Postadresser och faxnummer

Vart ska du skicka din ansök­an eller dina hand­lingar?

Här hittar du information om vart du ska skicka din ansökan eller dina handlingar beroende på vad ditt ärende gäller.

Du som söker asyl för första gången och vill skicka in handlingar som gäller din ansökan ska skicka dem till till det kontor på Migrationsverket där du ansökte om asyl.

Du som tidigare har ansökt om asyl och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, eller är familjemedlem till en person som tidigare har sökt asyl, läs om vart du ska skicka din ansökan.

Ansök­ningar och hand­lingar gällande uppe­hålls­till­stånd för att flytta till någon, studera eller arbeta i Sverige ska skickas till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Handlingar som gäller svenskt medborgarskap ska skickas till medborgarskapsenheten:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Ansök­ningar och hand­lingar gällande uppehållskort, permanent uppehållskort, permanent uppehållsrätt, status som varaktigt bosatt eller uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz ska skickas till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansök­ningar och hand­lingar gällande uppehållsstatus för brittiska medborgare ska skickas till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Postadresser och faxnummer

Här hittar du postadresser och faxnummer till Migrationsverkets olika kontor.

 • Arlanda

  Asylprövningsenheten

  Box 904

  195 05 Arlandastad

  Fax: 08-593 611 01

 • Boden

  Asylprövningsenheten

  Box 103

  961 22 Boden

  Fax: 010-485 85 72

 • Boden

  Förvaltningsprocessenheten

  Box 103

  961 22 Boden

  Fax: 010-485 98 96

 • Boden

  Mottagningsenheten

  Box 103

  961 22 Boden

  Fax: 010-485 79 97

 • Flen

  Förvaret

  Box 209

  642 23 Flen

  Fax: 010-485 20 30

 • Flen

  Mottagningsenheten

  Box 209

  642 23 Flen

  Fax: 010-485 08 44

 • Gävle

  Förvaret

  Box 4

  801 02 Gävle

 • Göteborg

  Ankomstenhet 2

  Box 1087

  405 23 Göteborg

  Fax: 031-795 53 30

 • Göteborg

  Asylprövningsenheten

  Box 1087

  405 23 Göteborg

  Fax: 031-795 53 30

 • Göteborg

  Förvaltningsprocessenheten

  Box 1087

  405 23 Göteborg

  Fax: 031-795 53 30

 • Göteborg

  Förvaret

  Box 1087

  405 23 Göteborg

  Fax: 010-485 12 64, 010-485 12 82

 • Göteborg

  Mottagningsenheten

  Box 1087

  405 23 Göteborg

  Fax: 031-795 53 30

 • Göteborg

  Tillståndsenheten

  Box 1087

  405 23 Göteborg

  Fax: 031-795 53 30

 • Halmstad

  Mottagningsenheten

  Box 21

  313 21 Oskarström

  Fax: 010-485 02 93

 • Kristianstad

  Mottagningsenheten

  Box 214

  291 23 Kristianstad

  Fax: 010-485 23 50

 • Ljungbyhed

  Förvar

  Box 41

  264 21 Klippan

 • Malmö

  Ansökningsenheten

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Malmö

  Arbetstillståndsenheten

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Malmö

  Asylprövningsenheten

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Malmö

  Förvaltningsprocessenheten

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Malmö

  Mottagningsenheten

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Malmö

  Servicecenter

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Malmö

  Tillståndsprövningsenheten

  Box 3147

  200 22 Malmö

  Fax: 010-485 57 07

 • Mariestad

  Mottagningsenheten

  Box 168

  542 22 Mariestad

  Fax: 010-485 01 55

 • Migrationsverkets officiella adress

  Migrationsverket

  601 70 Norrköping

  Fax: 011-10 81 55

 • Norrköping

  Arbetstillståndsenheten

  601 70 Norrköping

  Fax: 011-10 81 55

 • Norrköping

  Medborgarskapsenheten

  601 70 Norrköping

  Fax: 011-10 81 55

 • Norrköping

  Mottagningsenheten

  601 70 Norrköping

  Fax: 010-485 86 98

 • Norrköping

  Servicecenter

  601 70 Norrköping

  Fax: 010-203 68 20

 • Norrköping

  Tillståndsprövningsenheten

  601 70 Norrköping

  Fax: 011-10 81 55

 • Skellefteå

  Mottagningsenheten

  Box 142

  931 22 Skellefteå

  Fax: 010-203 50 24

 • Stockholm

  Ansökningsenheten

  Box 1430

  171 27 Solna

  Fax: 011-10 81 55

 • Stockholm

  Asylprövningsenheten Dublinenheten

  Box 1430

  171 27 Solna

  Fax: 011-10 81 55

 • Stockholm

  Förvaltningsprocessenheterna

  Box 1430

  171 27 Solna

  Fax: 011-10 81 55

 • Stockholm

  Förvaret

  Box 1430

  171 27 Solna

  Fax: Förvar 1: 08-591 184 87, Förvar 2: 010-485 24 87

 • Stockholm

  Mottagningsenheten

  Box 1430

  171 27 Solna

  Fax: 011-10 81 55

 • Stockholm

  Tillståndsenheten

  Box 1430

  171 27 Solna

  Fax: 011-10 81 55

 • Sundsvall

  Mottagningsenheten

  Box 816

  851 23 Sundsvall

  Fax: 010-203 32 26

 • Sundsvall

  Tillståndsenheten

  Box 816

  851 23 Sundsvall

  Fax: 010-203 32 26

 • Umeå

  Skanningsenheten

  Box 3100

  903 03 Umeå

 • Umeå

  Tillståndsenheten

  Box 413

  901 08 Umeå

 • Uppsala

  Asylprövningsenheten

  Box 1323

  751 43 Uppsala

  Fax: 010-203 63 78

 • Uppsala

  Mottagningsenheten

  Box 1323

  751 43 Uppsala

  Fax: 010-485 93 62

 • Uppsala

  Tillståndsenheten

  Box 1323

  751 43 Uppsala

  Fax: 010-203 29 86

 • Visby

  Mottagningsenheten

  Box 1050

  621 21 Visby

  Fax: 010-157 97 23

 • Vänersborg

  Mottagningsenheten

  Box 243

  462 23 Vänersborg

 • Västerås

  Mottagningsenheten

  Box 55

  721 04 Västerås

  Fax: 010-485 93 31

 • Västerås

  Tillståndsenheten

  Box 55

  721 04 Västerås

  Fax: 010-485 98 54

 • Växjö

  Mottagningsenheten

  Box 1228

  351 12 Växjö

 • Växjö

  Tillståndsenheten

  Box 1228

  351 12 Växjö

  Fax: 010-485 82 80

 • Åstorp

  Förvaret

  Box 17

  265 21 Åstorp

  Fax: 010-485 23 55

 • Örebro

  Mottagningsenheten

  Box 2073

  700 02 Örebro

 • Örebro

  Tillståndsenheten

  Box 2073

  700 02 Örebro

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-25