Samtycke till personuppgiftsbehandling

Du får nedan information om aktuell personuppgiftsbehandling och möjlighet att samtycka till personuppgiftsbehandlingen. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss och om du samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Du får nedan information om aktuell personuppgiftsbehandling och möjlighet att samtycka till personuppgiftsbehandlingen. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss och om du samtycker till personuppgiftsbehandlingen. Om du inte samtycker kan du inte använda denna tjänst.

Ändamål

Migrationsverket önskar behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga frågor som skickas till oss.

I vissa fall kan man skicka in personuppgifter om andra än sig själv. Du måste då vara vårdnadshavare eller ha ett godkännande för personuppgiftsbehandling från berörd.

Vilka uppgifter

De uppgifter Migrationsverket avser att samla in och behandla är de personuppgifter som du själv skickar in till oss.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter samlas in av Migrationsverket, som är personuppgiftsansvarig. Vår adress är Migrationsverket, 601 70 Norrköping, webbadress www.migrationsverket.se, telefon: 0771‑235 235, organisationsnummer 202100-2163.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla service till dig och dina närstående och förbättra kvalitén på vår service.

Giltighet

Samtycket är giltigt så länge det finns ett behov av att behandla personuppgifterna. Du har dock rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Migrationsverket. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte stödet för personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Rättigheter

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som behandlas om dig och kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Se adress ovan.

Du kan även kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på mejladressen dataskyddsombud@migrationsverket.se ifall du har frågor gällande ditt samtycke eller Migrationsverkets personuppgiftsbehandling,

Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Sidan senast uppdaterad: