Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument

Afgha­nistan

Migrationsverket bedömer att bristen på en tillförlitlig folkbokföring och formerna för utfärdande av identitetshandlingar fortfarande medför att afghanska identitetshandlingar inte styrker innehavarens identitet i sådan utsträckning som krävs för styrkt identitet i ärende om svenskt medborgarskap.

Mer information om afghanska identitetshandlingar finns att läsa i rapporten för landinformation.

Afghanistan – Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.0) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Irak

Migrationsverket har god kännedom om hur äkta irakiska handlingar ska se ut. Migrationsverket känner också till vilka slags handlingar det ofta förekommer förfalskningar av.

Pass i serie G och A styrker identiteten om du har fått passet hos ambassaden i Stockholm (framgår av stämpel i passet) eller själv har ansökt om eller hämtat det vid en resa till Irak. Resan måste  kunna styrkas med biljetter eller på annat trovärdigt sätt. Om du inte fått passet personligen kan du vända dig till Iraks ambassad i Stockholm för att få passet verifierat.

Pass i serie S är lätta att förfalska och är enligt Migrationsverkets kännedom ofta utfärdade på ett bristfälligt underlag vilket påverkar bevisvärdet hos dessa negativt. Enbart ett pass i serie S kan därför inte styrka identiteten.

Pass i tidigare serier kan godtas om de är utfärdade på ett behörigt sätt och i samband med en personlig inställelse.

Identitetsintyg från Iraks ambassad i Stockholm uppfyller inte kraven  på säkerhet eftersom det enligt Migrationsverkets bedömning inte görs en tillfredsställande identitetskontroll i samband med att intyget utfärdas. Enbart ett sådant intyg kan därför inte styrka identiteten.

Irakiska identitetskort och medborgarskapsbevis uppfyller inte kraven på säkerhet eftersom de är enkelt utformade och saknar säkerhetsdetaljer som kan kontrolleras. Enbart ett identitetskort eller ett medborgarskapsbevis kan därför inte styrka identiteten. 

En irakisk militärbok kan i vissa fall styrka identiteten, under förutsättning att den är utfärdad på ett behörigt sätt.

Somalia

Somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 uppfyller inte säkerhetskraven. Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra typer av dokument.

Andra identitetshandlingar utfärdade i Somalia uppfyller inte heller Migrationsverkets säkerhetskrav.

Eritrea

Enligt Migrationsverkets bedömning kan du som är medborgare i Eritrea styrka din identitet om du har ett hemlandspass. I de flesta fall kan även ett fotoförsett intyg om identitet utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm vara tillräckligt. Däremot kan eritreanska id-kort utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regering (EPLF) inför valet 1993 och som utfärdats därefter, inte styrka identiteten eftersom de inte uppfyller de krav på säkerhet som måste ställas på ett id-kort.

Pales­tina

Handlingar som enligt Migrationsverkets bedömning kan styrka identiteten:

  • Ett palestinskt resedokument utfärdat av den palestinska myndigheten för palestinier från Västbanken eller Gaza.
  • Efter kontroll hos den palestinska myndigheten kan Migrationsverket godkänna ett id-kort för invånare i Gaza eller på Västbanken med åtföljande vit "talong" som innehåller uppgifter om familjemedlemmar och civilstånd.

Stats­lösa pales­ti­nier

I de flesta fall kan följande handlingar styrka identiteten:

  • Israeliska Id-kort utfärdade för palestinier bosatta i Jerusalem.
  • Ett libanesiskt resedokument för palestinier om passinnehavaren är född i Libanon eller varit bosatt där en längre tid. Andra pass eller identitetshandlingar godtas inte.
  • Ett irakiskt resedokument för palestinier om passinnehavaren är född i Irak eller har varit bosatt där en längre tid. Andra irakiska identitetshandlingar godtas inte.
  • Ett syriskt resedokument för palestinier om passinnehavaren är född i Syrien eller har varit bosatta där en längre tid.
  • Ett egyptiskt resedokument för palestinier om passinnehavaren är född inom Gazaområdet under tiden 1949 till juni 1967, född i Egypten eller har varit bosatt där under en längre tid.

Palestinier som varit bosatta i andra länder än de ovan, kan endast styrka sin identitet med pass eller id-handling om de på grund av födelse eller lång tids bosättning i landet kan anses som kända av myndigheterna.

Ett palestinskt resedokument som är utfärdat av den palestinska myndigheten för en person som varit bosatt utanför de palestinska områdena kan enligt Migrationsverket inte styrka identiteten. Resedokument med ID-nummer som börjar med två nollor kan godtas om det visas upp tillsammans med ett intyg från Palestinas ambassad i Stockholm.

Sidan senast uppdaterad: