به آنعده کسانی که در صدد پناهندگی در کشور سویدن هستند

Till dig som söker asyl i Sverige – dari

عریضه شما برای پناهندگی توسط آژانس مهاجرت سویدن بررسی میشود. قوانین برای کسانی که می تواند در سویدن پناهندگی داده شود، در کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، مقررات عمومی اتحادیه اروپا و قوانین سویدن قرار دارد.

این ورقه معلوماتی در باره چگونگی عریضه پناهندگی که توسط آژانس مهاجرت اداره میشود و در باره حقوق و مسرلیت های شما بعنوان پناهجو در کشور سویدن معلومات مختصر ارائه میکند. معلومات بیشتر به شما بعداً ارائه میشود، و همچنان فرصت سوال کردن را میداشته باشید.

قوانین پناهندگی

در سویدن تمام عرایض برای پناهندگی بطور انفرادی توسط آژانس مهاجرت سویدن بررسی میشود. سویدن به شما یک اجازه اقامه میدهد اگر شما پناهنده یا بخاطر دلائل دیگر نیاز به محافظت دارید.

پناهنده

با توجه به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد و قانون سویدن، شما یک پناهنده هستید اگر شما در معرض ترس و وحشت از آزار و اذیت بر اساس

 • نژاد
 • ملیت
 • عقیده سیاسی یا مذهبی
 • جنس
 • گرایش جنسی
 • تعلق به یک گروه اجتماعی خاص.

آزار و اذیت میتواند از جانب مقامات کشور اصلی شما باشد. همچنان قضیه می تواند این هم باشد که مقامات دولتی قادر نیستند یا نمی خواهند در برابر آزار و شکنجه از طرف شخص یا گروه از شما محافظت کنند.

اگر شما وضعیت پناهندگی دارید، بطور عموم به شما اجازه اقامه برای سه سال داده میشود.

افراد واجد شرایط برای حمایت فرعی 

طبق قانون سویدن، شما واجد شرایط حمایت فرعی هستید اگر

 • در خطر مواجه با مرگ باشید
 • خطر ابتلا به مجازات فزیکی و ذهنی، شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و یا تحقیرآمیز باشید
 • به علت جنگ داخلی، در معرض آسیب جدی قرار داشته باشید.

معمولا به افرادی که واجد شرایط حمایت فرعی هستند اجازه اقامه 13 ماهه داده میشود.

درخواست پناهندگی

جهت تقاضای پناهندگی در سویدن، شما باید شخصاً به آژانس مهاجرت بیایید. واحد درخواست، عریضه پناهندگی شما را گرفته آنرا ثبت میکند.

از شما عکس و اثر انگشت گرفته میشود. نشان انگشت های شما علاوه بر چیز های دیگر استفاده میشود تا دیده شود که آیا شما تقاضای پناهندگی در کدام کشور اروپائی دیگر کرده اید یا خیر.

یک افسر کیس از شما دیدن میکند و از شما از طریق مترجم در باره اینکه کی هستید، چرا کشور تانرا ترک کرده اید و چگونه تا سویدن رسدید، سوال میکند. همچنان در باره وضعیت فامیل و وضعیت صحی تان سوال میشود. ما این کار را بخاطر آمادگی برای تحقیقات عریضه تان میکنیم. شما باید در باره دلائل پناهندگی تان در وقت تحقیقات سوالات زیاد تر را جواب بدهید.

اگر شما کدام ضرورت خاصی داشته باشید، مثلاً معلولیت، یعنی عدم قابلیت فزیکی، ذهنی یا عقلانی، شما باید به آژانس در باره این بدهید. اگر معلولیت شما این کار را مشکل میسازد که با آژانس مهاجرت در وقت دادن عریضه به تماس شویید، شما مستحق کمک میباشید.

در بخش عریضه در باره چگونگی پروسه پناهندگی معلومات حاصل میکنید و به شما فرصت داده میشود که سوال کنید. وقتی که درخواست شما ثبت شد، رسید موقت برای عریضه پناهندگی به شما داده میشود. این رسید را همراه داشته باشید تا وقتی که کارت پناهندگی میگیرید، که شما را بعنوان پناهنده مشخص میکند.

بفرمائید بگویید شما کی هستید

برای اینکه آژانس مهاجرت بتواند مشخص کند که آیا شما مستحق پناهندگی هستید یا خیر، شما باید ثابت کنید که کی هستید و از کجا آمده اید. بهترین راه برای اثبات این است که پاسپورت یا کارت شناسایی خود را هنگام درخواست
پناهندگی ارسال کنید. سند شناسایی باید توسط مقامات کشور شما صادر شده و حاوی عکس شما باشد. این سند بایداسم، تابعیت و تاریخ تولد شما را نشان دهد.

شما مسئول هستید که اسنادی فراهم کنید که هویت شما را تثبیت کند. اگر هنگامی که برای پناهندگی به اداره مهاجرت میآیید، هیچگونه مدرک شناسایی همراه خود نداشته باشید افسر کیس از شما میخواهد که هر چه زودتر این سند
را فراهم کنید.

اگر برای شما اثبات هویت تان مشکل است، شما باید به آژانس مهاجرت نشان بدهید که کوشش زیاد کرده اید. اگر مدرک دیگری دارید که هویت تان را نشان میدهد، مثلاً جواز رانندگی، کارت تولد، تذکره یا کارت نظامی، شما باید آنرا هم تسلیم کنید. چنین مدارکی نمیتواند بطور جداگانه ثابت کند که شما چه کسی هستید، اما چندین سند همراه با سوابق تان در کشور اصلی کمک میکند که هویت تان ثابت شود.

اگر هر گونه کوشش کرده باشید که هویت تانرا ثابت کنید، شما میتوانید در جریان انتظار برای فیصله کیس تان کار کنید.

شما نمیتوانید انتخاب کنید که کدام کشور درخواست پناهندگی تان را بررسی کند (مقررات دوبلین)

وقتی که درخواست پناهندگی خود را دادید، اداره مهاجرت بررسی خواهد کرد که آیا درخواست تان در سویدن باید بررسی شود یا در کدام کشور دیگر در اتحادیه اروپا. اگر به شما ویزه داده شده، کدام نوع اجازه اقامه دارید، یا در کدام کشور دیگر اروپایی در راه سویدن درخواست پناهندگی کردید، باید به آن کشور بروید. این قوانین در مقررات دوبلین موجود است. در باره این موضوع میتوانید ورقه معلوماتی ”من در داخل اروپا درخواست پناهندگی کردم – کدام کشور عریضه مرا پردازش میکند؟“. (این جزوه به تمام زبانها موجود نمی باشد.)

طی جریانی که منتظر هستید

اگر عریضه تان باید در کشور سویدن فیصله شود، میتوانید تا صدور فیصله در اینجا باشید. در این مدت شما با یکی از واحدهای پذیرش اداره مهاجرت در ارتباط خواهید بود. کارکنان واحد پذیرش در مورد اینکه به شما پناهندگی داده شود یا خیر، تصمیم نمی گیرند. واحد پذیرش به شما در زمینه مسائل عملی، مانند امور مالی و محل رهائش کمک می کنند. واحد پذیرش همچنان وقت که فیصله صادر شود با شما تماس میگیرند، تا به شما معلومات بدهند که چی فیصله شده و شما چی باید بکنید.

معلومات مهم

واحد پذیرش شما را به یک نشست معلوماتی گروهی دعوت میکنند. در این نشست اطلاعات مفیدی در مورد پناهجویان به شما ارائه میکنند. این میتواند معلومات در باره محل رهائش، یا امور مالی یا مراقبت صحی باشد. به شما معلومات در باره قوانین، مقامات دیگر و سازمانهایی که پناهجویان را کمک میکنند ارائه میکند. در مدت زمانی که منتظر فیصله هستید این معلومات برای شما بسیار مهم خواهد بود.

در واحد عرایض و نیز در واحد پذیرش به شما اطلاعات زیاد فراهم میشود. شاید احساس کنید به شما یکدفعه بسیار زیاد معلومات داده میشود. اسنادی که به شما داده میشود را حفظ کنید تا در وقت ضرورت دوباره مطالعه کنید و از افسر کیس تان سوال بپرسید.

اگر شما در یک خانه ای زندگی میکنید که توسط اداره مهاجرت داده شده، بعضی اوقات کارمندان را می بینید که برای کار یا ملاقات به آنجا میایند. کارکنان نمیتوانند به سوالات در مورد درخواست پناهندگی پاسخ دهند، اما میتوانند به شما معلومات مورد نظر تانرا بدهند.

در وقت انتظار برای تحقیقات پناهندگی

شاید وقت زیادی طول بکشد تا برای تحقیقات پناهندگی بیایید. مدت انتظار برای هر شخص فرق میکند.

در تحقیقات پناهندگی شما میتوانید در باره اینکه چرا در سویدن میخواهید پناهنده شویید، با شما چه اتفاقی رخ داده و اگر پس به کشور اصلی تان بروید چه خواهد شد، معلومات بدهید.

قبل از صدور فیصله شاید شما به چندین مجلس بیایید. وقتی بیایید که اداره مهاجرت برای تان تعیین میکند. بسیار مشکل است که قرار جدید ترتیب بدهیم و شاید شما باید مدت زیاد منتظر بمانید تا ما وقت ملاقات ترتیب بدهیم.

آدرس خود را اعلام کنید

اگر در مدت انتظار برای صدور فیصله شما جای دیگر کوچ میکنید، باید به اداره مهاجرت اطلاع بدهید، تا ما بتوانیم در وقت ضرورت برای تحقیقات به شما برسیم. دائماً پست تانرا چک کنید تا کدام معلومات از طرف اداره مهاجرت را از دست ندهید.

کارت پناهجویی

وقتی که برای ناهندگی در سویدن درخواست میدهد، رسیدی برای درخواست تان دریافت میکنید. در رسید یک شماره است که در وقت تماس با اداره مهاجرت میتوانید بدهید. این شماره کار افسر را آسان میکند که دوسیه شما را پیدا کند. حدودا یک هفته بعد از ارسال درخواست، میتوانیداز واحد درخواست یک کارت تحویل بگیرید. این کارت، کارت پناهجویی نامیده شده و بجای رسید استفاده میشود.

باید به منظور اثبات اینکه پناهجو هستید و در مدت انتظار برای صدور فیصله حق بودن در سویدن را دارید، تمام وقت باید کارت پناهجویی خود را همراه داشته باشید. هنگامی که مراقبت صحی دریافت میکنید، باید کارت خود را همراه داشته باشید تا مراقبتی که شما مستحق آن هستید با مصرف کم به شما داده شود.

محل رهائش

میتوانید محل رهائش برای خود ترتیب بدهید یا در محل رهائش از طرف اداره مهاجرت زندگی کنید. اگر پول دارید، باید کرایه خانه ای که اداره مهاجرت برایتان فراهم میکند را بپردازید. اگر خود تان برای خود خانه کرایه میکنید باید کرایه آنرا هم بپردازید.

اگر شما در مسکن اداره مهاجرت زندگی میکنید شما نمیتوانید منطقه سکونت را انتخاب کنید، و امکان دارد که شما در طول مدت انتظار باید نقل مکان کنید. اگر شما خودتان برای خود یک مسکن تهیه نمودید فراموش نکنید که آدرس خود را به اداره مهاجرت بدهید. توجه نمایید که اداره مهاجرت یک لیست مناطق مسکونی که دارای مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند، را دارد. افرادی که در این مناطق سکونت اختیار میکنند، امکان دارد که حق کمک مالی از طرف اداره مهاجرت را از دست بدهند. درmigrationsverket.se/asyl شما میتوانید ببینید که آیا آدرس شما تحت تأثیر قرار میگیرد یا نخیر.

اگر نیازمندی خاصی دارید، مستحق محل رهائش مخصوص هستید. این برای شما هم قابل اجرا است اگر مثلاً معلول هستید، اختلال روانی دارید، لزبین، گی، دوجنسه، حامله دار یا مسن هستید. هر چه زود تر امکان دارد به اداره مهاجرت در باره نیازمند خصوصی تان بگویید، و ما بهترین کوشش خود را میکنیم تا خانه مناسب را برایتان فراهم کنیم.

بسیار مهم است که بدون توجه به دین و مذهب، کلتور یا گرایش جنسی هر کس در خانه به یکدیگر احترام داشته باشند. اگر احساس میکنید در خانه امنیت ندارید به اداره مهاجرت اطلاع بدهید.

مراقبت صحی و طبی

به عنوان یک پناهجو، مستحق دریافت مراقبت صحی، مراقبت از دندان و معالجه فوری هستید. خدمات مراقبت صحی تصمیم خواهد گرفت که چه نوع مراقبتی به شما داده شود. اگر کارت پناهجویی تانرا نشان بدهید، مصارف مراقبت صحی و خرید بعضی دوا ها کم میشود. کودکان و افراد جوان پناهجو زیر 18 سال تا وقتی که در سویدن اقامت دارند مستحق برخی از مراقب تهای صحی هستند.

از تمام پناهجویان در مرکز صحی دعوت میشود که برای معاینات رایگان بیایند. معاینات تان هیچ اثری بالای عریضه پناهندگی تان نمیداشته باشد. این تداوی برای شما است و برای اینکه در وقت ضرورت کمک فوری برایتان برسد. در معاینات صحی در باره مسائل صحی، پزینه آزمایش ها، و معلومات در باره مراقبت صحی و طبی در سویدن ارائه میکند. اگر شما کدام معلولیت، مریضی یا شکایت دیگری دارید که برای آن نیاز به مراقبت است، به کارمندان بخش صحی ما اطلاع بدهید.

کارکنان مراقبت های صحی برای اداره مهاجرت کار نمیکنند و آنها متعهد به رازداری وظیفه ای هستند.

کار کردن

شما به عنوان یک پناهجو، میتوانید بدون مجوز کار در سویدن کار کنید اگر

 • درخواست شما باید در سویدن در بررسی شود
 • شما کوشش زیاد کردید که هویت تانرا ثابت کنید
 • عریضه شما واضحاً ارزیابی نشده باشد.

اگر این لوازمات را برآورده کنید، مستحق کار کردن هستید.

اگر مشغول کار هستید و درخواست پناهندگی شما رد شده است، میتوانید تا زمانیکه کشور را ترک میکنید یا تا زمانیکه آماده ترک کشور میشوید، به کار خود ادامه بدهید. اگر اجازه اقامه به شما داده شده است، به این معنی است که شما میتوانید به کار کردن ادامه بدهید.

میتوانید به منظور جستجو برای کار با خدمات استخدام عمومی سویدن( www.arbetsformedlingen.se External link, opens in new window.) تماس بگیرید.

حمایت مالی

اگر شما امکان کارکردن را ندارید و کدام پول شخصی را ندارید، شما میتوانید درخواستی پول روزانهdagersättning را بکنید. پولهایی که شما از طرف اداره مهاجرت بدست می آورید باید برای غذا، لباس و مصارف شخصی تان کفایت نمایند. اگر شما از طرف اداره مهاجرت پول بدست می آورید، بسیار مهم است که در صورت تغییرات در اوضاع اقتصادی تان به اداره مهاجرت اطلاع دهید، طور مثال اگر شما کدام کار را بدست آوردید یا مسکن خود را تبدیل نمودید. اگر شما به یک مسکن در مناطق دارای مشکلات اجتماعی و اقتصادی نقل مکان میکنید، امکان دارد که شما حق پولهای روزانه را از دست بدهید. درmigrationsverket.se/asyl شما میتوانید ببینید که کدام آدرسها تحت تأثیر قرار میگیرند.

اگر شما آدرس دیگر به غیر از آدرسی که به آن سکونت دارید، طور مثال آدرس صندوق پوستی، را بدهید، امکان دارد که شما حق پولهای روزانه و کمک بلاعوض مالی خاص ، را از دست بدهید. واگذار نمودن اطلاعات غلط و واگذار نکردن اطلاعات میتواند یک جرم باشد و این میتواند باعث راپور دادن به پولیس بوسیله اداره مهاجرت گردد.

مکتب

تمام اطفال و نوجوانان پناهجو مستحق رفتن به مکتب و کودکستان هستند. شهرداری محل زندگی شما مسئول ارائه دسترسی کودکان و نوجوانان پناهجو به مکتب و کودکستان مثل شهروندان دیگر است که در آن شهرداری زندگی میکنند. برای آسان ساختن برای شهرداری که طفل شما را در مکتب شامل کند، شما باید به آژانس مهاجرت رضایت بدهید که اسم، آدرس، تاریخ تولد، زبان، کشور اصلی و شماره کیس تانرا به شهرداری بدهد. همچنین میتوانید خودتان با شهرداری تماس بگیرید و به آنها بگویید که میخواهید طفل تان به مکتب یا کودکستان برود.

بعنوان یک فرد بالغ، وقتی که به شما اجازه اقامه داده شد، شما میتوانید زبان سویدنی برای مهاجرین را یاد بگیرید. اما اگر میخواهید هنگامی که منتظر فیصله هستید زبان سویدنی را یاد بگیرید، سازمانهای غیر دولتی و انجمنهای آموزش بزرگسالان گروههای مطالعه را در سویدنی ترتیب میدهند. از واحد پذیرش خود بپرسید کدام نوع فرصتهای برای مطالعه زبان سویدنی در محل زندگی تان وجود دارد.

سازمانهای غیر دولتی

در بسیاری جاها فعالیت های پناهجویان توسط مثلاً سازمانهای غیردولتی، انجمنهای آموزش بزرگسالان و کلیساها ترتیب داده میشود. کارکنان اداره مهاجرت میتواند در مورد سازمانهای موجود در محل زندگی تان اطلاعات ارائه کنند. تمام سازمانها در یک شهر کوچک یافت نمیشوند. اگر میخواهید با سازمان دارای تمرکز خاص تماس بگیرید از واحد پذیرش خود پرسان کنید.

تحقیقات پناهندگی

در تحقیقات پناهندگی شما قادر خواهید بود از طریق یک مترجم، اطلاعات بیشتری در مورد دلایل پناهجویی به ما بگویید، که چرا به دنبال حمایت در سویدن هستید. شما کسی هستید که بهتر میداند چرا کشور خود را ترک کرده اید. بنابراین مهم است، هرچیزی که برای شما در کشورتان واقع شده است یا فکر میکنید در صورت بازگشت اجباری ممکن است واقع شود، را به ما بگویید. شما باید نه صرفا درمورد شرایط در کشور اصلی خود، بلکه به دقت آنچه را که برایتان اتفاق افتاده بگوید.

اگر هرچیزی که برای تصمیم شما به ترک کشور خود مهم است را به ما بگویید، اداره مهاجرت میتواند ارزیابی درستی در مورد دلایل شما انجام بدهد. افسر کیس به منظور یافتن آنچه برای درخواست تان مهم است با پرسیدن سوالات به شما کمک میکند.

اگر هرگونه مدرک یا چیز دیگری دارید که از اظهارات شما پشتیبانی میکند، باید همراه خود در بررسی پناهندگی بیاورید. در صورت لزوم، اداره مهاجرت مطالب را ترجمه خواهد کرد.

مسائل که در باره آنها صحبت کردن مشکل است

صحبت در مورد بعضی مسائل مشکل است، اما شاید برای گفتن به ما بسیار مهم باشند. افسر کیس متعهد به رازداری است و میتواند آنچه گفتید را صرفا به کسی بگوید که روی درخواست شما کار میکند. مترجم نیز مانند افسر پرونده متعهد به راز داری در وظیفه است. در صورت ضرورت میتوانید در وقت تحقیقات تقاضای وقفه کنید.

اگر افسر مرد یا زن را ترجیح میدهید، باید در زمان مناسب قبل از بررسی به ما اطلاع بدهید.

کمک حقوقی

بسیاری از پناهجویان، حق داشتن یک وکیل عمومی را دارند. اگر شما مستحق وکیل عمومی هستید، اداره مهاجرت وکیل مجرب تعیین خواهد کرد که به دنبال منافع شما بوده و در طول دوره بررسی درخواست شما توسط اداره مهاجرت، کمک حقوقی ارائه خواهد کرد.

اداره مهاجرت مشاور حقوقی را تعیین کرده و مطارف آنرا می پردازد، اما مشاور حقوقی از اداره مهاجرت و دیگر مقامات بطور مستقل کار میکند. شما میتوانید یک را پیشنهاد کنید، یا تقاضای داشتن مشاور حقوقی مرد یا زن را بکنید. در وقت مناسب قبل از تحقیقات ما را مطلع بسازید. حتی اگر شما مستحق داشتن مشاور حقوقی از طرف اداره مهاجرت نیستید، میتوانید مشاور حقوقی انتخاب کرده و خودتان هزینه اش را پرداخت کنید.

کار و نقش مترجم

در بسیاری از مجلس های آژانس مهاجرت یک مترجم شرکت میکند و هر چه که گفته میشود را ترجمه میکند. بعضی اوقات مترجم حاضر میشود و در مواقع دیگر از طریق تلیفون شرکت میکند. در وقت گپ زدن فاصله را در نظر بگیرید تا مترجم بتواند آنچه را که گفتید ترجمه نماید. وقتی که مترجم گپ های شما را ترجمه میکنید صبر کنید.

مترجم باید پایند بعضی قوانین میباشد. قبل از ترجمه، مترجمان باید طرفین را از نقش خود، محرمانه بودن وظیفه خود و تعهدشان برای ترجمه هرچیز گفته شده در اتاق مطلع کنند. مترجمان آنچه گفته میشود، را بدون افزودن یا کاستن چیزی ترجمه مینمایند. مترجمان باید بیطرف باشند، به این معنی که آنها نباید نظرات خود را در مورد سیاستها، مذهب یا هرچیز دیگر ابراز کنند. مترجمان باید بی طرف باشد. به این معنی است که مترجم نباید مداخلت کند، یا کوشش کند کسی را کمک نماید، یا نشان بدهد که در طول مکالمه طرف دار کسی است.

بسیار مهم است که اگر گپ های مترجم را نمی فهمید یا احساس راحتی نمی کنید به ما اطلاع بدهید. شما میتوانید نشست را مختل کرده و تقاضای مترجم دیگر نمایید. اگر مترجم مرد یا زن میخواهید از قبل در موقع مناسب به ما اطلاع بدهید.

فیصله

اگر به شما اجازه اقامه داده میشود

اگر به شما اجازه اقامه داده میشود، شما میتوانید در سویدن زندگی و کار کنید. یکبار که اجازه اقامه تانرا گرفتید، شما باید به آژانس مالیه سویدن (Skatteverket) بروید، که در آنجا شما وارد ثبت مدنی میشویید و به شما یک شماره شناخت خصوصی داده میشود. بعنوان اثبات اجازه اقامه تان، شما از اداره مهاجرت یک کارت اجازه اقامه میگیرید. این کار به آدرس واحد پذیرش تان ارسال میشود.

عادی ترین اجازه اقامه برای کسانی که تقاضای پناهندگی کرده اند اجازه اقامه موقت است، که برای یک یا سه سال مجاز میباشد.

تمدید اجازه اقامه

وقتی که اجازه اقامه موقت منقضی میشود، شما میتوانید تقاضای تمدید کنید. مهم است که قبل از انقضا، اما نه زودتر از سه ماه قبل از انقضای اجازه اقامه موقت برای تمدید آن اقدام کنید.

اگر هنوز نیاز به حمایت دارید، میتوانید اجازه اقامه تانرا تمدید کنید.

اگر درخواست شما رد شده است

رد به این معنی است که اداره مهاجرت تعیین کرده که شما زمینه کافی برای ماند در سویدن را ندارید. اگر درخواست شما رد شده است، دو گزینه دارید: میتوانید فیصله را قبول کنید و به کشور اصلی خود باز گشت کنید، یا درخواست تجدیدنظر بدهید.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده است، فیصله منع ورود یا اخراج از کشور را دریافت خواهید نمود. این معمولا به مدت چهار سال پس از تاریخ صدور فیصله می باشد. اگر در طول این مدت به سویدن پس آمدید، ممکن است به شما اجازه ورود داده نشود و مجدداً اخراج شوید. در چین حالتی، شما مستحق بررسی مجدد دوسیه خود یا حمایت از جانب اداره مهاجرت نخواهید بود.

حقوق محل رهائش و حمایت مالی متوقف می شود

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده است، شما دیگر مستحق حمایت مالی نیستید. این امر برای بزرگسالانی که اطفال زیر 18 سال برای سرپرستی ندارند، قابل اجرا میباشد. حمایت مالی عبارت از خرج روزانه و محل سکونت ارائه شده توسط اداره مهاجرت می باشد. حق شما وقتی متوقف میشود که فیصله دخول یا اخراج کردن شما قابل اجرا میشود و شما دیگر نمیتوانید عریضه بدهید یا وقتی که اخرین تاریخ بیرون شدن داوطلبانه شما به انتها میرسد. آن وقت شما باید سویدن را ترک کنید.

فامیل‌‌های دارای فرزند اجازه دارند تا زمان ترک سویدن و یا تا زمانی که بدلیلی دیگر از پوشش واحد پذیرش دفتر أمور مهاجرین خارج شوند، در مسکن موقت دفتر أمور مهاجرین باقیمانده و حق دریافت مدد معاش را حفظ نمایند.

اگر میخواهید تقاضا تجدید نظر کنید

اگر میخواهید تقاضای تجدید نظر کنید، این یعنی شما از دادگاه میخواهید که فیصله شما را بررسی کند. شما باید تقاضای تجدید نظر خود را به اداره مهاجرت ارسال کنید. این تقاضا باید قبل از عملی شدن فیصله، یعنی سه هفته پس از تاریخی که به شما اطلاع داده شد، باید به آژانس مهاجرت ارسال شود. اگر مشاور حقوقی دارید، او میتواند به شما کمک کند.

اداره مهاجرت ابتدا درخواست شما را ارزیابی خواهد کرد، تا ببیند که فیصله قابل تغییر است یا خیر. اگر اداره مهاجرت بررسی کند که فیصله نیاز به تغییر دارد، درخواست تجدیدنظر به دادگاه ارسال میشود و مورد بررسی قرار میگیرد. اگر با تصمیم دادگاه مهاجرت موافق نیستید، میتوانید از دادگاه عالی مهاجرت (Migrationsöverdomstolen) بخواهید دوسیه شما را بررسی کند.

دادگاه عالی مهاجرت صرفا دوسیه های معینی را در نظر خواهد گرفت که در حقیقت برای هدایت تصمیمات آینده مهم هستند. اگر به شما توصیه می شود که دادگاه عالی مهاجرت درخواست تجدیدنظر شما را بررسی نمی نکند، بلافاصله فیصله قابل اجرا می شود.

اگر شما نظرتان را تغییر بدهید و درخواست تجدیدنظر خود را پس بگیرید، میتوانید اداره مهاجرت را مطلع سازید که شما فیصله را قبول کردید. در این صورت، دادگاه درخواست تجدیدنظر شما را لغو خواهد کرد و بررسی نخواهد شد.

بازگشت

شما یک مقدار وقت برای ترک کشور مطابق با تاریخ فیصله خواهید داشت. خود فیصله به شما میگوید که چه قدر وقت برای ترک کشور دارید و این مسئولیت شماست که به موقع کشور را ترک کنید. شما میتوانید برای بازگشت به کشور اصلی خودیا کشور دیگری که حق زندگی در آنرا دارید،از اداره مهاجرت کمک دریافت کنید. اداره مهاجرت ممکن است، برای مثال، از طریق ارتباط با کشور اصلی شما یا رزرو کردن سفرتان، به شما کمک کند.

همچنین برخی از افراد میتوانند به منظور کمک برای شروع به کار در کشور اصلی خود حمایت مالی دریافت کنند و تعداد معینی میتوانند از طریق حمایت استقرار مجدد، مثل کمک حقوقی هم دریافت کنند، یا به آنها کمک شود که در کشور اصلی خود وارد بازار کار شوند. اگر میخواهید بیشتر بدانید از افسر کیس خود در مورد چیزی که به نام کمک بازسازی یاد میشود، سوال کنید.

ممنوعیت ورود مجدد

اگر در وقت معین که در فیصله تان ذکر شده کشور را ترک نکنید، ممکن است ممنوعیت ورود مجدد دریافت کنید. سپس اجازه ورود مجدد به ناحیه شینگن، بلغاریا یا رومانیا برای مدت یکسال نخواهید شد. مهم است که بدانید که چی وقت باید کشور را ترک کنید.

همچنین اگر اداره مهاجرت به این باور باشد که شما بطور داوطلبانه کشور را ترک نخواهید کرد، ممکن است ممنوعیت ورود مجدد دریافت کنید.

اگر تقاضای ورود شما رد میشود که باید فوراً اجرا شود، به شما ممنوعیت ورود مجدد هم داده خواهد شد.

اگر همکاری نکنید

اگر اداره مهاجرت معتقد باشد که در بازگشت به کشور اصلی خود همکاری نمیکنید، ممکن است کمک مالی روزانه خود را از دست بدهید. همچنین اداره مهاجرت ممکن است شما را تحت نظارت بگذارد یا دستگیر کند. تحت تظارت یعنی اینکه باید به طور منظم در اوقات و مکانهای معین گزارش بدهید. همچنین ممکن است مجبور شوید پاسپورت یا مدارک شناسایی خود را تحویل بدهید. دستگیر یعنی اینکه باید در مکان قفل شد ای زندگی کنید که اجازه ترک آنرا ندارید.

اگر اداره مهاجرت بررسی کند که بر اساس عدم همکاری امکان ندارد که ممانعت از دخول یا اخراج شما را اجرا کند، در آنصورت پولیس مسؤلیت بیرون کردن شما را از کشور بدوش میگیرد. پولیس حق احضار و جستجوی شما را دارد، و ممکن است برای ترک کشور از جبر استفاده کند.

اطلاعات جدید

اگر اطلاعات جدید بعد از دریافت عدم پذیرش نهایی ارائه شوند، اداره مهاجرت ممکن است در نظر بگیرد که اطلاعات جدید باعث میشود که شما اخراج نشوید. مثلا ممکن است این باشد که وضعیت در کشور اصلی شما رو به وخامت باشد یا این که شما بسیار مریض شده باشید. اداره مهاجرت میتواند این کار را با صلاحدید خود یا بعد از درخواست شما در نظر بگیرد.

اگر میخواهید بیشتر بدانید

شما به نشست های متعددی دعوت میشویید که به شما در مورد چیز های مهم در مدت انتظار اطلاعات زیاد داده خواهد شد.

افسر کیس در واحد عرایض به شما در باره کمک ها در رابطه با محل اقامت شما، امور مالی، مراقبت صحی و تحصیل فرزندتان معلومات ارائه میکند.

بعد از اینکه واحد عرایض، عریضه پناهندگی شما را ثبت کرد به واحد پذیرش اختصاص داده خواهید شد. واحد پذیرش از شما در یک مجلس گروهی معلوماتی دعوت میکند و به شما اطلاعات محلی مثل محل رهائش شما داده میشود.

همچنین واحد پذیرش از شما در یک مجلس وقتی دعوت میکند که موضوع جدیدی در باره کیس تان بگوید. وقتی که فیصله میشود، افسر کیس توضیح میدهد که این فیصله یعنی چی و شما چی باید بکنید.

اگر کدام سوالی دارید، میتوانید از واحد استقبپذیرش تان پرسان کنید یا با واحد خدمات مشتری به شماره 235 235‑0771 تماس بگیرید. ساعات تماس تلیفونی واحد خدمات مشتری دوشنبه تا جمعه، 16:00–08:00 میباشد.

همچنین میتوانید در www.migrationsverket.se/asylum-dari ، مطالب بیشتری بخوانید.

در www.informationsverige.se/prs External link, opens in new window. میتوانید درباره چگونگی جامعه سویدن مطالب بیشتری به دست بیاورید.

اگر نیاز فوری برای دسترسی به پولیس، امبولانس یا آتشنشانی دارید، باید با 112 تماس بگیرید.

اگر میخواهید با پولیس در مورد موضوعی که ضروری نیست صحبت کنید، باید با 114 14 تماس بگیرید.

اگر در مورد وضع صحی یا مراقبت طبی خود سوالی دارید، میتوانید با 1177 تماس بگیرید.

Last updated: