İsveç’ten sığınma talep edenlerin dikkatine

Till dig som söker asyl i Sverige – turkiska

Sığınma başvurunuz İsveç Göçmen Bürosu tarafından değerlendirilecektir. İsveç’te kimlere sığınma sağlanacağına ilişkin kurallar BM Mülteci Sözleşmesi, AB genel yönetmelikleri ve İsveç kanunlarında yer almaktadır.

Bu bilgi formunda, sığınma başvurunuzun Göçmen Bürosu tarafından nasıl ele alınacağı ve İsveç’ten sığınma talep eden bir kişi olarak hak ve yükümlülükleriniz hakkında özet bilgi verilmektedir. Daha sonra daha fazla bilgi alacak ve soru sorma olanağına sahip olacaksınız.

Sığınma kural­ları

İsveç’te tüm sığınma başvuruları İsveç Göçmen Bürosu tarafından bireysel olarak değerlendirilir. Mülteci olmanız veya diğer nedenlerle korumaya ihtiyacınız olması durumunda İsveç size bir oturma izni sağlayacaktır.

Mülteci

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi ve İsveç kanunlarına göre aşağıdaki durumlar yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korku duyanlara mülteci denir:

 • ırkı
 • milliyeti
 • dini inancı veya siyasi düşüncesi
 • cinsiyeti
 • cinsel tercihi
 • belli bir toplumsal gruba mensubiyet.

Bu zulmü uygulayanlar vatandaşı olduğunuz ülkenizin yetkili makamları da olabilir. Ayrıca yetkili makamlar, zulüm uygulayan şahıs veya gruplara karşı koruma sağlayamıyor ya da sağlamak istemiyor olabilir.

Mülteci statüsüne sahipseniz, normal koşullar altında üç yıllık oturma izni alabilirsiniz.

İkincil koruma hakkına sahip kişiler

İsveç kanunlarına göre şu durumlarda ikincil koruma hakkına sahip olursunuz:

 • ölüm cezasına çarptırılma riski
 • işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma riski
 • silahlı çatışma nedeniyle sivil olarak ciddi yaralanma riski altına olanlar.

İkincil koruma hakkına sahip kişi statüsündeki şahıslara normal koşullarda 13 aylığına oturma izni verilir.

Sığınma başvurusu

İsveç’te sığınma başvurusunda bulunmak için, şahsen Göçmen Bürosuna gelmeniz gerekmektedir. Başvuru Birimi sığınma başvurunuzu alır ve kaydınızı yapar.

Fotoğrafınız çekilir ve parmak iziniz alınır. Parmak izleriniz, diğer nedenlerin yanı sıra, Avrupa’da başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunup bulunmadığınızı görmek için kullanılır.

Bir vaka istihbarat görevlisi bir tercüman aracılığıyla size kimliğiniz, vatandaşı olduğunuz ülkeyi niçin terk ettiğiniz ve İsveç’e nasıl gittiğiniz hakkında sorular sorar. Ayrıca ailenizin maddi durumu ve sağlığınız hakkında da sorular sorulur. Bu işlemler, başvurunuzun incelemeye hazırlanması için yapılır. İnceleme sırasında sığınma talebinizin nedenleri hakkında çok daha fazla soru yanıtlamanız gerekecektir.

Özel gereksinimleriniz varsa, örneğin özürlü iseniz, yani fiziksel, zihinsel veya akli olarak düşük çalışma kapasitesine sahipseniz, Göçmen Bürosunu bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir. Sığınma talebinde bulunurken özrünüz Göçmen Bürosu ile iletişim kurmanızı zorlaştırıyorsa, yardım isteme hakkına sahipsiniz.

Başvuru biriminde ayrıca sığınma sürecinin nasıl işlediğine ilişkin bilgi alabilir ve soru sorabilirsiniz. Başvurunuz kaydedildiğinde, sığınma başvurunuz için geçici bir makbuz verilir. Mülteci olduğunuzu gösteren Mülteci kartınızı alana kadar bu makbuzu saklayın.

Kim olduğunuzu anlatın

Göçmen Bürosunun sığınma hakkına sahip olup olmadığınızı belirleyebilmesi için, kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Bunun en iyi yolu sığınma başvurusu yaparken pasaportunuzu veya kimliğinizi vermektir. Vatandaşı olduğunuz ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş ve fotoğrafınızı içeren bir kimlik olmalıdır. Adınız, vatandaşlığınız ve doğduğunuz yer bilgilerini içermelidir.

Kimliğinizi kanıtlayan belgeleri edinmek sizin sorumluluğunuzdadır. Sığınma talebi için Göçmen Bürosuna geldiğinizde yanınızda herhangi bir kimlik belgesi yoksa, vaka istihbarat görevlisi kimlik belgelerini en kısa sürede göndermenizi ister.

Kimlik belgelerini bulmanızın zor olacağını düşünüyorsanız, Göçmen Bürosuna çabaladığınızı göstermelisiniz. Sürücü belgesi, doğum belgesi, vatandaşlığınızı veya askerlik kayıtlarınızı kanıtlayan belgeler gibi kimliğinizi gösteren başka belgeleriniz varsa bunları sunmalısınız. Bu tür belgeler tek başlarına kimliğinizi kanıtlamaz ancak, özgeçmişiniz ve vatandaşı olduğunu ülkeniz dikkate alınarak bu tür belgelerden bir kaçı birlikte kimliğinizin inanılır görünmesine yardımcı olur.

Kimliğinizi kanıtlamak için her şeyi denediyseniz, kararı beklerken çalışma izni almaya hak kazanabilirsiniz.

Sığınma talebinizin hangi ülke tarafından değerlendirileceğini seçemezsiniz (Dublin Yönetmeliği)

Sığınma talebinde bulunduğunuzda, Göçmen Bürosu başvurunuzun İsveç’te mi yoksa başka bir AB ülkesinde mi değerlendirileceğini inceler. İsveç’e gelirken başka bir AB ülkesi için vize almışsanız, başka bir AB ülkesinde belirli bir türde oturma izni almışsanız, sığınma talebinde bulunmuşsanız söz konusu ülkeye geri dönmeniz gerekebilir. Bu kurallar Dublin Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “AB’de sığınma talebinde bulundum - başvurum hangi ülkede işlem görecek?” isimli bilgi formunu okuyun. (Bu broşür tüm diller için hazırlanmamıştır.)

Beklerken

Sığınma başvurunuz İsveç’te değerlendirilecekse, kararı beklerken burada kalabilirsiniz. Bu süre zarfında, Göçmen Bürosunun kabul birimlerinden biri ile irtibat kurarsınız. Kabul birimindeki personel size sığınma izni verilip verilmeyeceğine karar vermez. Kabul birimi size mali durum ve konaklama gibi uygulama hususlarında yardımcı olur. Ayrıca kabul birimi bir karar alındığında sizinle irtibata geçer, böylece hakkınızda ne karar alındığı ve ne yapmanız gerektiğine ilişkin bilgi alabilirsiniz.

Önemli bilgiler

Kabul birimi sizi bir grup bilgilendirme toplantısına davet eder. Toplantıda sığınma talebinde bulunanlar için faydalı bilgiler verilir. Bu bilgiler örneğin konaklama, mali durum veya sağlık hizmetleri ve tıbbi bakım hakkında olabilir. Kanunlar, sığınmacılara yardım için çalışan diğer yetkili makamlar ve kuruluşlar gibi konular hakkında bilgi verilir. Karar çıkmasını beklerken, bu önemli bilgileri faydalı bulacaksınız.

Hem başvuru biriminde hem de kabul biriminde bir çok bilgi verilir. Bir anda çok fazla bilgi veriliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Size verilen belgeleri saklayın, böylece gerektiğinde bilgileri tekrar okuyabilir ve bir vaka istihbarat görevlisiyle sonraki görüşmenizde sorularınızı sorabilirsiniz.

Göçmen Bürosu tarafından tahsis edilmiş bir ikamette yaşıyorsanız, zaman zaman orada çalışan ya da ziyaret eden bir Göçmen Bürosu çalışanı görürsünüz. Personel sığınma başvurunuz hakkındaki sorularınızı yanıtlayamaz, ancak aradığınız bilgileri bulmanıza yardımcı olabilir.

Sığınma talebi ince­le­me­sini beklerken

Sığınma talebi incelemesinin yapılması uzun sürebilir. Bekleme süreleri de kişiden kişiye değişebilir.

Sığınma talebi incelemesinde niçin İsveç’e sığınma talep ettiğinizi, başınıza neler geldiğini ve vatandaşı olduğunuz ülkeye dönmeniz halinde ne olabileceğine ilişkin daha fazla bilgi verebilirsiniz.

Bir karar alınmadan önce bir kaç toplantıya çağrılabilirsiniz. Göçmen Bürosu tarafından kaydedilen tarih ve saatte hazır bulunun. Yeni randevu verilmesi zordur ve tarih ve saati yeniden ayarlamak durumunda kalmamız halinde kararın çıkması için daha uzun süre beklemeniz gerekebilir.

Adres bildi­rimi

Kararı beklerken taşınırsanız, Göçmen Bürosuna yeni adresinizi bildirmeniz gerekmektedir, böylece inceleme veya toplantı tarihleri geldiğinde size ulaşabiliriz. Postanızı düzenli olarak kontrol edin, böylece Göçmen Bürosundan gelen bilgileri gözden kaçırmamış olursunuz.

Sığın­macı kartı (LMA-kort)

İsveç’te sığınma için başvurduğunuzda, başvurunuz için size bir makbuz verilir. Bu makbuz üzerinde bulunan numarayı Göçmen Bürosu ile irtibata geçtiğinizde verebilirsiniz. Bu sayede vaka istihbarat görevlisi bilgilerinizi daha kolay bulacaktır. Başvuru yaptıktan yaklaşık bir hafta sonra, kabul biriminden bir kart alabilirsiniz. Bu karta Sığınmacı kartı denir ve makbuzla değiştirilir.

Sığınmacı olduğunuzu ve karar çıkmasını beklerken İsveç’te kalma hakkına sahip olduğunuzu kanıtlayan Sığınmacı kartınızı daima yanınızda bulundurmalısınız. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken kartınızı daima yanınızda bulundurmanız gerekmektedir, böylece sağlık hizmetlerini daha düşük ücretli olarak alabilirsiniz.

Konaklama

İkamet edeceğiniz yeri kendiniz ayarlayabilir ya da Göçmen Bürosunun size tahsis ettiği bir yerde yaşayabilirsiniz. Paranız varsa Göçmen Bürosunun tahsis ettiği ikamet için ödeme yapmanız gerekmektedir. İkamet edeceğiniz yeri kendiniz ayarladıysanız, kirayı kendiniz ödemeniz gerekmektedir.

İsveç Göçmen Dairesine ait bir konutta kalıyorsanız başka bir bölgede kalmayı seçmenize izin verilmez ve bekleme süresi boyunca başka bir yere taşınmanız gerekebilir. Kaldıǧınız yeri kendiniz ayarladıysanız adresinizi İsveç Göçmen Dairesine bildirmeyi unutmayın. İsveç Göçmen Dairesi’nin sosyoekonomik güçlükleri olan konut alanlarına ilişkin bir listeye sahip olduǧunu unutmayın. Böyle bir bölgede kalmayı seçen herkes İsveç Göçmen Dairesinden mali destek alma hakkını kaybedebilir. www.migrationsverket.se/asyl sayfasında adresinizin etkilenip etkilenmediǧini görebilirsiniz.

Özel ihtiyaçlarınız olması durumunda size özel olarak uyarlanmış bir ikamet yeri alma hakkınız bulunmaktadır. Bu durum, örneğin özürlü iseniz, fiziksel veya zihinsel bir hastalığınız varsa, LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel), hamile veya yaşlı biriyseniz geçerlidir. Göçmen Bürosuna ihtiyaçlarınızı en kısa sürede bildirmeniz halinde, sizin için en doğru ikameti bulmak için elimizden geleni yapacağız.

Dini, kültürü, cinsel tercihi vb. ne olursa olsun evde herkesin birbirine saygı ve anlayış göstermesi çok önemlidir. Evde kendinizi güvende hissetmiyorsanız Göçmen Bürosuna bildirin.

Sağlık hizmet­leri ve tıbbi bakım

Bir sığınmacı olarak, acil sağlık hizmetleri, acil diş bakımı ve acil tıbbi bakımdan yararlanma hakkına sahipsiniz. Ne tür bir bakıma ihtiyacınız olduğu sağlık hizmetleri tarafından belirlenecektir. Sığınmacı kartınızı göstermeniz halinde, sağlık hizmetleri ve bazı ilaçlar için daha düşük ücret ödersiniz. Çocuk ve 18 yaşın altındaki genç sığınmacılar İsveç’te yaşayan gençlerle aynı şekilde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

Tüm sığınmacılar, bir sağlık merkezinde ücretsiz sağlık kontrolünden geçmek üzere davetlidir. Sağlık kontrolü sığınmacı başvurunuzu etkilemez. Sadece yararlanmanız için sunulan bir hizmet olup herhangi bir bakıma ihtiyacınız varsa hemen yardım almanızı sağlar. Sağlık kontrolünde sağlık sorunları, test yaptırma seçenekleri hakkında tavsiyeler ve İsveç’teki sağlık hizmetleri ve tıbbi bakım hakkında bilgi verilir. Herhangi bir özürlülük durumunuz, hastalığınız veya özel bakım gerektiren diğer şikayetleriniz varsa sağlık personeline bildirin.

Sağlık personeli Göçmen Bürosu için çalışmamaktadır ve gizlilik mükellefiyeti ile bağlıdırlar.

Çalışma

Sığınmacı olarak, şu durumlarda çalışma izni olmaksızın İsveç’te çalışabilirsiniz:

 • başvurunuz İsveç’te değerlendiriliyor
 • kimliğinizi açıklığa kavuşturmak için denemelerde bulundunuz
 • başvurunuz sağlam temellere dayanmadığından değerlendirilmedi.

Bu gereksinimleri karşılıyorsanız, çalışma hakkına sahipsiniz.

Çalışıyorsanız ve sığınma başvurunuz reddedildiyse, ülkeden ayrılana kadar ya da ülkeden ayrılmak üzere hazırlıklarınızı yapıncaya kadar çalışmaya devam edebilirsiniz. Oturma izni almaya hak kazandıysanız, çalışmaya devam edebilirsiniz demektir.

İş aramak için İsveç İş ve İşçi Bulma Kurumu ile irtibata geçebilirsiniz (www.arbetsformedlingen.se External link, opens in new window.).

Mali destek

Çalışma imkanınız veya kendinize ait bir paranız yoksa, günlük ödence (dagersättning) için başvuru yapabilirsiniz. İsveç Göçmen Dairesinden alacaǧınız para yiyecek, giyecek ve kişisel harcamalarınız için yeterli olacaktır. İsveç Göçmen Dairesinden ödence alıyorsanız mali durumunuz deǧiştiǧinde - örneǧin bir iş bulduǧunuzda veya konut deǧiştirdiǧinizde - bunu İsveç Göçmen Dairesine bildirmeniz önemlidir. Sosyoekonomik güçlükleri olan bir konut alanına taşınırsanız İsveç Göçmen Dairesinden mali destek alma hakkını kaybedebilirsiniz. www.migrationsverket.se/asyl sayfasında hangi adreslerin etkilenip etkilenmediǧini görebilirsiniz.

Posta kutusu adresi gibi, gerçekte yaşadığınız yerin dışında bir adres verirseniz, günlük ödence ve özel ödence (särskilt bidrag) hakkınızı da kaybedebilirsiniz. Yanlış bilgi vermek veya bazı bilgileri vermemek suç teşkil edebilir ve İsveç Göçmen Dairesi’nin polise ihbarda bulunmasına neden olabilir.

Okul

Tüm sığınmacı çocuk ve gençler okula ve anaokuluna gitme hakkına sahiptir. Sınırları içinde bulunduğunuz belediye çocuk ve genç sığınmacılar için belediyelik sınırları içinde yaşayan diğer insanlarla aynı koşullar altında okula ve anaokuluna erişim sağlamakla yükümlüdür. Belediyenin çocuğunuza okulda yer sağlamasını kolaylaştırmak için, Göçmen Bürosunun belediyeye çocuğunuzun adı, doğum tarihi, dili, menşe ülkesi ve vaka numarası gibi bilgilerini vermesine onay vermelisiniz. Ayrıca belediye ile kendiniz irtibata geçerek çocuklarınızın okula veya anaokuluna gitmesini istediğinizi bildirebilirsiniz.

Yetişkin olarak siz de İsveç’te oturma izni aldığınızda Göçmenler için İsveççe (SFI) kursuna katılabilirsiniz. Ancak karar çıkmasını beklerken İsveççe öğrenmek isterseniz, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve yetişkin eğitim kurumları da İsveççe çalışma grupları düzenlemektedir. Yaşadığınız yerde bulunan İsveççe öğrenme olanakları hakkında bilgi almak için kabul biriminize danışın.

Sivil toplum kuru­luşları

Bir çok yerde sivil toplum kuruluşları, yetişkin eğitim kurumları ve kiliseler tarafından sığınmacılar için faaliyetler düzenlenmektedir. Göçmen Bürosundaki personel yaşadığınız yerde bulunan kuruluşlar hakkında bilgi verebilir. Küçük şehirlerde tüm kuruluşlar bulunamayabilir. Belirli bir amaç için bir kuruluşla irtibata geçmek isterseniz kabul biriminize danışın.

Sığınma talebi incelemesi

Sığınma talebi incelemesinde, bir tercüman aracılığıyla, sığınma talep etmenizin, yani İsveç’ten koruma talep etmenizin nedenleri hakkında daha fazla bilgi verebileceksiniz. Vatandaşı olduğunuz ülkeyi niçin terk ettiğinizi en iyi siz bilirsiniz. Dolayısıyla, ülkenizde olup biten ve geri dönmeye zorlanmanız halinde neler olabileceği hakkında her şeyi anlatmanız çok önemlidir. Sadece ülkenizdeki durumu değil, sizin başınıza neler geldiğiniz eksiksiz olarak anlatmalısınız.

Göçmen Bürosu, ancak ülkenizi terk etme kararınıza ilişkin önemli olan her şeyi anlatırsanız nedenlerinizi doğru şekilde değerlendirebilir. Vaka istihbarat görevlisi, başvurunuz için önemli olan hususları tespit etmek üzere sorular sorarak size yardımcı olacaktır.

İfadenizi destekleyecek belgeleriniz veya diğer herhangi bir materyaliniz varsa, bunları sığınma talebi incelemesine yanınızda getirmelisiniz. Gerekirse, Göçmen Bürosu materyalleri tercüme ettirecektir.

Konuşulması zor olan konular

Bazı konular hakkında konuşmak zordur, ancak bu durumda tüm bu konuların bize anlatılması önemli olabilir. Vaka istihbarat görevlisi gizlilik mükellefiyeti ile bağlıdır ve söylediklerini sadece başvurunuz üzerinde çalışan diğer kişilere anlatabilir. Tercüman da vaka istihbarat görevlisi ile aynı gizlilik mükellefiyeti ile bağlıdır. İnceleme sırasında, ihtiyaç duyarsanız ara verilmesini isteyebilirsiniz.

Kadın veya erkek vaka istihbarat görevlisi isterseniz, incelemeden önce uygun bir zamanda bildirmeniz gerekmektedir.

Hukuki yardım

Çoğu sığınmacı halk konseyi hakkına sahiptir. Halk konseyi hakkına sahipseniz, Göçmen Bürosu sizinle ilgilenecek ve Göçmen Bürosu başvurunuzu değerlendirirken yasal destek sağlayacak olan eğitimli bir avukat atar.

Göçmen Bürosu yasal danışman tahsis eder ve ücretini öder ancak yasal danışman Göçmen Bürosundan ve diğer yetkili makamlardan bağımsız olarak çalışır. Kendiniz birini önerebilir veya erkek ya da kadın yasal danışman talebinde bulunabilirsiniz. İncelemeden önce uygun bir zamanda bildirmeniz gerekmektedir. Göçmen Bürosu tarafından ödenen bir yasal danışman hakkına sahip değilseniz, kendi ödeyeceğiniz bir yasal danışman tutmayı tercih edebilirsiniz.

Tercümanın çalışması ve görevi

Tercüman Göçmen Bürosunun çok sayıda toplantısına katılır ve konuşulanları tercüme eder. Tercüman kimi zaman şahsen bulunur kimi zaman da telefon ya da görüntülü konuşma aracılığıyla katılır. Tercümanın söylediklerinizi aktarabilmesi için konuşurken ara vermeye dikkat edin. Yeniden konuşmaya başlamadan önce tercümanın çevirmesini bekleyin.

Tercümanlar belirli kurallara uymak durumundadır. Tercümeye başlamadan önce, tercüman her iki tarafı da görevi, gizlilik yükümlülüğü ve odada konuşulan her şeyi çevirme yükümlülüğü olduğu konusunda bilgilendirmelidir. Tercümanlar herhangi bir şey eklemeden veya çıkarmadan söylenen her şeyi çevirir. Tercümanlar nötr olmalıdır, yani siyasi, dini veya başka konulardaki görüşlerini ifade etmemelidir. Tercümanlar tarafsız olmalıdır. Bunun anlamı tercüman görüşme sırasında konuya dahil olmamalı veya herhangi birine yardım etmeye çalışmamalı ya da herhangi birinin tarafında olduğunu göstermemelidir.

Tercümanı anlamaz veya başka nedenlerden ötürü tercümanın yanında rahat hissetmezseniz bize bildirmeniz çok önemlidir. Görüşmeyi yarıda keserek başka bir tercüman isteyebilirsiniz. Erkek veya kadın tercüman istiyorsanız lütfen önceden uygun bir zamanda bildirin.

Karar

Oturma izni alır­sanız

Oturma izni alırsanız, İsveç’te yaşayabilir ve çalışabilirsiniz. Oturma izni aldıktan sonra, İsveç Vergi İdaresine (Skatteverket) giderek Nüfus Dairesine girişinizi yaptırın ve kişisel kimlik numaranızı alın. Oturma izninizin kanıtı olarak Göçmen Bürosu tarafından size bir oturma izni kartı verilecektir. Kart kabul biriminize gönderilir.

İsveç’e sığınma için başvuranlar için en yaygın oturma izni geçici oturma iznidir ve bir veya üç yıl geçerlidir.

İznin uzatıl­ması

Geçici oturma izninizin süresi dolduğunda, uzatma için başvurabilirsiniz. Üç aydan önce olmamak kaydıyla, geçici oturma izninizin süresi dolmadan önce uzatma için başvurmanız önemlidir.

Hala korumaya ihtiyaç duyuyorsanız oturma izniniz uzatılabilir.

Başvurunuz redde­dil­diyse

Başvurunuzun reddedilmesi, Göçmen Bürosunun İsveç’te kalmak için yeterli haklı sebeplere sahip olmadığınızı belirlediği anlamına gelir. Başvurunuz reddedildiyse, iki seçeneğe sahipsiniz: kararı kabul ederek kendi ülkenize geri dönebilir ya da temyize gidebilirsiniz.

Sığınma başvurunuz reddedildiyse, ülkeye girişin reddi veya sınır dışı edilme kararı gönderilir. Normal koşullar altında bu karar, kararın yürürlüğe girme tarihinden itibaren dört yıl geçerlidir. Bu süre zarfında İsveç’e geri dönerseniz, ülkeye girişiniz reddedilebilir veya yeniden sınır dışı edilebilirsiniz. Bu tür bir durumda, vakanızın yeniden değerlendirilmesi ya da Göçmen Bürosundan destek alma hakkına sahip olmayacaksınız.

Konaklama ve mali destek hakları sona erer

Sığınma başvurunuz reddedildiyse, artık mali destek alma hakkına sahip değilsiniz demektir. Bu durum, korumaları altında 18 yaşına altında çocuğu olmayan yetişkinler için geçerlidir. Mali destek, örneğin Göçmen Bürosu tarafından sağlanan günlük harcırah ve konaklamayı ifade eder. Ülkeye girişin reddi veya sınır dışı edilme kararı yürürlüğe girdiğinde ya da gönüllü olarak ülkeyi terk etme süreniz sona erdiğinde haklarınız sona erer ve artık temyize gidemezsiniz. Bu durumda İsveç’i terk etmeniz gerekir.

Çocuklu aileler İsveç Göç İdaresi’nin geçici konutlarında kalabilir ve İsveç'ten ayrılana kadar veya başka bir nedenle kabul biriminden (mottagningsenheten) taburcu edilene kadar mali destek haklarını koruyabilirler.

Temyize gitmek ister­seniz

Temyize gitmeyi seçerseniz, kararın bir mahkeme tarafından değerlendirilmesini talep etmiş olursunuz. Temyiz başvurunuzu Göçmen Bürosuna göndermelisiniz. Karar yürürlüğe girmeden önce, yani kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren üç hafta içinde başvuru Büroya ulaşmalıdır. Yasal danışmanınız varsa size yardımcı olabilir.

Göçmen Bürosu öncelikle başvurunuzu inceleyerek kararın değiştirilmesi gerekip gerekmediğine bakar. Göçmen Bürosunun değerlendirmesi kararın değiştirilmesi gerektiği yönünde değilse, başvurunuzu davaya bakacak olan bir göç mahkemesine gönderir. Göç mahkemesinin kararını kabul etmezseniz, Yüksek Göç Mahkemesinden (Migrationsöverdomstolen) davanıza bakmasını isteyebilirsiniz.

Yüksek Göç Mahkemesi ilke olarak sadece önemli bazı davalara, gelecekteki kararlara emsal olması için bakar. Yüksek Göç Mahkemesinin başvurunuzu değerlendirmeyeceği bildirildiyse, karar hemen yürürlüğe girer.

Fikrinizi değiştirir ve başvurunuzu geri çekerseniz, Göçmen Bürosunu ret kararını kabul ettiğinize dair bilgilendirebilirsiniz. Bu durumda, mahkeme başvurunuzu iptal eder ve değerlendirmeye almaz.

Dönüş

Başvurunuzun reddedildiği karar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendi isteğinizle ülkeyi terk etmeniz için belirli bir süre verilir. Kararda ülkeyi terk etmek için ne kadar süreniz olduğu belirtilir ve ülkeyi zamanında terk etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Göçmen Bürosundan ülkenize veya yaşama hakkına sahip olduğunuz başka bir ülkeye dönmek için destek alabilirsiniz. Göçmen Bürosu, örneğin ülkenizdeki kişilerle irtibat kurmanıza veya seyahatiniz için yer ayırmanıza yardımcı olabilir.

Bazı kişilere kendi ülkelerinde ilk adımı atma konusunda yardım için mali destek verilebilir ve belirli miktarda kişi yeniden entegrasyon desteği, örneğin hukuki yardım alabilir ya da kendi ülkelerindeki iş piyasasına girme konusunda yardım alabilir. Yeniden yerleşme desteği denilen bu destek hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, vaka istihbarat görevlisine danışın.

Yeniden giriş yasağı

Kararda belirtilen süre içinde ülkeyi terk etmezseniz, yeniden giriş yasağı alabilirsiniz. Bu durumda Schengen Bölgesine, Bulgaristan veya Romanya’ya bir yıl süreyle yeniden giriş yapamazsınız. Ülkeyi terk etmeniz gereken sürenin farkında olmanız önemlidir.

Ayrıca, Göçmen Bürosu kendi isteğinizle ülkeyi terk etmeyeceğinize inanırsa da yeniden giriş yasağı alabilirsiniz.

Derhal yürürlüğe girmesi gereken bir girişin reddi kararı alırsanız, her zaman yeniden giriş yasağı alırsınız.

İş birliği yapmaz­sanız

Göçmen Bürosu kendi ülkenize dönme konusunda iş birliği yapmadığınıza inanırsa, günlük harcırahınızı kaybedebilirsiniz. Ayrıca Göçmen Bürosu sizi gözlem altında tutabilir ya da gözaltına alabilir. Gözlem altında tutulduğunuzda düzenli olarak belirli zaman ve yerlerde rapor vermeniz gerekir. Ayrıca pasaportunuzu veya diğer kimlik belgelerinizi teslim etmeye zorlanabilirsiniz. Gözaltına alınırsanız çıkamayacağınız kilitli bir tesiste kalmanız gerekir.

İş birliği yapmamanız nedeniyle Göçmen Bürosu girişin reddi veya sınır dışı edilme kararını tatbik etmenin mümkün olmadığını düşünürse, polis ülkeyi terk etmenizi sağlama sorumluluğunu üstlenebilir. Polis sizi çağırma ve sizi arama hakkına sahiptir ve ülkeyi terk etmenizi sağlamak üzere güç kullanabilir.

Yeni bilgiler

Hakkınızda nihai ret kararı verildikten sonra yeni bilgiler sunulursa, Göçmen Bürosu yeni bilgilerin sınır dışı edilemeyeceğiniz anlamına gelip gelmediğini değerlendirebilir. Örneğin vatandaşı olduğunuz ülkenizdeki durum kötüleşmiş olabilir veya ağır hastalığa yakalanmış olabilirsiniz. Göçmen Bürosu kendi inisiyatifiyle veya sizin talep etmeniz sonucu bu durumu değerlendirebilir.

Daha fazla bilgi almak istiy­or­sanız

Beklerken bilmeniz gereken önemli bilgilerin verileceği çeşitli toplantılara davet edileceksiniz.

Başvuru birimindeki vaka istihbarat görevlisi konaklama, mali yardım, sağlık hizmetleri ve çocuklarınız için okul gibi konulara ilişkin hangi destekleri alabileceğiniz hususunda size bilgi verecektir.

Başvuru birimi sığınmacı olarak başvuru kaydınızı yaptıktan sonra, bir kabul birimine yönlendirilirsiniz. Kabul birimi sizi bir grup bilgilendirme toplantısına davet eder ve yaşadığınız yer hakkında yerel bilgiler verilir.

Ayrıca kabul birimi sizi vakanıza ilişkin yeni haberleri iletmek üzere toplantılara davet edecektir. Hakkınızda bir karar alındığında, vaka istihbarat görevlisi kararın sizin için ne anlama geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini açıklayacaktır.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda, kabul biriminize sorabilir veya 0771-235 235 no’lu telefondan Müşteri Hizmetleri Birimini arayabilirsiniz. Müşteri Hizmetleri Birimi Pazartesiden Cumaya, 08.00–16.00 arası aranabilir.

Ayrıca www.migrationsverket.se/asyl adresindeki sayfamızdan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

www.informationsverige.se/ External link, opens in new window. adresinde, İsveç toplumunun işleyişi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Acil bir durumda 112 no’lu telefondan polis, ambulans veya itfaiyeye ulaşabilirsiniz.

Acil olmayan bir durum hakkında polisle konuşmak isterseniz 114 14 no’lu telefonu aramanız gerekmektedir.

Sağlığınız veya sağlık hizmetlerine ilişkin sorularınız varsa 1177 no’lu telefonu arayabilirsiniz.

Last updated: