Migrationsverket logotyp

Till­gäng­lig­hets­re­do­gö­relse för digi­tala kanaler

Här redogör vi för tillgänglighet till Migrationsverkets digitala kanaler som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

I de fall det finns brister i digitala kanaler beskriver vi dessa samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra digi­tala kanaler?

Om du behöver innehåll från våra digitala kanaler som inte är tillgängligt för dig, men som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eller om du vill få informationen presenterad på alternativt sätt, kan du skicka in en begäran om det:

Begär information i tillgängligt format

Rappor­tera brister i tjäns­tens till­gäng­lighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra digitala kanalers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om brister i tjänsten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på Migrationsverket hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsredogörelse gällande Migrationsverkets externa webbplats

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Verktygsfält på undersidor saknar rätt struktur
  Vissa element i koden är inte inneslutna av sina föräldraelement. Aria-attribut och roller behöver läggas till. Personer som använder hjälpmedel kanske inte får informationen korrekt presenterad. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (A)]
 • Rubriknivåer hoppas över
  På vissa sidor hoppas nivåsteg i rubriksättningen över. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]
 • Formulärelement saknar rubriker och etiketter
  Vissa formelement, såsom datumkontroller saknar associerade rubriker. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 1.3.1 Information och relationer (A), WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Vanliga formulärfält är inte märkta i koden
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte (AA)]
 • Bakgrunds- och förgrundsfärger har inte tillräcklig kontrast
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA)]
 • Det går inte att läsa upp diagramdata med hjälpmedel
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 4.1.2Namn, roll, värde (A)]
 • Mobilmenyn saknar logisk tabbordning
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga.. [WCAG 2.4.3 Gör en logisk tabbordning (A)]
 • Mobilmeny- och iframekod validerar inte
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar (A)]
 • PDF
  Majoriteten av de dokument som finns på webbplatsen är tillgängliga. Enstaka dokument har inte åtgärdats. Observera att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte kan läsa upp innehåll i dokument.
 • Video har inte syntolkning
  De flesta av videoklippen på webbplatsen saknar syntolkning. [WCAG 1.2.3 Tillhandahåll ljudbeskrivning eller mediealternativ (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-16. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för privatpersoner

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till ansökan om uppehållstillstånd för att Arbeta i Sverige.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i digitala tjänster.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till ansökan om visum för att Besöka Sverige.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i digitala tjänster.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Redogörelsen omfattar den betalfunktion som finns i flertalet av Migrationsverkets digitala tjänster.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Rubriknivåer hoppas över
  Sidan hoppar över rubriknivåer, sidans H1 är tom, H2 och H3 saknas. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Formulärfälten är inte markerade obligatoriska i koden
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]
 • Låga kontrastvärden på viss text och grafik
  Tjänsten har för låga kontraster på vissa knappar, platshållare, texter och kantlinjer. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA), WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text (AA)]
 • Fokusmarkering brister vid knappar
  Gränssnittet saknar stundvis en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)]
 • Skärmläsaranvändare får inte veta att något har blivit fel i formuläret
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (A)]

Handlingsplan

Handlingsplan saknas.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-22.

Redogörelsen omfattar följande tjänst:

 • Medborgarskap för dig som har fyllt 18 år, är utan barn och kan logga in med BankID – och söker för dig själv.

För information om resterande tjänster kopplade till att Bli svensk medborgare se rubriken ”Övriga tjänster” längre ner i denna redogörelse.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i digitala tjänster.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Övriga tjänster

Nedanstående uppräknade tjänster har flera tillgänglighetsbrister. Arbete pågår med att ersätta dem med nya som uppfyller tillgänglighetskraven. Mot bakgrund av att de inom kort ska ersättas har de inte detaljgranskats och någon redogörelse har inte heller publicerats. Ambitionen är att de nya tjänsterna lanseras hösten 2020.

 • Medborgarskap för dig som har barn eller för dig som inte kan logga in med BankID – och söker för ditt barn eller någon annan.
 • Medborgarskap för barn
 • Medborgarskap för barn med en svensk förälder
 • Medborgarskap för nordiska medborgare
 • Medborgarskap för statslösa barn under 18 år som är födda i Sverige
 • Medborgarskap för unga vuxna mellan 18 år och 21 år

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Personer som navigerar med skärmläsare kan inte boka tid
  Kalendern i tjänsten är inte tillgänglig för personer som navigerar med skärmläsare. Detta innebär att en person som navigerar med skärmläsare kan bli tvungen att boka tid på ett annat sätt än via tjänsten. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: utan syn.
 • Felmeddelanden får inte fokus av hjälpmedel
  Skärmläsaranvändaren inte får veta att något har blivit fel i formuläret. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (A)]
 • Formathjälp saknas
  Det saknas formathjälp vid fältet personnummer. Vid fel inmatning anges inte heller någon hjälp för att korrigera felet. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A), WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (AA)]

Handlingsplan

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01. En översyn av tjänsten Boka tid är inplanerad, vilket innebär att en större förändring av tjänsten eventuellt kommer att genomföras. I väntan på översynen kommer inga förändringar i tjänsten att genomföras på grund av att annan produktutveckling är prioriterad. Mer specifikt handlar det om plattformsutveckling som skapar förutsättningar för att göra flera förändringar och förbättringar i några av Migrationsverkets digitala e-tjänster.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-28.

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till ansökan om uppehållstillstånd för EU-medborgare.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i digitala tjänster.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-18. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Redogörelsen omfattar följande tjänster:

 • Uppehållstillstånd för att flytta till make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige
 • Uppehållstillstånd för dig som planerar att gifta dig eller bli sambo
 • Uppehållstillstånd för förälder eller annan familjemedlem
 • Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige
 • Frågeformulär för dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige

För information om resterande tjänster kopplade till att Flytta till någon i Sverige se rubriken ”Övriga tjänster” längre ner i denna redogörelse.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i digitala tjänster.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Övriga tjänster

Nedanstående uppräknade tjänster har flera tillgänglighetsbrister. Arbete pågår med att ersätta dem med nya som uppfyller tillgänglighetskraven. Mot bakgrund av att de inom kort ska ersättas har de inte detaljgranskats och någon redogörelse har inte heller publicerats. Ambitionen är att de nya tjänsterna lanseras hösten 2020.

 • Uppehållstillstånd för barn som föds i Sverige
 • Uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska bli adopterade
 • Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige
 • Uppehållstillstånd för barn som vill flytta till någon annan i Sverige än sin förälder
 • Uppehållstillstånd för dig som är förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Redogörelsen omfattar tjänsten Följ ditt visumärende – för dig som har ansökt om visum via webben.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Personer som navigerar med skärmläsare och/eller tangentbord kan inte boka/avboka tid
  Kalendern i tjänsten är inte tillgänglig för personer som navigerar med skärmläsare eller med tangentbordet. Detta innebär att en person som navigerar med skärmläsare/tangentbordet måste boka/avboka tid på annat sätt. Det går inte heller att ta del av den information som finns en pop-ups eller stänga ner dem med hjälp av tangentbordet. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: utan syn, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd.
 • Kalendern har för låga kontrastvärden
  Den vita texten mot den blå bakgrunden i kalendern ger ett för lågt kontrastvärde. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA)]
 • Tjänstens layout är inte flexibel
  Sidan är inte flexibel och anpassar sig därmed inte vid förstoring eller vid olika skärmbredd. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd. [WCAG 1.3.4 Orientering (A), WCAG 1.4.10 Responsiv design]
 • Sidan har ingen beskrivande titel
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.2 Sidans titel (A)]

Handlingsplan

Tjänsterna skall integreras i den nya tekniska plattformen för ”Min Sida”. Vi har ambitionen att ha integrerat tjänsterna i plattformen och därmed ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2020-09-18.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Formulärfältet saknar etikett och är inte markerat som obligatoriskt i koden
  Formulärfältet saknar etikett vilket påverkar personer som navigerar med skärmläsare negativt. Formulärfälten är inte heller markerade som obligatoriska i koden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]

Handlingsplan

Tjänsten skall integreras i den nya tekniska plattformen för ”Min Sida”. Vi har ambitionen att ha integrerat tjänsten i plattformen och därmed ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2020-09-18.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Vid klick på avbryt – ej förutsägbart
  Vid klick på avbryt vid inloggning med e-legitimation hamnar användaren på en sida där det står att ”ett fel inträffade”, vilket inte är förutsägbart. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.2 Förutsägbart (AA)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-28. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-28.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inloggning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Formulärfälten saknar etiketter
  Formulärfältens etiketter är inte kopplade till formulärfälten vilket påverkar personer som navigerar med skärmläsare negativt. Formulärfälten är inte heller markerade som obligatoriska i koden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]
 • Sidan är flexibel men visst innehåll går delvis förlorat
  Vid förstoring med 400 % i webbläsaren är det svårt att ta del av visst innehåll såsom formuläret inne på Säkra meddelanden. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (AA)]
 • Användaren kan inte hoppa över återkommande innehåll
  Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Användaren kan till exempel inte hoppa över menyn för att komma till sidans huvudsakliga innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen i Min sida är inte logisk
  Vid navigering med hjälp av tabbtangenten behöver användaren ta sig till flera andra element i tjänsten innan hen kommer till menyn och eller till huvudinnehållet. Utöver det finns det en brist i funktionen Säkra meddelanden där användaren inte kan röra sig mellan konversationer eller skriva ett nytt meddelande på ett effektivt sätt med tabbtangenten.
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Olika principer för navigering används i mobilversionen
  I mobilversionen av tjänsten används olika designprinciper för navigering när en användare kommer längre ner i sidstrukturen. Det skiljer sig åt mellan sidan som visar detaljerad information om en ansökan och funktionen för Säkra meddelanden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering (AA)].

Handlingsplan

En teknisk plattformsutveckling pågår för att skapa förutsättningar att kunna göra förändringar och förbättringar i tjänsten framöver. Redovisade brister har inte åtgärdats då tjänsten kommer att ersättas. Vi har ambitionen att ha ersatt tjänsten och därmed ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-08. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Redogörelsen omfattar tjänsten Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Långa etiketter
  Tjänsten har generellt sett långa och omfattande labels som gör att det blir omständligt för personer med skärmläsare att navigera. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (AA)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 1.4.1 Användning av färger (A), WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till ansökan om uppehållstillstånd för att Studera i Sverige.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister:

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i digitala tjänster.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för arbetsgivare

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till arbetsgivares Anställningserbjudande för någon som vill arbeta Sverige.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inlogg­ning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för andra aktörer

Redogörelsen omfattar tjänsten Administrera behörigheter för e-tjänster (LOK admin).

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inloggning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Det finns brister vid navigering med endast tangentbordet
  Det går inte att sortera tabellen enbart med tangentbordet (det går dock att söka för att sortera). Gränssnittet saknar även stundvis en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.1.1 Tangentbord (A), WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)

Handlingsplan
Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Information om testningen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-14. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-28.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inloggning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • En del länkar är inte beskrivande
  Sidan har länkar som inte är beskrivande. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-18. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Inloggning
  Se redovisning av brister som förekommer i inloggningen till tjänsten under menyrubriken Inloggning till digitala tjänster.
 • Det saknas en tillbakaknapp
  Det saknas möjlighet att gå tillbaka från ”profilsidan”. Detta gör det svårt för användaren att navigera på ett konsekvent och tydligt sätt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering (AA)]
 • Felmeddelanden får inte fokus av hjälpmedel
  Felmeddelanden får inte fokus av hjälpmedel. Detta innebär att exempelvis skärmläsaranvändaren inte får veta att något har blivit fel i formuläret för ”Avbryt begäran om yttrande”. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd. [WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden (AA)]
 • De PDF:er som genereras är inte tillgängliga
  Det går att läsa dokumenten med hjälpmedel, men det finns flera brister i dokumentet som påverkar tillgängligheten. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se. [EN 301 549]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Det saknas textbeskrivningar av innehåll som inte är text
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.1.1 Innehåll som inte är text (A)]
 • Html-strukturen är felaktig i listor
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll
  Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen är inte logisk
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Språkförändringar anges inte i koden
  Det finns länkar till dokument på andra språk där språkförändringen inte anges i kod. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [3.1.2 Språkförändringar (AA)]
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner]
 • Koden validerar inte
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Validering]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten/vintern 2020/2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Html-strukturen är felaktig i listor
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll
  Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen är inte logisk
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner]
 • Koden validerar inte
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Validering]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-09-18.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?