Vanliga frågor och svar om tjänsten Tid till beslut

 • När börjar tiden räknas?

  Tiden till beslut räknas från den dag när ansökan lämnades in till Migrationsverket eller till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

 • Jag har redan väntat längre än den tid som står här, vad är det som händer?

  Väntetiden som redovisas på webbplatsen är generell och visar bara hur lång tid det tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut under de senaste tre månaderna. Det går tyvärr inte att säga exakt hur lång tid det tar just i ditt fall.

 • Vad avgör hur lång tid det tar till beslut?

  Alla ansökningar är olika och tar också därför olika lång tid. Innan en person kan få ett beslut behöver handläggaren till exempel:

  • kontrollera de inskickade dokumenten
  • göra vissa kontroller med andra myndigheter
  • ibland ställa frågor om något dokument eller be den som ansöker att komplettera med fler dokument.

  Det kan också bero på hur länge den som ansöker behöver vänta på att få komma till ambassaden för en intervju.

 • Min kompis ansökte om uppehållstillstånd samtidigt som jag. Han har redan fått ett beslut och jag väntar fortfarande. Varför?

  Handläggningstiderna kan variera och två ärenden som lämnas in samtidigt kan avgöras olika datum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas och olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat, är om Migrationsverket behöver begära in mer information i ärendet. En annan är att väntetiden till en intervju på ambassaden kan variera mellan olika länder.

 • Får jag snabbare beslut om jag tidigare har fått en ansökan prövad av Migrationsverket?

  Nej, handläggningstiden påverkas främst av antalet ansökningar i kö och de individuella omständigheterna i varje ansökan.

 • Tid till beslut visade nu en annan tid än när jag ansökte. Vilken tid är det som gäller?

  Den tid som visas nu är den du ska utgå från. Tiderna baseras på hur länge de sökande har väntat som har fått beslut de senaste tre månaderna.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?