Juridisk information

Här hittar du juridisk information om Migrationsverkets webbplats och e-tjänster. Information kring hur vi hanterar personuppgifter finns på en särskild sida.

Ansvarig för Migra­tions­ver­kets webb­plats

Migrationsverkets kommunikationschef är ansvarig för Migrationsverkets webbplats.

Offent­lig­hets­prin­cipen

Migrationsverket är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Migrationsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Migrationsverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Mer om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd­ning av mate­rial, upphovs­rätt

Om inget annat anges får informationen på www.migrationsverket.se användas fritt. Ange källa och gärna även en länk till innehållet på vår webbplats. Om material från webbplatsen redigeras sker publicering på eget ansvar.
 
Vissa undantag gäller från det som sägs ovan, till exempel är fotografier och illustrationer skyddade av fotografens eller illustratörens upphovsrätt – om inget annat anges.

Länk­nings­po­licy

Länka gärna till www.migrationsverket.se – men tänk då på att

  • inte använda Migrationsverkets logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad
  • inte länka så att Migrationsverkets webbplats placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats
  • undvika att länka till enskilda dokument – adresserna kan ändras. Länka hellre till startsidan.

E-tjänster

Den sökandes ansvar

Alla uppgifter som du eller godkänd tredje part lämnar om dig måste vara sanningsenliga och korrekta. Medvetet lämnade felaktiga uppgifter kan medföra straffansvar.

Begräns­ning av ansvar

Migrationsverkets e-tjänster tillhandahålls som de är och utan garanti för fel, kvalitet eller att de är tillgängliga för användning. Eventuell felaktig information på webbplatsen påverkar inte handläggningen i enskilda ärenden.

PKI

PKI (Public Key Infrastructure) är en internationell standard för skydd av dokument och innehåll i it-system som är öppna för allmänheten. Migrationsverket använder PKI.

Sidan senast uppdaterad: