Testa om du kan bli svensk medborgare

Svara på frågorna nedan. Utifrån svaren görs en automatisk bedömning om du uppfyller kraven för att bli svensk medborgare eller inte. Om du verkar uppfylla kraven får du veta hur du gör för att bli svensk medborgare.

Uppfyller du kraven för svenskt medborgarskap? Testa själv!

Senast uppdaterad: 25 januari 2016

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?