ኵሎም ደቂ-ሰባት ማዕረ ክብሪ ኣሎዎም

Alla människors lika värde – tigrinska

Illustration.

ኣብ ሽወደን፡ ኵሎም ደቂ-ሰባት ማዕረ ክብሪ ከም ዘሎዎምን - ተመሳሳሊ መሰል ከም ዘሎዎምን ዚገልጹ ብዙሓት ሕጊታት ኣሎዉ እዮም። ንሕና መን ምዃንና፡ ካበይ ከም ዝመጻእና ወይ ምስ መን ፍቕሪ ከም ዚሕዘና ወይ ብኸመይ ከም ንሰርሕ ብዘየገድስ፥ ኣብ ህይወትና ማዕረ መሰላትን ዕድላትን ኪህልዉና ይግባእ።

ንሓደ ሰብ፡ ኣብ ልዕሊኡ ኣድልዎ ወይ ኣዋራዲ ኣተሓሕዛ ንኸይፍጸም፥ መሰላቱ ውን ንኸይግሃሱ ዚኽልክሉ ሕጊታት ኣሎዉ እዮም። ከም ሰብ መጠን፡ ርእይቶ ኪህልወና፥ ክንሓስብ፡ ከም ዝድለናዮ ክንኣምን ይፍቀደልናይ’ዩ። ኵሉ ከከም ባህ ዝበለና ነገራት ክንገብር ግን ኣይክኣልን’ዩ። ከምቲ ኣብ “መሰረተ-ቅዋምና” ሰፊሩ ዘሎ፥ ኵሎም ሰባት ሓሳብቶም፡ ርእይትኦምን ስምዒቶምን ብነጻ ኪገልጹ መሰል ኣሎዎም። ንኻልእ ሰብ መሰሉ ክግህሱ ግን ኣይክእሉን እዮም። ንሕና ኵላትና፡ ንነናይ ግላዊ-ሰብ እንታውነትን - ናይ ህይወት-ምርጫን መሰል ክነኽብር ይግብኣና እዩ።

EU-logotyp

Last updated: