Vanliga frågor och svar om tjänsten Tid till beslut

Tiden till beslut räknas från den dag när ansökan lämnades in till Migrationsverket eller till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Tiden som redovisas på webbplatsen visar bara hur lång tid det tagit att handlägga 75% av ärenden, som liknar ditt och som avslutats under de senaste sex månaderna. Det går tyvärr inte att säga exakt hur lång tid det kommer ta just i ditt fall.

Alla ansökningar är olika och tar också därför olika lång tid. Innan en person kan få ett beslut behöver handläggaren till exempel

  • kontrollera de inskickade dokumenten
  • göra vissa kontroller med andra myndigheter
  • ibland ställa frågor om något dokument eller be den som ansöker att komplettera med fler dokument.

Det kan också bero på hur länge den som ansöker behöver vänta på att få komma till ambassaden för en intervju.

Handläggningstiderna kan variera och två ärenden som lämnas in samtidigt kan avgöras olika datum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas och olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat, är om Migrationsverket behöver begära in mer information i ärendet. En annan är att väntetiden till en intervju på ambassaden kan variera mellan olika länder.

Nej. Handläggningstiden påverkas främst av antalet ansökningar under handläggning och de individuella omständigheterna i varje ansökan.

Den tid som visas nu är den du ska utgå från. Tiderna baseras på hur länge de sökande har väntat som har fått beslut de senaste sex månaderna.