Migrationsverket logotyp

Till­gäng­lig­hets­re­do­gö­relse för digi­tala kanaler

Här redogör vi för tillgänglighet till Migrationsverkets digitala kanaler kopplat till hur de uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

I de fall det finns brister i digitala kanaler beskriver vi dessa samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra digi­tala kanaler?

Om du behöver innehåll från våra digitala kanaler som inte är tillgängligt för dig, men som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eller om du vill få informationen presenterad på alternativt sätt, kan du skicka in en begäran om det:

Begär information i tillgängligt format

Rappor­tera brister i tjäns­tens till­gäng­lighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra digitala kanalers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om brister i tjänsten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på Migrationsverket hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsredogörelser

Här redogör vi för tillgängligheten i våra digitala kanaler som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

De tjänster som finns på Migrationsverkets webbplats under rubriken Arbeta i Sverige omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service förrän den 23 september 2020.

De tjänster som finns på Migrationsverkets webbplats under rubriken Besöka Sverige omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service förrän den 23 september 2020.

De tjänster som finns på Migrationsverkets webbplats under rubriken Bli svensk medborgare omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service förrän den 23 september 2020.

De tjänster som finns på Migrationsverkets webbplats under rubriken Flytta till någon i Sverige omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service förrän den 23 september 2020.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Vanliga formu­lär­fält ska vara uppmärkta i koden Funktionen för automatisk komplettering vid inmatning av information är avstängd för inmatningsfältet personnummer i inloggningsvyn för att skydda användarens integritet. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning, med nedsatt finmotorik eller styrka, med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Detta kommer inte att åtgärdas för personnummer för att skydda användarens integritet. [WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte (AA)]
 • Långa labels
  Tjänsten har generellt sett långa och omfattande labels som gör att det blir omständligt för personer med skärmläsare att navigera. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning, med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. [WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (AA)]
 • Tjäns­tens över­sikt­sida samman­fattar inte saknad infor­ma­tion
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA)]
  [WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten.

Senaste bedömningen gjordes

24 augusti 2020.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades

2020-08-24.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Sidans titel beskriver inte ämne eller syfte
  Vid val av inloggning med BankID eller Mobilt BankID är sidtiteln ”IdentityHub BankID”. Sidtiteln ska uppdateras för att underlätta för användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning. [WCAG 2.4.2 Sidans titel (A)]
 • Låg kontrast
  Länkar på sidan samt inmatningsfältens kantlinjer har för låga kontrastvärden mot bakgrunden. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: med nedsatt synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA)] [WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text (AA)]
 • Det ska gå att navigera med enbart tangentbord
  Den länk som öppnar upp ”Fler e-legitimationer” går inte att komma åt via tangentbordet och därmed går det inte att logga in via Telia E-legitimation med hjälp av enbart tangentbordet. Bedömningen är att gränssnittet även saknar en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering då operativsystemens standardmarkering används. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med nedsatt finmotorik eller styrka. [WCAG 2.1.1 Tangentbord (A)] [WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)]
 • Beskrivande rubriker
  Rubrikerna på de olika inloggningssättens sidor är ”Logga in”. Dessa bör förtydligas för att hjälpa användaren att veta vilken typ av inloggningssätt som är valt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med kognitiva nedsättningar, med nedsatt finmotorik eller styrka, med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.[WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (AA)]
 • Bristande skärmläsarstöd
  a) vid felmeddelande Användning av skärmläsare fungerar inte tillfredsställande, vissa felmeddelanden får inte fokus och läses därmed inte upp. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (A)]
  [WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden (AA)]
  b) vid inmatning Det framgår inte att användaren står med markören i ett inmatningsfält för exempelvis personnummer vid inloggning med e-legitimation. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning. [WCAG 1.3.1 Information och relationer (A)] [WCAG 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter (A)]
  c) i grafik Användare som navigerar med skärmläsare kan inte komma åt grafiken som säger åt användaren att starta BankID-appen. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning. [WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text (A)]
 • Vanliga formulärfält ska vara uppmärkta i koden
  Funktionen för automatisk komplettering vid inmatning av information är avstängd för inmatningsfältet personnummer i inloggningsvyn för att skydda användarens integritet. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning, med nedsatt finmotorik eller styrka, med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Detta kommer inte att åtgärdas för personnummer för att skydda användarens integritet. [WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte (AA)]
 • Vid klick på avbryt – ej förutsägbart
  Vid klick på avbryt vid inloggning med e-legitimation hamnar användaren på en sida där det står att ”ett fel inträffade”, vilket inte är förutsägbart. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan syn; med kognitiva nedsättningar. [WCAG: 3.2 (AA) Förutsägbart]
 • Språk
  Om användaren väljer engelska som språk på startsidan följer inställningen inte med in i inloggningsförfarandet. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: vid annat modersmål än svenska.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda flertalet av bristerna under hösten 2020.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten.

Senaste bedömningen gjordes

8 juli 2020.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades

2020-08-18

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inloggning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Olika principer för navigering används i mobilversionen
  I mobilversionen av tjänsten används olika designprinciper för navigering när en användare kommer längre ner i sidstrukturen. Det skiljer sig åt mellan sidan som visar detaljerad information om en ansökan och funktionen för Säkra meddelanden [WCAG 3.2.3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Konsekvent navigering (AA)].
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning.
 • Användaren kan inte hoppa över återkommande innehåll
  Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Användaren kan till exempel inte hoppa över menyn för att komma till sidans huvudsakliga innehåll. Utöver det finns det en brist i funktionen Säkra meddelanden där användaren inte kan röra sig mellan konversationer på ett effektivt sätt med tabtangenten [WCAG 2.4.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hoppa över grupperat innehåll (A)].
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning.
 • Tabordningen i Min sida är inte logisk
  Vid navigering med hjälp av tabtangenten behöver användaren ta sig till flera andra element i tjänsten innan hon kommer till menyn. Menyn bör komma tidigare i tabordningen för att underlätta navigeringen till tjänstens olika sidor [WCAG 2.4.3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Fokusordning (A)].
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med nedsatt finmotorik eller styrka.
 • Formulärfälten saknar etiketter
  Formulärfältens etiketter är inte kopplade till formulärfälten, vilket påverkar personer som navigerar med skärmläsare negativt. Formulärfälten är inte markerade som obligatoriska i koden.

  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan syn; med nedsatt synförmåga; med kognitiv nedsättning.
  [WCAG 1.3.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Information och relationer (A)]
 • Sidan är flexibel men visst innehåll går delvis förlorat
  Vid förstoring med 400 % i webbläsaren är det svårt att ta del av visst innehåll såsom formuläret inne på Säkra meddelanden
  Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: med nedsatt synförmåga. [WCAG 1.4.10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (AA)]

Hand­lings­plan

För att åtgärda redovisade tillgänglighetsproblem kommer förändringar att ske i hur en användare navigerar i tjänsten Min sida. Sidorna och innehållet i tjänsten kommer även att ses över och förändras för att erbjuda användare en konsekvent struktur och utformning.

För tjänsten Min sida är teknisk plattformsutveckling prioriterad då det skapar förutsättningar att kunna göra flera förändringar och förbättringar i tjänsten framöver, både utifrån ett användar- och teknikperspektiv. Redovisade brister har inte åtgärdats på grund av att det skulle medfört en längre utvecklingstid för den nya tekniska plattformen som Min sida kommer använda sig utav. I den nya versionen av Min sida kommer tillgänglighetsbristerna att vara åtgärdade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01.

Såhär har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten Min sida.

Senaste bedömningen gjordes

2020-09-08.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades

2020-09-08.

De tjänster som finns på Migrationsverkets webbplats under rubriken Studera och forska i Sverige omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service förrän den 23 september 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?