاضر به شمایی ارایه می‌گردد که به کشورهای زیر برمی‌گردید:

ارمنستان، بنگلادیش، عراق، نایجریا، سومالیا، مصر، مغولستان، حبشه، مراکش، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو(DRC) ، گامبیا، سومالیالاند، سلوادور، فلسطین و اردن

افرادیکه به زور (یعنی توسط پولیس) به ارمنستان و مغولستان باز میگردند در حال حاضر نمیتوانند این حمایت را دریافت کنند.

اقدامات حمایوی بیشتر بخوانیددر مورد سائر (به انگلیسی)

Last updated: