Så ansöker du om provisoriskt främlingspass

1

Fyll i ansökan

När du vill ansöka om ett provisoriskt främlingspass ska du fylla i blanketten Ansökan om provisoriskt främlingspass, 192011, och lämna in den vid ett personligt besök på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter, eller vid närmaste svenska ambassad eller konsulat om du är utomlands.

Om du har barn som behöver ett provisoriskt främlingspass ska du göra en egen ansökan för barnet. För att ett barn under 18 år ska få ett provisoriskt främlingspass behövs båda föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande. Detta lämnas på blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, 246011.

Ansökan om provisoriskt främlingspass, blankett 192011 (på svenska) Pdf, 772.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for an emergency alien's passport, form 193011 (på engelska) Pdf, 820.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 724.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form 247011 (på engelska) Pdf, 695.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2

Boka tid för att lämna in ansökan

Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid för ditt besök. Tänk på att alla som vill ansöka om ett provisoriskt främlingspass måste följa med, även barn. Varje person som ska lämna in en ansökan får en egen tid. Du kan boka flera tider efter varandra.

Boka tid för att lämna in din ansökan

Om du är utomlands kan du ansöka om ett provisoriskt främlingspass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du har förlorat ditt främlingspass, eller om ditt främlingspass har gått ut, och du behöver ett tillfälligt pass för att kunna ta dig hem till Sverige. Kontakta närmaste ambassad och fråga hur du gör för att lämna in din ansökan där du är.

3

Besök Migrationsverket

När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

  • ansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person)
  • eventuellt tidigare utfärdat främlingspass
  • hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass), det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok
  • medgivande från föräldrarna eller vårdnadshavarna om ansökan är för ett barn under 18 år (blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011)
  • kopia på polisanmälan där det står att du har förlorat ditt främlingspass (om du ansöker om ett nytt främlingspass för att du har förlorat ditt gamla).
  • resplan för när, var och hur du ska skaffa ett hemlandspass utanför Sverige, om du ansöker om ett provisoriskt främlingspass för att kunna resa till ditt hemland, eller ditt hemlands ambassad för att kunna ansöka om ett hemlandspass.

Om du har ett hemlandspass eller ett äldre främlingspass måste du lämna dessa till Migrationsverket. Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass.

Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

De flesta måste betala en avgift för att ansöka om ett provisoriskt främlingspass. Du kan betala avgiften med kort på tillståndsenheten när du lämnar in din ansökan. Du kan också få ett inbetalningskort och betala senare. Migrationsverket kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat ansökningsavgiften.

Avgifter för provisoriskt främlingspass

Adresser och öppettider till Migrationsverket

4

Migrationsverket handlägger

Se till att alla dokument är med när du lämnar in din ansökan. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket handlägger din ansökan om ett främlingspass hämtas uppgifter från polisens brotts- och misstankeregister.

5

Du får beslutet

Beslutet skickas hem till dig med post. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett provisoriskt främlingspass kommer vi att skicka ett meddelande till dig när ditt provisoriska främlingspass finns att hämta. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag du får beslutet innan du kan hämta ditt pass på den tillståndsenhet där du ansökte om passet.

Du kan inte överklaga ett beslut om provisoriskt främlingspass.

6

Boka tid för att hämta passet

Du som får ett främlingspass ska boka tid för att hämta passet innan du besöker Migrationsverket. Tänk på att boka en tid för varje person som ska hämta sitt pass. Om du ska hämta pass åt dina barn måste du boka en tid för varje pass som du ska hämta.

7

Hämta passet hos Migrationsverket

Du måste hämta passet personligen. För barn under 18 år kan vårdnadshavaren eller den gode mannen hämta passet utan att barnet följer med.

Barn över 15 år kan hämta sitt pass själv om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren sagt till om det vid ansökningstillfället.

Sidan senast uppdaterad: