برای آنهایی که به دنبال پناهندگی در سوئد هستند

Till dig som söker asyl i Sverige – persiska

درخواست پناهندگی شما توسط اداره مهاجرت سوئد بررسی خواهد شد. کسانیکه میتوانند در سوئد پناهندگی بگیرند، مشمول قوانین کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد، مقررات عمومی اتحادیه اروپا و قوانین سوئد میشوند.

این برگه، اطلاعات مختصری در اختیارتان قرار میدهد، در مورد چگونگی بررسی درخواست پناهندگی شما توسط اداره مهاجرت و در مورد حقوق و مسئولیتهایی که به عنوان یک پناهجو در سوئد دارید. بعدا اطلاعات بیشتری به شما داده میشود، و همچنین فرصت پرسش خواهید داشت.

قوانین پناهندگی

تمام درخواستهای پناهندگی در سوئد به طور جداگانه در اداره مهاجرت سوئد بررسی میشود. اگر پناهنده سیاسی هستید یا به دلایل دیگر نیاز به حمایت دارید، سوئد به شما یک مجوز سکونت اعطا خواهد کرد.

پناهنده سیاسی

براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به وضعیت پناهندگان سیاسی و قانون سوئد، اگر در حال تجربه ترس موجه از آزار و اذیت در زمینههای زیر هستید یک پناهنده سیاسی میباشید

 • نژاد
 • ملیت
 • عقیده سیاسی یا مذهبی
 • جنسیت
 • گرایش جنسی
 • تعلق به یک گروه اجتماعی خاص.

آزار و اذیت میتواند از جانب مقامات کشور مبدا شما باشد. این امر زمانیکه مقامات نمیتوانند یا نمیخواهند در برابر آزار و اذیت برای افراد یا گروهها حمایت ارائه دهند، نیز صادق است.

اگر در وضعیت پناهنده سیاسی هستید،معمولا یک مجوز اقامت سه ساله به شما اعطا میشود.

افراد واجد شرایط برای حمایت فرعی

طبق قانون سوئد، شما واجد شرایط حمایت فرعی هستید اگر

 • در خطر مواجه با مجازات مرگ هستید
 • در خطر مجازات جسمی، شکنجه یا دیگر رفتار و مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی هستید
 • بدلیل درگیری نظامی به عنوان یک شهروند در خطر صدمه جدی هستید.

معمولا به افرادی که واجد شرایط حمایت فرعی هستند مجوز اقامت 13 ماهه اعطا میشود.

درخواست پناهندگی

به منظور درخواست پناهندگی در سوئد، شما باید شخصا به اداره مهاجرت بیایید. واحد درخواست، درخواست پناهندگی شما را دریافت و ثبت خواهد نمود.

از شما عکس و اثر انگشت گرفته خواهد شد. از اثر انگشت شما، درمیان موارد دیگر، به منظور بررسی اینکه آیا در کشور اروپایی دیگر درخواست پناهندگی نمودهاید یا خیر، استفاده میشود.

افسر پرونده شما را ملاقات کرده و از طریق مترجم در مورد اینکه چه کسی هستید، چرا کشور مبدا خود را ترک کردهاید و چگونه به سوئد مسافرت نمودهاید، سوالاتی خواهد پرسید. همچنین از شما سوالاتی در مورد شرایط خانوادگی و سلامتی پرسیده خواهد شد. ما اینکار را به منظور آماده شدن برای بررسی درخواستتان انجام میدهیم. در بررسی، نیاز دارید به سوالات بیشتری در مورد دلایل خود برای پناهندگی پاسخ دهید.

اگر نیاز خاصی دارید، برای مثال یک معلولیت، یعنی اگر ظرفیت کاهش یافته برای عملکرد جسمانی دارید، باید اداره مهاجرت را از این امر مطلع سازید. اگر حین درخواست پناهندگی معلولیت برقراری ارتباط با اداره مهاجرت را دشوار میسازد، مستحق دریافت کمک هستید.

همچنین در واحد درخواست میتوانید اطلاعاتی در مورد چگونگی فرآیند پناهندگی کسب کنید و به شما فرصت پرسش داده خواهد شد. هنگامیکه درخواست شما ثبت شد، رسید موقت برای درخواست پناهندگی به شما داده خواهد شد. این رسید را تا زمان دریافت کارت پناهجویی نگه دارید، که شما را به عنوان یک پناهجو شناسایی میکند.

به ما بگویید چه کسی هستید

به منظور اینکه اداره مهاجرت قادر باشد تعیین کند آیا شما حق داشتن پناهندگی دارید یا خیر، به اثبات اینکه چه کسی هستید و از کجا آمدهاید نیاز خواهید داشت. بهترین راه برای اثبات این است که پاسپورت یا کارت شناسایی خود را هنگام درخواست پناهندگی ارسال کنید. مدرک شناسایی باید توسط مقامات کشور شما صادر شده و حاوی عکس شما باشد. باید اسم، تابعیت و زمان تولد شما را نشان دهد.

شما مسئول بدست آوردن مدرکی هستید که هویتتان را اثبات کند. اگر هنگامی که برای پناهندگی به اداره مهاجرت میآیید، هیچگونه مدرک شناسایی همراه خود نداشته باشید افسر پرونده از شما خواهد خواست مدارک شناسایی خود را در اسرع وقت ارسال کنید.

اگر یافتن مدارک شناسایی برایتان دشوار است، باید به اداره مهاجرت نشان بدهید که در حال تلاش هستید. اگر مدارک دیگری دارید که هویتتان را نشان میدهد، برای مثال گواهینامه رانندگی، شناسنامه، مدرک تابعیت یا کارت پایان خدمت، باید ارسال کنید. چنین مدارکی نمیتواند بطور جداگانه ثابت کند که شما چه کسی
هستید، اما چندین عدد از آنها میتوانند همراه با حساب شما از سابقه خود و کشور مبدا کمک کنند تا هویت خود را احراز کنید.

اگر هرگونه تلاش ممکن برای اثبات هویت خود را انجام دهید، ممکن است هنگامی که در انتظار رای هستید، مستحق کارکردن شوید.

شما نمیتوانید انتخاب کنید که کدام کشور درخواست پناهندگیتان را بررسی کند( مقررات دوبلین)

هنگامیکه درخواست پناهندگی خود را ارسال کردید، اداره مهاجرت بررسی خواهد کرد که درخواستتان در سوئد یا کشوری دیگر در اتحادیه اروپا بررسی شود. اگر ویزا دریافت کردید، انواع مختلف مجوز اقامت داشتید، یا درخواست پناهندگی در کشور اتحادیه اروپایی دیگری در مسیر خود به سوئد کردید، ممکن است مجبور به بازگشت به همان کشور شوید. این قوانین مشمول مقررات دوبلین میشوند. میتوانید در برگه اطلاعات « برای پناهندگی در اتحادیه اروپا درخواست کردم – کدام کشور درخواست مرا انجام خواهد داد؟» در این مورد بیشتر بخوانید. (این جزوه به تمام زبانها موجود نیست)

هنگامی که منتظر هستید

اگر در کشور سوئد در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیمگیری شود، ممکن است هنگامیکه منتظر صدور رای هستید در اینجا بمانید. در این مدت شما با یکی از واحدهای پذیرش اداره مهاجرت در ارتباط خواهید بود. کارکنان واحد پذیرش در مورد اعطای پناهندگی به شما تصمیم نخواهند گرفت. واحد پذیرش به شما در زمینه مسائل عملی، مانند امور مالی و مسکن کمک می کند. همچنین واحد پذیرش هنگامی که رای را دریافت کردید با شما تماس خواهد گرفت، به این ترتیب میتوانید در مورد اینکه این رای چه معنی برای شما دارد و باید چه کاری انجام دهید، اطلاعات کسب کنید.

اطلاعات مهم

واحد پذیرش شما را به یک نشست اطلاعات گروهی دعوت خواهد نمود. در نشست اطلاعات مفیدی در مورد پناهجویان به شما ارائه خواهد شد. برای مثال میتواند اطلاعاتی در مورد سکونت، یا امور مالی و مراقبت بهداشتی و پزشکی باشد. برای مثال، اطلاعاتی دریافت خواهید کرد در مورد قوانین، مقامات دیگر و سازمانهایی که به منظور کمک به پناهجویان کار میکنند. اطلاعات مهمی است که هنگام انتظار برای یک رای مفید خواهید یافت.

در واحد درخواست و واحد پذیرش اطلاعات فراوانی به شما ارائه خواهد شد. ممکن است حس کنید اطلاعات فراوانی را در یک زمان دریافت میکنید. برگهها را نگه دارید به این ترتیب میتوانید هنگامی که نیاز دارید مجددا اطلاعات را بخوانید، و نوبت بعدی که افسر پرونده را ملاقات میکنید سوال نمایید.

اگر در مسکنی که توسط اداره مهاجرت ارائه شده است زندگی میکنید، گاهی اوقات کارکنان اداره مهاجرت را ملاقات خواهید کرد که در آنجا کار میکنند یا از آنجا بازدید مینمایند. کارکنان نمیتوانند به سوالات در مورد درخواست پناهندگی پاسخ دهند، اما میتوانند به شما کمک کنند اطلاعاتی را که بدنبال آن هستید بیابید.

در حال انتظار برای بررسی پناهندگی

ممکن است قبل از اینکه به بررسی در مورد پناهندگی برسید، زمان زیادی طول بکشد. زمان انتظار میتواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در بررسی پناهندگی قادر خواهید بود در مورد اینکه چرا در جستجوی پناهندگی در سوئد هستید، چه اتفاقی برایتان رخ داده است یا فکر میکنید در صورت بازگشت به کشور مبدا رخ خواهد داد، به ما بگویید.

ممکن است قبل از دریافت یک رای به نشستهای متعددی فراخوانده شوید. در زمانهایی بیایید که اداره مهاجرت برای شما رزرو کردهاست. تعیین قرارملاقاتهای جدید دشوار است و ممکن است مجبور باشیم زمان بیشتری شما را درانتظار بگذاریم.

آدرس خود را اعلام کنید

اگر هنگامی که متنظر رای هستید جابجا شدید باید آدرس جدید خود را به اداره مهاجرت اعلام کنید، به این ترتیب میتوانیم هنگامیکه موعد بررسی یا نشستهای دیگر رسید، به شما دست یابیم. به طور مرتب ایمیل خود را بررسی کنید تا اطلاعات از جانب اداره مهاجرت را از دست ندهید.

کارت پناهجویی

هنگامیکه برای پناهندگی در سوئد درخواست میدهد، رسیدی برای درخواستتان دریافت خواهید نمود. این شمارهای است که میتوانید هنگام تماس با اداره مهاجرت دریافت کنید. این شماره کار افسر را برای یافتن اطلاعات شما راحتتر خواهد نمود. حدودا یک هفته بعد از ارسال درخواست، میتوانید کارتی را از واحد درخواست خود تحویل بگیرید. این کارت، کارت پناهجویی نامیده شده و جایگزین رسید میشود.

باید به منظور اثبات اینکه پناهجو هستید و در طول مدت انتظار برای رای حق ماندن در سوئد را دارید، در تمام اوقات کارت پناهجویی خود را همراه داشته باشید. هنگامی که مراقبت بهداشتی دریافت میکنید، باید کارت خود را همراه داشته باشید به این ترتیب مراقبتی را که نیاز دارید با کمترین هزینه به شما ارائه خواهد شد.

محل اقامت

میتوانید محل اقامت خود را ترتیب دهید یا در مسکنی که اداره مهاجرت برایتان فراهم نمونده زندگی کنید. اگر پول دارید، باید برای مسکن فراهم شده توسط اداره مهاجرت هزینه پرداخت کنید. اگر ترتیبات خود را برای اقامت دارید، باید اجاره پرداخت کنید.

اگر در مسکن متعلق به اداره مهاجرت زندگی می‌کنید، اجازه انتخاب منطقه مربوطه را ندارید و در طول مدت انتظار ممکن است ممکن است مجبور به نقل مکان گردید. در صورتیکه خودتان برای خود مسکن تهیه می‌نمایید بخاطر داشته باشید که نشانی خود را به اداره مهاجرت اطلاع دهید. توجه نمایید که اداره مهاجرت فهرستی از مناطق مسکونی دارای چالش‌های اجتماعی و اقتصادی تهیه نموده است. فردی که تصمیم به سکونت در چنین منطقه‌ای بگیرد ممکن است حق دریافت حمایت اقتصادی از سوی اداره مهاجرت را از دست بدهد.

در وبسایت زیر می‌توانید مشاهده نمایید که آیا نشانی شما تحت تاثیر این امر قرار می‌گیرد یا خیر: migrationsverket.se/asyl

اگر نیازهای خاصی دارید، مستحق محل اقامت مخصوص هستید. این مورد ممکن است برای شما اعمال شود اگر، برای مثال، معلولیت داشته باشید، از بیماری جسمی یا ذهنی رنج میبرید، یک LGBT، باردار یا پیر هستید. در مورد نیازهای خود در اسرع وقت به اداره مهاجرت بگویید، و ما بهترین تلاش خود را برای یافتن محل اقامت مناسب برای شما خواهیم نمود.

مهم است که هر کس فارغ از مذهب، فرهنگ یا گرایش جنسی در خانه به دیگری احترام بگذارد و مراعات نشان دهد. اگر احساس میکنید در خانه امنیت ندارید به اداره مهاجرت اطلاع دهید.

مراقبت بهداشتی و پزشکی

به عنوان یک پناهجو، مستحق دریافت مراقبت بهداشتی، دندانپزشکی و پزشکی فوری هستید. خدمات مراقبت بهداشتی تصمیم خواهد گرفت که چه نوع مراقبتی را دریافت کنید. اگر کارت پناهجویی خود را نشان دهید، هزینههای کمتری را برای مراقبت بهداشتی و برخی داروها پرداخت میکنید. کودکان و افراد جوان پناهجوی زیر 18 سال تا زمانی که در سوئد اقامت دارند مستحق برخی از مراقبتهای بهداشتی هستند.

تمام پناهجویان در مرکز بهداشت دعوت به بررسی سلامت میشوند. بررسی سلامت درخواست شما برای پناهندگی را تحت تاثیر قرار نمیدهد. این برای شما وجود دارد و اگر نیاز به مراقبت دارید شما را قادر به دریافت کمک فوری میسازد. در بررسی سلامت در مورد مسائل بهداشتی مشاوره، گزینهای برای انجام آزمایشها، و اطلاعاتی در مورد خدمات بهداشتی و مراقبت پزشکی در سوئد دریافت خواهید نمود. اگر هرگونه معلولیتی، بیماری یا مشکل دیگری دارید که نیاز به مراقبت ویژه دارد، اجازه دهید کارکنان مراقبت بهداشتی مطلع شوند.

کارکنان مراقبتهای بهداشتی برای اداره مهاجرت کار نمیکنند و به محرمانه بودن وظیفه متعهد هستند.

ار کردن

شما به عنوان یک پناهجو، میتوانید بدون مجوز کار در سوئد کار کنید اگر

 • درخواست شما در سوئد در نظر گرفته شود
 • به منظور روشن کردن هویت خود تلاش کرده باشید
 • درخواست شما به وضوح بی اساس ارزیابی نشده باشد.

اگر این الزامات را برآورده کنید، مستحق کار کردن هستید.

اگر مشغول کار هستید و درخواست پناهندگی شما رد شده است، میتوانید تا زمانیکه کشور را ترک میکنید یا تا زمانیکه آماده ترک کشور میشوید، به کار خود ادامه دهید. اگر مجوز اقامت به شما اعطا شده است، به این معنی است که شما میتوانید به کار کردن ادامه دهید.

میتوانید به منظور جستجو برای کار با خدمات استخدام عمومی سوئد( www.arbetsformedlingen.se External link, opens in new window.) تماس بگیرید.

حمایت مالی

اگر امکان کار کردن نداشته و فاقد منابع پولی شخصی می‌باشید، می‌توانید درخواست کمک هزینه روزانه نمایید. وجوهی که از اداره مهاجرت دریافت می‌کنید بایستی هزینه‌های غذا، پوشاک و مخارج شخصی را پوشش دهد. اگر از اداره مهاجرت کمک هزینه دریافت می‌کنید مهم است که در صورت تغییر وضعیت اقتصادی خود، بعنوان نمونه اگر کاری بدست آورده و یا مسکن خود را تعویض نمایید، مراتب را به اداره مهاجرت اطلاع دهید.اگر به یک منطقه مسکونی نقل مکان کنید که دارای چالش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد ممکن است حق دریافت کمک هزینه اقتصادی را دست بدهید.

در وبسایت زیر می‌توانید مشاهده نمایید کدام نشانی‌ها تحت تاثیر این امر قرار می‌گیرند: migrationsverket.se/asyl

همچنین ممکن است در صورتیکه نشانی دیگری هم غیر از نشانی مکانی که واقعا در آنجا زندگی می‌کنید بدهید، بعنوان نمونه یک آدرس صندوق پستی، حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه را از دست بدهید. تسلیم اطلاعات نادرست و یا عدم اطلاع رسانی صحیح جرم است و ممکن است مجر به آن شود که اداره مهاجرت شکایتی در این زمینه به پلیس تسلیم نماید.

مدرسه

تمام کودکان و نوجوانان پناهجو مستحق رفتن به مدرسه و پیشدبستانی هستند. شهرداری محل زندگی شما مسئول ارائه دسترسی کودکان و نوجوانان پناهجو به مدرسه و پیش-دبستانی در شرایط مشابه است با افراد دیگری که در این بخش زندگی میکنند. به منظور راحتتر کردن پیشنهاد مکانی در مدرسه به کودکتان برای شهرداری، باید رضایت خود را به اداره مهاجرت بدهید تا نام کودکتان، زبان، کشور مبدا و شماره پرونده را به طور دقیق به شهرداری ارائه کند. همچنین میتوانید خودتان با شهرداری تماس بگیرید و به آنها بگویید دوست دارید کودکتان به مدرسه یا پیش-دبستانی برود.

به عنوان بزرگسال، هنگامیکه مجوز اقامت در سوئد دریافت کردید میتوانید آموزش زبان سوئدی برای مهاجرت(SFI) را آغاز کنید. اما اگر میخواهید هنگامی که منتظر رای هستید زبان سوئدی یاد بگیرید، سازمانهای غیر دولتی و انجمنهای آموزش بزرگسال فراوانی گروههای مطالعه را در سوئد ترتیب میدهند. از واحد پذیرش خود بپرسید چه فرصتهایی برای مطالعه زبان سوئدی در محل زندگیتان وجود دارد.

سازمانهای غیر دولتی

در مکانهای بسیاری، برای مثال، سازمانهای غیردولتی، انجمنهای آموزش بزرگسال و کلیساها، فعالیتهایی برای پناهجویان ترتیب داده میشود. کارکنان اداره مهاجرت میتواند در مورد سازمانهای موجود در محل زندگیتان اطلاعاتی ارائه کنند. تمام سازمانها در یک شهر کوچک یافت نمیشوند. اگر میخواهید با سازمان دارای تمرکز خاص تماس بگیرید از واحد پذیرش خود بپرسید.

بررسی پناهندگی

در بررسی پناهندگی شما قادر خواهید بود از طریق یک مترجم، اطلاعات بیشتری در مورد دلایل پناهجویی به ما بگویید، که چرا به دنبال حمایت در سوئد هستید. شما کسی هستید که بهتر میداند چرا کشور خود را ترک کردهاید. بنابراین مهم است، هرچیزی که برای شما در کشورتان اتفاق افتاده است یا فکر میکنید در صورت بازگشت اجباری ممکن است اتفاق بیافتد، را به ما بگویید. شما باید نه صرفا درمورد شرایط در کشور مبدا خود، بلکه به دقت آنچه را که برایتان اتفاق افتاده بگوید.

اگر هرچیزی که برای تصمیم شما به ترک کشور خود مهم است را به ما بگویید، اداره مهاجرت میتواند ارزیابی درستی در مورد دلایل شما انجام دهد. افسر پرونده به منظور یافتن آنچه برای درخواستتان مهم است با پرسیدن سوالات به شما کمک میکند.

اگر هرگونه مدرکی یا چیز دیگری دارید که از اظهارات شما پشتیبانی میکند، باید همراه خود در بررسی پناهندگی بیاورید. در صورت لزوم، اداره مهاجرت مطالب را ترجمه خواهد کرد.

مسائلی که صحبت در مورد آنها دشوار است

صحبت در مورد برخی مسائل دشوار است، اما همگی میتوانند برای صحبت با ما بسیار مهم باشند. افسر پرونده متعهد به محرمانه بودن وظیفه است و میتواند آنچه گفتید را صرفا به کسی بگوید که روی درخواست شما کار میکند. مترجم نیز مانند افسر پرونده متعهد به محرمانه بودن وظیفه است. در صورت نیاز میتوانید تقاضای وقفه در بررسی کنید.

اگر افسر مرد یا زن را ترجیح میدهید، باید در زمان مناسب قبل از بررسی به ما اطلاع دهید.

کمک حقوقی

اغلب افراد پناهجو، حق برخورداری از وکیل عمومی را دارند. اگر شما مستحق وکیل عمومی هستید، اداره مهاجرت وکیلی مجرب تعیین خواهد کرد که به دنبال منافع شما بوده و در طول دوره بررسی درخواست شما توسط اداره مهاجرت، کمک حقوقی ارائه خواهد داد.

اداره مهاجرت مشاور حقوقی را تعیین کرده و هزینه آنرا پرداخت مینماید، اما مشاور حقوقی مستقل از اداره مهاجرت و دیگر مقامات عمل میکند. ممکن است فردی را پیشنهاد دهید، یا درخواست داشتن مشاور حقوقی زن یا مرد را نمایید. در زمان مناسب قبل از بررسی ما را مطلع سازید. حتی اگر شما مستحق داشتن مشاور حقوقی از طرف اداره مهاجرت نیستید، میتوانید مشاور حقوقی انتخاب کرده و خودتان هزینهاش را پرداخت کنید.

کار و نقش مترجم

مترجم در بسیاری از نشستها با اداره مهاجرت شرکت میکند و آنچه گفته میشود را ترجمه مینماید. گاهی اوقات مترجم حاضر میشود و در مواقع دیگر از طریق تلفن یا صفحه نمایش شرکت میکند. هنگام صحبت کردن وقفههایی در نظر بگیرید تا مترجم بتواند آنچه را که گفتید تنظیم نماید. هنگامی که او قبل از شروع مجدد شما به صحبت ترجمه میکند، صبر کنید.

مترجمان باید به قوانین معینی پایبند باشند. قبل از ترجمه، مترجمان باید طرفین را از نقش خود، محرمانه بودن وظیفه خود و تعهدشان برای ترجمه هرچیز گفته شده در اتاق مطلع کنند. مترجمان آنچه گفته میشود، را بدون افزودن یا کاستن چیزی ترجمه مینمایند. مترجمان باید بیطرف باشند، به این معنی که آنها نباید نظرات خود در مورد سیاستها، مذهب یا هرچیز دیگر را ابراز کنند. مترجمان باید بیطرف باشند. به این معنی است که مترجم نباید درگیر شود، یا سعی بر کمک به کسی نماید، یا نشان دهد که در طول مکالمه طرف کسی است.

اگر مترجم را درک نمیکنید، یا به دلایل دیگر با او احساس راحتی نمیکنید بسیار مهم است که ما را مطلع سازید. شما میتوانید نشست را مختل کرده و درخواست مترجم دیگری نمایید. اگر مترجم مرد یا زن میخواهید از قبل در موقع مناسب به ما اطلاع دهید.

تصمیمگیری

اگر مجوز اقامت به شما اعطا شد

اگر مجوز اقامت به شما اعطا شد، میتوانید در سوئد زندگی و کار کنید. زمانیکه مجوز اقامت خود را دریافت کردید، باید به اداره مالیات سوئد (Skatteverket) بروید، وارد دفتر ثبت شهری خواهید شد و شماره شناسایی شخصی ارائه خواهید داد. کارت مجوز اقامت را به عنوان مدرک مجوز اقامت خود از اداره مهاجرت دریافت خواهید نمود. این کارت به واحد پذیرش شما ارسال خواهد شد.

رایجترین مجوز اقامت برای افرادی که درخواست پناهندگی در سوئد دارند، مجوز موقت است که به مدت یک یا سه سال اعتبار دارد.

تمدید مجوز

هنگامیکه مجوز اقامت موقت منقضی میشود، میتوانید برای تمدید آن اقدام کنید. مهم است که قبل از انقضا، اما نه زودتر از سه ماه قبل از انقضای مجوز اقامت موقت برای تمدید اقدام کنید.

اگر هنوز نیاز به حمایت دارید، میتوانید مجوز اقامت تمدید شده دریافت کنید.

اگر درخواست شما رد شده است

رد به این معنی است که اداره مهاجرت تعیین کرده است شما ملاک کافی برای ماند در سوئد را ندارید. اگر درخواست شما رد شده است، دو انتخاب دارید: میتوانید رای را قبول کنید و به کشور مبدا خود باز گردید، یا درخواست تجدیدنظر بدهید.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده است، رای در مورد امتناع از ورود یا اخراج دریافت خواهید نمود. این معمولا به مدت چهار سال از تاریخ اعمال رای، معتبر است. اگر در طول این مدت به سوئد بازگردید، ممکن است از ورود شما امتناع شود و مجددا اخراج شوید. در چین حالتی، شما مستحق بررسی مجدد پرونده خود یا حمایت از جانب اداره مهاجرت نخواهید بود.

حقوق مسکن و حمایت مالی متوقف می شود

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده است، شما دیگر مستحق حمایت مالی نیستید. این امر برای بزرگسالانی که کودکان زیر 18 سال برای سرپرستی ندارند، اعمال نمیشود. حمایت مالی به معنی، برای مثال، خرجی روزانه و محل سکونت ارائه شده توسط اداره مهاجرت است. حقوق شما هنگامی متوقف میشود که رای رد ورود یا اخراج عملی میشود و دیگر نمیتوانید درخواست تجدیدنظر کنید، یا هنگامیکه ضربالاجل شما برای ترک داوطلبانه منقضی میشود. سپس باید سوئد را ترک کنید.

خانواده‌‌های دارای فرزند اجازه دارند تا زمان ترک سوئد و یا تا هنگامی که بدلیلی دیگر از پوشش واحد پذیرش اداره مهاجرت خارج شوند، در مسکن موقت اداره مهاجرت باقیمانده و حق دریافت کمک هزینه اقتصادی را حفظ نمایند.

اگر درخواست تجدیدنظر دارید

اگر درخواست تجدیدنظر را انتخاب کنید، به این معنی است که از یک دادگاه درخواست میکنید رای را بررسی کند. شما باید درخواست خود را به اداره مهاجرت ارسال کنید. این درخواست باید قبل از عملی شدن رای دریافت شود، که سه هفته بعد از تاریخ آگاهی از رای میباشد. اگر مشاور حقوقی دارید، او میتواند به شما کمک کند.

اداره مهاجرت ابتدا درخواست شما را ارزیابی خواهد کرد، تا ببیند رای باید تغییر کند یا خیر. اگر اداره مهاجرت در نظر نگیرد که رای نیاز به تغییر دارد، درخواست تجدیدنظر به دادگاه ارسال خواهد شد، که پرونده شما را بررسی خواهد نمود. اگر با تصمیم دادگاه مهاجرت موافق نیستید، میتوانید از دادگاه عالی مهاجرت (Migrationsöverdomstolen) بخواهید پرونده شما را بررسی کند.

دادگاه عالی مهاجرت صرفا پروندههای معینی را در نظر خواهد گرفت که در اصل برای هدایت تصمیمات آینده مهم هستند. اگر به شما توصیه می شود که دادگاه عالی مهاجرت درخواست تجدیدنظر شما را در نظر نگیرد، تصمیم بلافاصله اعمال می شود.

اگر نظرتان را تغییر دهید و درخواست تجدیدنظر خود را پس بگیرید، میتوانید اداره مهاجرت را مطلع سازید که رای در مورد عدم پذیرش را میپذیرید. در این حالت، دادگاه درخواست تجدیدنظر شما را لغو خواهد کرد و بررسی نخواهد شد.

بازگشت

شما فرصتی مطابق تاریخی که رای عدم پذیرش درخواستتان ترتیب اثر داده میشود برای ترک کشور دارید. رای به شما میگوید که چه مقدار زمان برای ترک کشور دارید و این مسئولیت شماست که به موقع کشور را ترک کنید. ممکن است از طرف اداره مهاجرت حمایت شوید، برای بازگشت به کشور مبدا خود یا کشور دیگری که حق زندگی در آنرا دارید. اداره مهاجرت ممکن است، برای مثال، از طریق ارتباط با کشور مبدا شما یا رزرو کردن سفرتان، به شما کمک کند.

همچنین برخی از افراد میتوانند به منظور کمک برای شروع به کار در کشور مبدا خود حمایت مالی دریافت کنند و تعداد معینی میتوانند از طریق حمایت استقرار مجدد، مانند کمک حقوقی کمک دریافت کنند، یا به آنها کمک شود که در کشور مبدا خود وارد بازار کار شوند. اگر مایلید بیشتر بدانید از افسر پرونده خود در مورد به اصطلاح بازسازی مجدد سوال کنید.

ممنوعیت ورود مجدد

اگر در زمان ذکر شده در رای خود کشور را ترک نکنید، ممکن است ممنوعیت ورود مجدد دریافت کنید. سپس مجاز به ورود مجدد به ناحیه شینگن، بلغارستان یا رومانی برای یک دوره یکساله نخواهید شد. مهم است که بدانید کی باید کشور را ترک کنید.

همچنین اگر اداره مهاجرت معتقد باشد که داوطلبانه ترک نخواهید کرد، ممکن است ممنوعیت ورود مجدد دریافت کنید.

اگر رای در مورد رد ورود دریافت کنید که باید فورا اجرا شود، همواره ممنوعیت ورود مجدد دریافت خواهید کرد.

اگر همکاری نکنید

اگر اداره مهاجرت معتقد باشد که در بازگشت به کشور مبدا خود همکاری نمیکنید، ممکن است خرجی روزانه خود را از دست بدهید. همچنین اداره مهاجرت ممکن است شما را تحت نظر بگیرد یا بازداشت کند. تحت نظر به این معنی است که باید به طور مرتب در زمانها و مکانهای معین گزارش دهید. همچنین ممکن است مجبور شوید پاسپورت یا دیگر مدارک شناسایی خود را تحویل دهید. بازداشت به این معنی است که باید در مکان قفل شدهای زندگی کنید که اجازه ترک آنرا ندارید.

اگر اداره مهاجرت در نظر بگیرد، اعمال رد ورود یا اخراج ممکن نیست بر این اساس که شما همکاری نمیکنید، پلیس مسئولیت تضمین ترک کشور فرض میشود. پلیس حق احضار و جستجو برای شما را دارد، و ممکن است برای ترک کشور از اجبار استفاده کند.

اطلاعات جدید

اگر اطلاعات جدید بعد از دریافت عدم پذیرش نهایی ارائه شوند، اداره مهاجرت ممکن است در نظر بگیرد اطلاعات جدید به این معنی است که شما نمیتوانید اخراج شوید. مثلا ممکن است این باشد که وضعیت در کشور متبوع شما رو به وخامت گذاشته است یا این که شما بسیار بیمار شده باشید. اداره مهاجرت میتواند این امر را با پیشگامی خود یا بعد از درخواست شما در نظر بگیرد.

اگر میخواهید بیشتر بدانید

شما به نشستهای متعددی دعوت خواهید شد که به شما اطلاعاتی داده خواهد شد در مورد آنچه مهم است هنگام انتظار بدانید.

افسر پرونده در واحد درخواست خواهد گفت که برای مثال با توجه به، محل اقامت شما، امور مالی، مراقبت بهداشتی و تحصیل فرزندتان میتوانید چه حمایتی دریافت کنید.

بعد از اینکه واحد درخواست، درخواست پناهندگی شما را ثبت کرد به واحد پذیرش اختصاص داده خواهید شد. واحد پذیرش شما را به نشست اطلاعات گروهی دعوت خواهد کرد و به شما اطلاعات محلی ارائه خواهد شد در مورد مکانی که زندگی میکند.

همچنین واحد پذیرش هنگامی که مطلب جدید در مورد پروندهتان وجود دارد شما را به نشست دعوت میکند. هنگامی که رای دریافت میکنید، یک افسر پرونده توضیح خواهد داد که این رای چه معنی برای شما دارد و چه کاری باید انجام دهید.

اگر هرگونه سوالی دارید، میتوانید از واحد پذیرش خود بپرسید یا با واحد خدمات مشتری به شماره 235 235‑0771 تماس بگیرید. ساعات تماس تلفنی واحد خدمات مشتری دوشنبه تا جمعه، 16:00-08:00 میباشد.

همچنین میتوانید در www.migrationsverket.se/asylum-persian ، مطالب بیشتری بخوانید.

در www.informationsverige.se External link, opens in new window. میتوانید درباره چگونگی جامعه سوئد، مطالب بیشتری به دست آورید.

اگر نیاز فوری برای دسترسی به پلیس، آمبولانس یا آتشنشانی دارید، باید با 112 تماس بگیرید.

اگر میخواهید با پلیس در مورد موضوعی که ضروری نیست صحبت کنید، باید با 114 14 تماس بگیرید.

اگر در مورد سلامتی یا مراقبت بهداشتی خود سوالی دارید، میتوانید با 1177 تماس بگیرید.

Last updated: