Za one koji traže azil u Švedskoj

Till dig som söker asyl i Sverige – bosniska/kroatiska/serbiska

Vaša zahtjev za azil će razmatrati Zavod za migracije Švedske. Pravila za one kojima se može odobriti azil u Švedskoj sadržana su u UN konvenciji za izbjeglice, Općim propisima EU i Švedskim zakonom.

Ova stranica s informacijama vam pruža sažete informacije o tome na koji način Zavod za migracije upravlja vašim zahtjevom za azil, kao i o pravima i odgovornostima koje imate kao tražilac azila u Švedskoj. Kasnije ćete dobiti više informacija, a takođe ćete imati priliku da postavljate pitanja.

Pravila vezana za azil

U Švedskoj svaki zahtjev za azil pojedinačno razmatra Zavod za migracije Švedske. Švedska će vam dodijeliti boravišnu dozvolu ako ste izbjeglica ili ako vam je potrebna zaštita iz drugih razloga.

Izbjeg­lica

U skladu sa UN konvencijom o statusu izbjeglica i u skladu sa švedskim zakonom, izbjeglica ste ako doživljavate utemeljen strah od progona na osnovu

 • rase
 • nacionalnosti
 • vjerskih ili političkih ubjeđenja
 • spola
 • seksualne orijentacije
 • pripadnosti određenoj društvenoj grupi

Progon mogu vršiti vlasti u vašoj zemlji porijekla. Takođe može biti slučaj da vlasti nisu u mogućnosti ili nisu voljne da pruže zaštitu od progona pojedinih osoba ili grupa.

Ako imate status izbjeglice, obično će vam biti dodijeljena boravišna dozvola na tri godine.

Osobe s pravom na supsi­di­jarnu zaštitu

U skladu sa švedskim zakonom, imate pravo na supsidijarnu zaštitu ako

 • ste pod rizikom od smrtne kazne
 • ste pod rizikom da budete izloženi tjelesnom kažnjavanju, mučenju ili drugim nehumanom i ponižavajućem postupanju ili kazni.
 • ste izloženi riziku od ozbiljne povrede kao građanin zbog oružanog sukoba.

Osobama koje imaju status s pravom na supsidijarnu zaštitu obično se dodjeljuje boravišna dozvola na 13 mjeseci.

Podnošenje zahtjeva za azil

Da biste podnijeli zahtjev za azil u Švedskoj, morate lično doći u Zavod za migracije. Odjel za podnošenje zahtjeva će primiti i registrovati vaš zahtjev za azil.

Bit ćete fotografisani i od vas će se tražiti da ostavite otiske prstiju. Otisci prstiju se koriste, između ostalog, da se vidi da li ste podnijeli zahtjev za azil u drugoj državi u Evropi.

Posjetit će vas službenik slučaja koji će vam postavljati pitanja, preko prevodioca, o tome ko ste, zašto te napustili svoju zemlju porijekla I kako ste putovali do Švedske. Takođe će vam postaviti pitanja o vašim porodičnim okolnostima i o vašem zdravlju. Ovo radimo kako bismo se pripremili za ispitivanje vašeg zahtjeva. Trebat ćete odgovoriti na neka pitanja o vašim razlozima za azilom tokom istrage.

Ako imate bilo kakvih posebnih potreba, na primjer zbog invaliditeta, tj. ako imate umanjenu sposobnost fizičkog, mentalnog ili intelektualnog funkcionisanja, o tome trebate informisati Zavod za migracije. Ako vaš invaliditet otežava komuniciranje sa Zavodom za migracije prilikom podnošenja zahtjeva za azil, imate pravo tražiti pomoć.

Kod odjela za podnošenje zahtjeva možete dobiti informacije o tome kako proces traženja azila funkcioniše i imat ćete priliku postavljati pitanja. Kada je vaš zahtjev registrovan, uručit će vam se privremena potvrda za zahtjev za azil. Čuvajte tu potvrdu dok ne dobijete karticu tražioca azila, koja vas identificira kao tražioca azila.

Recite nam ko ste

Da biste omogućili Zavodu za migracije da utvrdi da li imate pravo na azil, trebate dokazati ko ste i odakle dolazite. Najbolji način da se to dokaže jeste da predočite svoj pasoš/putovnicu ili
ličnu/osobnu kartu prilikom podnošenja zahtjeva za azil. Identifikacijski dokument moraju izdati vlasti u vašoj zemlji porijekla i mora sadržavati vašu fotografiju. Mora prikazati vaše ime, državljanstvo i kada ste rođeni.

Vaša je odgovornost da osigurate dokumente koji dokazuju vaš identitet. Ako nemate nikakve identifikacijske dokumente uz vas kada dođete u Zavod za migracije da podnesete zahtjev za azil, službenik slučaja će tražiti od vas da podnesete identifikacijske dokumente što je moguće
prije.

Ako smatrate da je teško pronaći identifikacijske dokumente, morate pokazati Zavodu za migracije da se trudite. Ako imate druge dokumente koji dokazuju vaš identitet, na primjer vozačka dozvola, rodni list, potvrda o državljanstvu ili vojna evidencija, iste trebate predočiti. Takvi dokumenti ne mogu pojedinačno dokazati ko ste, ali nekoliko tih dokumenata može, zajedno s vašim računom vaše pozadine i zemlje porijekla, pomažu da se vaš identitet čini vjerovatnim.

Ako se učinili svaki napor u pokušaju dokazivanja ko ste, možda ćete imati pravo da radite dok čekate na odluku

Ne možete birati koja će zemlja razmotriti vaš zahtjev za azil (Dablinska regulativa)

Kada ste podnijeli vaš zahtjev za azil, Zavod za migraciju će istražiti da li se vaš zahtjev treba razmotriti u Švedskoj ili u nekoj drugoj zemlji EU. Ako vam je data viza, imali ste određene vrste boravišnih dozvola, ili ste podnijeli zahtjev za azil u drugoj zemlji EU na vašem putu do Švedske, možda ćete se morati vratiti u tu zemlju. Ova pravila su sadržana u Dablinskoj regulativi. Možete o ovome pročitati više na informativnoj stranici “Podnio/podnijela sam zahtjev za azil u EU - koja zemlje će obrađivati moj zahtjev?” (Ovaj pamflet nije dostupan na svim jezicima)

Dok čekate

Ako se o vašem zahtjevu za azil treba odlučiti u Švedskoj, možete ostati ovdje dok čekate na odluku. Tokom tog vremena bit ćete u kontaktu s jednim od prihvatnih odjeljenja Zavoda za migraciju. Osoblje u prihvatnom odjeljenju ne odlučuje o tome da li će vam biti odobren azil ili ne. Prihvatno odjeljenje vam pomaže u praktičnim stvarima, kao što su financije i smještaj. Prihvatno odjeljenje će vas takođe kontaktirati kada primite odluku, tako da možete dobiti informacije o tome šta ta odluka znači za vas i šta trebate uraditi.

Važne infor­ma­cije

Prihvatno odjeljenje će vas pozvati na grupni informativni sastanak. Na sastanku ćete dobiti korisne informacije za tražioce azila. To mogu biti informacije o smještaju, na primjer, ili o financijama, zdravlju i medicinskoj njezi. Dobit ćete informacije o zakonima, drugim vladinim tijelima i organizacijama koje pomažu tražiocima azila, na primjer. To su vrlo važne informacije koje ćete nalaziti korisnim dok čekate na odluku.

Dobit ćete mnogo informacija u odjeljenju za podnošenje zahtjeva kao i u prihvatnom odjeljenju. Možda ćete osjetiti da je zahtjevno kada dobijete previše informacija odjednom. Sačuvajte papire koje dobijete tako da možete pročitati informacije iznova kada je to potrebno, te da možete postavljati pitanja sljedeći put kada se vidite sa službenikom slučaja.

Ako živite u smještaju koji vam je osigurao Zavod za migraciju, ponekad ćete viđati osoblje iz Zavoda za migraciju koje tamo radi ili vas posjećuje. To osoblje nije u mogućnosti da vam odgovori na pitanja u vezi vašeg zahtjeva za azil, ali vam može pomoći da pronađete informacije koje tražite.

Čekanje na istragu za azil

Može potrajati dugo vremena prije nego možete doći do istrage za azil. Vrijeme čekanja takođe može varirati od osobe do osobe.

Pri istrazi za azil, moći ćete na reći više o tome zašto tražite azil u Švedskoj, šta se vam desilo i šta mislite da bi se moglo desiti ako se morate vratiti u svoju zemlju porijekla.

Možda ćete biti pozvani na nekoliko sastanaka prije nego dobijete odluku Dođite na vrijeme koje vam je zakazao Zavod za migracije. Teško je zakazati novi sastanak i možda ćete čekati duže na odluku ako moramo pomjerati dogovorene sastanke.

Obavi­je­stite o svojoj adresi

Ako se preselite dok čekate na odluku, morate obavijestiti Zavod za migraciju o svojoj novoj adresi, tako da vas možemo kontaktirati kada dođe vrijeme za istragu ili druge sastanke. Redovno provjeravajte svoju poštu tako da ne propustite informacije koje dobijete od Zavoda za migraciju.

Kartica tražioca azila

Kada podnesete zahtjev za azil u Švedskoj, dobit ćete potvrdu za vaš zahtjev. Na potvrdi se nalazi broj koji možete dati prilikom kontaktiranja Zavoda za migraciju. To će olakšati službeniku slučaja da pronađe vaše detalje. Karticu možete preuzeti u prihvatnom odjeljenju otprilike jednu sedmicu nakon što podnesete zahtjev. Kartica se naziva kartica tražioca azila i zamjenjuje potvrdu.

Svoju karticu tražioca azila trebate uvijek imati kod sebe kao dokaz da ste tražilac azila i da imate pravo boraviti u Švedskoj dok čekate na odluku. Trebate svoj karticu imati cijelo vrijeme kod sebe kada primate zdravstvenu zaštitu kako bi vam se mogla pružiti njega na koju imate pravo, po nižim troškovima.

Smještaj

Možete dogovoriti vlastiti smještaj ili možete živjeti u smještaju koji vam osigura Zavod za migracije. Ako imate svoj novac, morate plaćati za smještaj koji vam osigura Zavod za migraciju. Ako ste sami dogovorili smještaj, morate sami plaćati najamninu.

Ako živite u nekom od smještaja koje nudi Švedska uprave za migracije, nije vam dopušteno birati mjesto gdje ćete živjeti i moguće je da ćete se morati preseliti tijekom razdoblja čekanja. Ne zaboravite obavijestiti Švedsku upravu za migracije o svojoj adresi ako sami organizirate svoj smještaj. Napominjemo da Švedska uprava za migracije ima popis stambenih naselja sa društvenim i ekonomskim izazovima. Onaj tko odluči živjeti u takvom naselju može izgubiti pravo na financijsku potporu Švedske uprave za migracije. Na migrationsverket.se/asyl možete vidjeti je li to pogađa vašu adresu.

Imate pravo na specijalno adaptiran smještaj ako imate posebne potrebe. To može važiti za vas ako, na primjer, imate invaliditet, ako patite od fizičkog ili mentalnog oboljenja, ako ste LGBT osoba (homoseksualna, biseksualna, transrodna osoba), ako ste trudni ili starija osoba. Recite Zavodu za migraciju o svojim potrebama što je moguće prije, a mi ćemo dati sve od sebe da pronađemo pravi smještaj za vas.

Važno je da u kući poštujemo jedni druge i da pokazujemo uvažavanje jedni prema drugima, bez obzira na religiju, kulturu ili seksualnu orijentaciju, na primjer. Stavite do znanja Zavodu za migraciju ako se u kući ne osjećate sigurno.

Zdravlje i medi­cinska njega

Kao tražilac azila imate pravo na hitnu zdravstvenu njegu, hitnu dentalnu njegu i urgentnu medicinsku njegu. Zdravstvena služba će odlučiti koju vrstu njege možete dobiti. Ako pokažete svoju karticu tražioca azila, možete platiti niže troškove za zdravstvenu njegu i za neke lijekove. Djeca i mladi ljudi ispod 18 godina koji su tražioci azila imaju pravo na istu besplatnu zdravstvenu njegu kao i mladi ljudi koji su stanovnici Švedske.

Svi tražioci azila su pozvani na besplatan zdravstveni pregled u zdravstvenom centru. Zdravstveni pregled neće utjecati na vaš zahtjev za azil. On je tu zbog vas i da vam omogući da dobijete promptnu pomoć ako vam je potrebna njega. Prilikom zdravstvenog pregleda dobit ćete savjet o zdravstvenim pitanjima, o mogućnosti da uradite testiranje, kao i o informacijama o zdravlju i usluzi medicinske njege u Švedskoj. Stavite do znanja zdravstvenom osoblju ako imate bilo kakvih poteškoća, bolesti ili druge pritužbe zbog kojih vam je potrebna posebna njega.

Zdravstveno osoblje ne radi za Zavod za migraciju i imaju obavezu povjerljivosti.

Rad

Kao tražilac azila možete raditi u Švedskoj bez radne dozvole ako

 • će se vaš zahtjev razmatrati u Švedskoj
 • ste učinili napore da razjasnite svoj identitet
 • vaš zahtjev nije ocijenjen kao jasno neutemeljen.

Ako zadovoljavate ove zahtjeve, imate pravo da radite.

Ako ste radili i vaš zahtjev za azil je odbijen, možete nastaviti s radom dok ne napustite zemlju, ili onoliko dugo dok ne obavite pripreme za napuštanje zemlje. Ako vam je odobrena boravišna dozvola, to znači da možete nastaviti s radom.

Možete kontaktirati Švedsku javnu službu za zapošljavanje (www.arbetsformedlingen.se External link, opens in new window.) da tražite posao.

Finan­ci­jska podrška

Ako nemate mogućnost raditi ili nemate vlastiti novac, možete podnijeti zahtjev za dnevnu naknadu. Novac koji dobijete od Švedske uprave za migracije treba biti dovoljan za hranu, odjeću i osobne troškove. Ako primate naknadu od Švedske uprave za migracije, važno je da istu Upravu obavijestite ako se vaše financijske prilike promijene, na primjer ako dobijete posao ili promijenite smještaj. Imajte u vidu da pravo na dnevnu naknadu možete izgubiti ako se preselite u stambeno naselje sa društvenim i ekonomskim izazovima. Na migrationsverket.se/asyl možete vidjeti koje adrese to pogađa.

Također, pravo na dnevnu naknadu i posebnu naknadu možete izgubiti ako navedete neku drugu adresu umjesto one na kojoj stvarno živite, na primjer adresu poštanskog pretinca. Pružanje netočnih informacija ili izostavljanje informacija može biti kazneno djelo i može dovesti do toga da Švedska uprava za migracije podnese policijsku prijavu.

Škola

Sva djeca i mladi ljudi koji traže azil imaju pravo pohađati školu i predškolsko. Općina/opština u kojoj živite odgovorna je da osigura djeci i mladim ljudima koji traže azil pristup školovanju i predškolskom obrazovanju pod istim uslovima kao i za druge osobe koje žive u datoj opštini/općini. Da biste olakšali općini/opštini da ponudi vašem djetetu mjesto u školi, morate dati svoj pristanak da Zavod za migraciju može dostaviti opštini/općini detalje o imenu vašeg djeteta, datum rođenja, jezik, zemlja porijekla i broj predmeta. Možete takođe lično kontaktirati općinu/opštinu i reći im da biste željeli da vaše dijete pohađa školu ili predškolsko.

Kao odrasla osoba možete početi učiti švedski jezik za imigrante (SFI) kada dobijete boravišnu dozvolu za Švedsku. Ali ako želite učiti švedski dok čekate na odluku, postoji mnogo nevladinih organizacija i udruženja za obrazovanje odraslih koje organiziraju grupe za učenje za švedski jezik. Pitajte u prihvatnom odjeljenju koje prilike postoje za učenje švedskog u mjestu gdje živite.

Nevla­dine orga­ni­za­cije

U mnogim mjestima aktivnosti za tražioce azila organiziraju, na primjer, nevladine organizacije, udruženja obrazovanje odraslih i crkve. Osoblje u Zavodu za migraciju može vam dati informacije o tome koje organizacije postoje u mjestu gdje živite. Nije moguće pronaći sve organizacije u malim gradovima. Pitajte u prihvatnom odjeljenju ako želite stupiti u kontakt s nekom organizacijom s određenim fokusom.

Istraživanje za azil

Kod istraživanja za azil, moći ćete nam saopštiti, uz pomoć prevodioca, više o vašim razlozima za traženje azila, što znači zašto tražite zaštitu u Švedskoj. Vi najbolje znate zašto ste napustili svoju zemlju porijekla. Stoga je važno da nam saopštite sve što vam se desilo u vašoj zemlji i šta mislite da bi se moglo desiti ako se morate vratiti. Morate nam reći precizno šta vam se dogodilo, ne samo o situaciji u vašoj zemlji porijekla.

Zavod za migraciju može uraditi ispravnu ocjenu vaših razloga samo ako nam kažete sve što je važno za vašu odluku da napustite svoju zemlju porijekla. Službenik slučaja će vam pomoći postavljajući vam pitanja kako bi saznao ono što je važno za vaš zahtjev.

Ako imate bilo kakve dokumente ili nešto drugo što podržava vašu izjavu, trebate donijeti ta dokumenta na istraživanje za azil. Ako je potrebno, Zavod za migraciju će prevesti materijal.

Stvari o kojima je teško govoriti

O nekim stvarima je teško pričati, ali sve to može biti još važnije da nam saopštite. Službenik slučaja ima obavezu povjerljivosti i sve što mu vi kažete može proslijediti samo osobama koje takođe rade na vašem zahtjevu. Prevodilac ima istu obavezu povjerljivosti kao i službenik slučaja. Ako je potrebno, možete tražiti pauzu tokom istraživanja.

Ako biste željeli da službenik slučaja bude osoba ženskog ili muškog spola, trebate nam to staviti do znanja na vrijeme prije istrage.

Pravna pomoć

Većina ljudi koji traže azil imaju pravo na javnog branitelja. Ako imate pravo na javnog branitelja, Zavod za migraciju će dodijeliti obučenog advokata koji će voditi računa o vašim interesima i koji će vam pružiti pravnu pomoć u periodu tokom kojeg Zavod za migraciju razmatra vaš zahtjev.

Zavod za migraciju imenuje i plaća pravnog savjetnika, ali pravni savjetnik radi neovisno od Zavoda za migracije i od drugih tijela. Možete predložiti osobu, ili tražiti da za pravnog savjetnika dobijete osobu ženskog ili muškog spola. Stavite nam do znanja na vrijeme prije istraživanja. Čak i ako nemate pravo na pravnog savjetnika kojeg će plaćati Zavod za migraciju, možete odabrati opciju da angažujete pravnog savjetnika kojeg ćete vi platiti.

Rad i uloga prevodioca

Prevodilac učestvuje na mnogim sastancima sa Zavodom za migraciju i prevodi što je rečeno. Ponekad je prevodilac prisutan a nekada prevodilac učestvuje preko telefona ili ekrana. Razmislite o pravljenju pauza dok pričate da biste omogućili prevodiocu da prenese ono što ste rekli. Sačekajte dok on ili ona prevede prije nego počnete ponovo govoriti.

Prevodioci se moraju pridržavati određenih pravila. Prije prevođenja, prevodioci moraju informirati obje strane o njihovoj ulozi, njihovoj obavezi povjerljivosti i njihovoj obavezi da prevode sve što je rečeno u prostoriji. Prevodioci prevode sve što je rečeno, bez dodavanja ili oduzimanja bilo čega. Prevodioci moraju biti neutralni, što znači da ne smiju izraziti svoje stavove o politici, religiji ili bilo šta drugo. Prevodioci moraju biti nepristrasni. To znači da prevodilac ne smije biti uključen, ne smije pokušati da pomaže bilo kome, niti pokazati da je on ili ona na bilo čijoj strani tokom razgovora.

Vrlo je važno da nam stavite do znanja ako ne razumijete prevodioca, ili ako se ne osjećate ugodno s njim ili njom iz nekih drugih razloga. Možete prekinuti sastanak i tražiti drugog prevodioca. Obavijestite nas unaprijed ako biste željeli za prevodioca osobu ženskog ili muškog spola.

Odluka

Ako vam je odobrena bora­višna dozvola

Ako vam je odobrena boravišna dozvola, možete živjeti i raditi u Švedskoj. Kada vam je uručena boravišna dozvola, trebate otići na Švedsku poreznu agenciju (Skatteverket), gdje ćete biti registrirani u građanskom registru i gdje ćete dobiti osobni/lični identifikacijski broj. Kao dokaz o vašoj boravišnoj dozvoli, dobit ćete karticu boravišne dozvole od Zavoda za migraciju. Kartica će biti poslana u vaše prihvatno odjeljenje.

Najčešća boravišna dozvola za ljudi koji su podnijeli zahtjev za azil u Švedskoj jeste privremena dozvola, koja važi jednu ili tri godine.

Produženje dozvole

Kada vaša privremena boravišna dozvola istekne, možete podnijeti zahtjev za produženje Važno je da se zahtjev za produženje podnese prije nego što vaša privremena boravišna dozvola istekne, ali ne ranije od tri mjeseca prije datuma isteka.

Možete dobiti produženu boravišnu dozvolu ako i daje imate potrebu za zaštitom.

Ako je vaš zahtjev odbijen

Odbijanje znači da je Zavod za migracije utvrdio da nemate dovoljno osnova da ostanete u Švedskoj. Ako je vaš zahtjev odbijen, imate dva izbora: možete prihvatiti odluku i vratiti se u svoju zemlju porijekla, ili se možete žaliti.

Ako je vaš zahtjev za azil odbijen, primit ćete odluku o odbijanju ulaska ili o deportaciji. To normalno važi četiri godine od datuma po kojem odluka stupa na snagu. Ako se vratite u Švedsku tokom tog vremena, moguće je da vam se odbije ulazak ili da budete ponovo deportovani. U takvom slučaju nećete imati pravo na ponovno razmatranje vašeg slučaja ili na podršku od Zavoda za migraciju.

Prestaje vaše pravo na smještaj i finan­ci­jsku podršku

Ako je vaš zahtjev za azil odbijen, više nemate pravo na financijsku podršku. To važi za odrasle koji ne žive s djecom mlađom od 18 godina kojima su oni staratelji. Financijska podrška se odnosi, na primjer, na dnevni doplatak i smještaj koji osigurava Zavod za migraciju. Vaše pravo prestaje kada odluka o odbijanju ulaska ili o deportaciji stupi na snagu i više se ne možete žaliti, ili kada rok za vaše dobrovoljno napuštanje istekne. Tada morate napustiti Švedsku.

Obitelji s djecom mogu i dalje boraviti u privremenom smještaju Zavoda za migracije (Migrationsverket) i zadržati pravo na ekonomsku pomoć do napuštanja Švedske ili dok, iz nekog drugog razloga, ne budu ispisani iz prijemnog odjela (mottagningsenheten).

Ako se želite žaliti

Ako odaberete da se želite žaliti, to znači da tražite od suda da razmotri odluku. Vašu žalbu trebate poslati u Zavod za migraciju. Zavod mora primiti žalbu prije nego što odluka stupi na snagu, što znači tri sedmice od datuma kada ste obaviješteni o odluci. Ako imate pravnog savjetnika, on ili ona vam može pomoći.

Zavod za migraciju će prvo ispitati vašu žalbu, kako bi vidjeli da li je odluku potrebno mijenjati. Ako Zavod za migraciju ne smatra da je odluku potrebno mijenjati, proslijedit će vašu žalbu na sud za migracije, koji će razmotriti vaš slučaj. Ako se ne slažete s pravilima suda za migracije, možete tražiti da viši sud za migracije (Migrationsöverdomstolen) razmotri vaš slučaj.

Viši sud za migracije će samo razmotriti određene slučajeve koji su važni u principu za osiguravanje smjernica za buduće odluke. Ako vam je savjetovano da viši sud za migracije neće razmatrati vašu žalbu, odluka stupa na snagu odmah.

Ako se predomislite i želite povući svoju žalbu, možete informirati Zavod za migraciju da prihvatate odluku o odbijanju. U tom slučaju sud će otkazati vašu žalbu i ista se neće razmatrati.

Povratak

Imate neko vrijeme da napustite zemlju prema vlastitoj odluci od datuma po kojem odluka o odbijanju vašeg zahtjeva stupa na snagu. U odluci vam stoji koliko vremena imate da napustite zemlju i vaša je odgovornost da napustite zemlju na vrijeme. Možete dobiti podršku od Zavoda za migraciju da se vratite u svoju zemlju porijekla ili u drugu zemlju gdje imate pravo da živite. Zavod za migraciju vam može pomoći, na primjer, u uspostavljanju kontakata u vašoj zemlji porijekla ili kod rezervacije putovanja.

Neki ljudi mogu takođe primiti i financijsku potporu kako bi im se pomoglo da pođu iznova u svojoj zemlji porijekla a određen broj njih može dobiti pomoć pri integraciji, kao što je pravna pomoć ili pomoć na tržištu rada u njihovoj zemlji porijekla. Pitajte službenika slučaja o takozvanom ponovnom uspostavljanju podrške ako želite saznati više.

Zabrana ponovnog ulaska

Ako ne napustite zemlju u vremenu koje je navedeno u vašoj odluci, možete dobiti zabranu ponovnog ulaska. Tada vam neće biti dopušten ponovni ulazak u područje Šengena, Bugarsku ili Rumuniju na period od jedne godine. Važno je da ste toga svjesni kada morate napustiti zemlju.

Možete takođe dobiti zabranu ponovnog ulaska ako Zavod za migraciju vjeruje da nećete dobrovoljno napustiti zemlju.

Ako dobijete odluku o odbijanju ulaska koja se mora odmah izvršiti, uvijek ćete dobiti zabranu ponovnog ulaska.

Ako ne sarađu­jete

Ako Zavod za migraciju vjeruje da ne sarađujete po pitanju povratka u vašu zemlju porijekla, možete izgubiti svoj dnevni doplatak. Zavod za migraciju vas može takođe držati pod nadzorom ili vas može privesti. Nadzor znači da se morate javljati redovno u određeno vrijeme i na određena mjesta. Takođe možete biti primorani da uručite svoj pasoš/putovnicu ili drugi identifikacijski dokument. Privođenje znači da morate živjeti u zaključanom objektu koji ne možete napuštati.

Ako Zavod za migraciju smatra da nije moguće izvršiti odbijanje ulaska ili deportaciju zbog toga što ne sarađujete, policija može preuzeti odgovornost kako bi osigurala da napustite zemlju. Policija ima pravo da vas pozove i da vas traži, te može upotrijebiti silu da vas primora da napustite zemlju.

Nove infor­ma­cije

Ako se predoče nove informacije nakon što ste primili konačno odbijanje, Zavod za migraciju može razmotriti da li nove informacije znače da ne možete biti protjerani. Moglo bi biti, na primjer, da se situacija u vašoj zemlji porijekla pogoršala ili da ste postali jako bolesni. Zavod za migraciju može to razmotriti na vlastitu inicijativu ili nakon što vi podnesete zahtjev Zavodu za migraciju da to učini.

Ako želite saznati više

Bit ćete pozvani na nekoliko sastanaka gdje ćete dobiti informacije o tome šta je važno da znate dok čekate.

Službenik slučaja u odjeljenju za podnošenje zahtjeva će vas informisati o tome koju potporu možete dobiti u vezi sa, na primjer, vašim smještajem, financijama, zdravstvenom njegom i školovanjem za vašu djecu.

Nakon što odjeljenje za podnošenje zahtjeva registruje vaš zahtjev za azil, bit ćete usmjereni na prihvatno odjeljenje. Prihvatno odjeljenje će vas pozvati na grupni informativni sastanak i dat će vam lokalne informacije o mjestu u kojem živite.

Prihvatno odjeljenje će vas takođe pozivati na sastanke kada postoji nešto novo što vam je potrebno saopštiti o vašem predmetu. Kada dobijete odluku, službenik slučaja će vam objasniti značenje odluke i šta trebate da radite po tom pitanju.

Ako imate bilo kakvih pitanja, možete pitati u prihvatnom odjeljenju ili možete pozvati odjeljenje službe za korisnike na broj 0771-235 235. Odjeljenje službe za korisnike možete pozvati putem telefona od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00–16:00.

Takođe možete pročitati više u vezi toga na www.migrationsverket.se/asylum.

Na www.informationsverige.se/ External link, opens in new window. možete pročitati više o tome kako funkcionira švedsko društvo.

Ako imate bilo kakvu hitnu potrebu da kontaktirate policiju, ambulantu ili vatrogasnu službu, nazovite na broj 112.

Ako biste željeli razgovarati s policijom o pitanjima koja nisu hitna, trebate nazvati na broj 114 14.

Ako imate pitanja o svom zdravlju ili zdravstvenoj njezi, nazovite na broj 1177.

Last updated: