Till­gäng­lig­hets­re­do­gö­relse för digi­tala kanaler

Här redogör vi för tillgänglighet till Migrationsverkets digitala kanaler som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

I de fall det finns brister i digitala kanaler beskriver vi dessa samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra digi­tala kanaler?

Om du behöver innehåll från våra digitala kanaler som inte är tillgängligt för dig, men som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eller om du vill få informationen presenterad på alternativt sätt, kan du skicka in en begäran om det:

Begär information i tillgängligt format

Rappor­tera brister i tjäns­tens till­gäng­lighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra digitala kanalers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om brister i tjänsten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på Migrationsverket hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsredogörelse gällande Migrationsverkets externa webbplats

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Verktygsfält på undersidor saknar rätt struktur
  Vissa element i koden är inte inneslutna av sina föräldraelement. Aria-attribut och roller behöver läggas till. Personer som använder hjälpmedel kanske inte får informationen korrekt presenterad. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (A)]
 • Formulärelement saknar rubriker och etiketter
  Vissa formelement, såsom datumkontroller saknar associerade rubriker. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 1.3.1 Information och relationer (A), WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Vanliga formulärfält är inte märkta i koden
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte (AA)]
 • Bakgrunds- och förgrundsfärger har inte tillräcklig kontrast
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA)]
 • Det går inte att läsa upp diagramdata med hjälpmedel
  Vi använder en tredjepartsprodukt för visa diagram. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde (A)]
 • Mobilmenyn saknar logisk tabbordning
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga.. [WCAG 2.4.3 Gör en logisk tabbordning (A)]
 • Mobilmeny- och iframekod validerar inte
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar (A)]
 • PDF
  Majoriteten av de dokument som finns på webbplatsen är tillgängliga. Enstaka dokument har inte åtgärdats. Observera att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte kan läsa upp innehåll i dokument.
 • Video har inte syntolkning
  De flesta av videoklippen på webbplatsen saknar syntolkning. [WCAG 1.2.3 Tillhandahåll ljudbeskrivning eller mediealternativ (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-16. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-18.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för privatpersoner

Redogörelsen omfattar e-tjänsterna

 • Arbeta i Sverige
 • Besöka Sverige
 • Bli svensk medborgare – för dig med BankID
 • EU-medborgare
 • Flytta till någon i Sverige (omfattar inte äldre tjänster)
 • Skydd och asyl i Sverige
 • Studera i Sverige.

För information om tjänster som inte omfattas av denna redogörelse, se rubriken ”Övriga tjänster” längre ner.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är medvetna om följande brister

 • Tjänsternas översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i e-tjänst.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-05-19.

Övriga tjänster

Nedanstående uppräknade tjänster har flera tillgänglighetsbrister. Arbete pågår med att ersätta dem med nya som uppfyller tillgänglighetskraven. Mot bakgrund av att de inom kort ska ersättas har de inte detaljgranskats och någon redogörelse har inte heller publicerats. Ambitionen är att de nya tjänsterna lanseras hösten 2020.

 • Flytta till Sverige – Uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska bli adopterade
 • Flytta till Sverige – Uppehållstillstånd för barn som vill flytta till någon annan i Sverige än sin förälder
 • Flytta till Sverige – Uppehållstillstånd för dig som är förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Redogörelsen omfattar den betalfunktion som finns i flertalet av Migrationsverkets digitala tjänster.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Rubriknivåer hoppas över
  Sidan hoppar över rubriknivåer, sidans H1 är tom, H2 och H3 saknas. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Formulärfälten är inte markerade obligatoriska i koden
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]
 • Låga kontrastvärden på viss text och grafik
  Tjänsten har för låga kontraster på vissa knappar, platshållare, texter och kantlinjer. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA), WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text (AA)]
 • Fokusmarkering brister vid knappar
  Gränssnittet saknar stundvis en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)]
 • Skärmläsaranvändare får inte veta att något har blivit fel i formuläret
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (A)]

Handlingsplan

Betalfunktionen är en tredjepartsprodukt och dialog med leverantören pågår.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Missvisande beskrivningar av funktioner för skärmläsaranvändare
  Några funktioner och element i tjänsten har missvisande beskrivningar vid uppläsning av skärmläsare. Beskrivningen av knapparna som används för att bläddra bland bokningstillfällen i kalendern är missvisande. Funktionen för att stänga dialoger har även en missvisande beskrivning. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Delar av innehållet presenteras inte i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare
  I delar av tjänsten presenteras inte innehållet i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare, vilket gör det svårare för användarna att orientera sig och förstå innehållet. Utformningen av innehållet är inte tydligt för användaren när hon når en modal dialog. Ett exempel är modalen som användaren behöver interagera med för att boka en tid. Informationen läses inte upp på ett passande sätt, vilket leder till att det blir svårt för en skärmläsaranvändare att förstå innehållet och slutföra bokningen. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]
 • Uppmaning som inte tillför något för skärmläsaranvändaren
  Ett element i kalenderfunktionen läser upp ett obegripligt meddelande för skärmläsaranvändare. Meddelandet är tänkt att beskriva tabellens struktur, men det tillför inget. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer (A)]
 • Information om mötestillfällen i kalendern behöver förtydligas för skärmläsaranvändare
  Skärmläsaranvändaren får inte reda på längden på mötet när hon interagerar med kalenderfunktionen. Hon behöver välja ett tillfälle och påbörja bokningen för att få reda på längden på mötet, vilket bidrar till en ineffektiv interaktion. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Formatregler för datum
  Datum i kalendern läses inte upp som om det skulle vara ett datum för skärmläsaranvändare, vilket bidrar till att det blir svårt för användaren att tolka informationen. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde (A)]
 • Navigering med piltangenter i kalendern
  Det är svårt för en skärmläsaranvändare att navigera med piltangenter i kalenderfunktionen i tjänsten, vilket gör det svårt att nå vissa funktioner och information i tjänsten. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna. [WCAG 2.1.1 Tangentbord (A)]
 • Skärmläsaranvändaren når delar av tjänsten som inte tillför något
  När skärmläsaranvändaren har valt att boka en tid i kalendern visas en bekräftelsedialog där all information som presenteras inte är relevant. Skärmläsaren läser t.ex. upp namnet på bokningsknappen flera gånger och fortsätter sedan att läsa upp information om dialogens utformning och att den går att modifiera, vilket inte är nödvändigt för skärmläsaranvändare att ta del av. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]
 • Försämrad upplevelse under användning
  Skärmläsaranvändaren får en försämrad upplevelse under användningen av kalenderfunktionen. När användaren har valt ett tillfälle kan hon inte tabba eller navigera med piltangenter längre i kalendern. Kalendern är varken fokuserbar med tab-tangenten eller piltangenter för uppläsning. Användare med skärmläsare har således ingen möjlighet att ändra eller förstå vad nuläget är. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.2.2 Vid inmatning (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-12-31.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-21.

Redogörelsen omfattar tjänsten Följ ditt visumärende – för dig som har ansökt om visum via webben.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Personer som navigerar med skärmläsare och/eller tangentbord kan inte boka/avboka tid
  Kalendern i tjänsten är inte tillgänglig för personer som navigerar med skärmläsare eller med tangentbordet. Detta innebär att en person som navigerar med skärmläsare/tangentbordet måste boka/avboka tid på annat sätt. Det går inte heller att ta del av den information som finns en pop-ups eller stänga ner dem med hjälp av tangentbordet. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: utan syn, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd.
 • Kalendern har för låga kontrastvärden
  Den vita texten mot den blå bakgrunden i kalendern ger ett för lågt kontrastvärde. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA)]
 • Tjänstens layout är inte flexibel
  Sidan är inte flexibel och anpassar sig därmed inte vid förstoring eller vid olika skärmbredd. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd. [WCAG 1.3.4 Orientering (A), WCAG 1.4.10 Responsiv design]
 • Sidan har ingen beskrivande titel
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.2 Sidans titel (A)]

Handlingsplan

Tjänsterna skall integreras i den nya tekniska plattformen för ”Min Sida”. Vi har ambitionen att ha integrerat tjänsterna i plattformen och därmed ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2020-11-03.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Formulärfältet saknar etikett och är inte markerat som obligatoriskt i koden
  Formulärfältet saknar etikett vilket påverkar personer som navigerar med skärmläsare negativt. Formulärfälten är inte heller markerade som obligatoriska i koden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]

Handlingsplan

Tjänsten skall integreras i den nya tekniska plattformen för ”Min Sida”. Vi har ambitionen att ha integrerat tjänsten i plattformen och därmed ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-06-01.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2020-11-03.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Delar av innehållet presenteras inte i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare
  I delar av tjänsten presenteras inte innehållet i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare, vilket gör det svårare för användarna att orientera sig. Skärmläsaren hoppar exempelvis över rubriker för olika sektioner i tjänsten. Det finns även en brist i funktionen Säkra meddelanden som handlar om hur användaren navigerar mellan olika element när hon ska skicka ett nytt meddelande. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]

Handlingsplan

Datum för åtgärdande av tillgänglighetsbristen som berör presentation av innehåll i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare är inte beslutat. Besked om datum för det ges snarast.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-08. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-21.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för arbetsgivare

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till arbetsgivares Anställningserbjudande för någon som vill arbeta Sverige.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information
  I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning
  Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är medvetna om följande brister

 • Betalning
  Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i e-tjänst.

Handlingsplan

Se Betalning i e-tjänst.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-11-13. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-11-13.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för andra aktörer

Redogörelsen omfattar tjänsten Administrera behörigheter för e-tjänster (LOK admin).

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Det finns brister vid navigering med endast tangentbordet
  Det går inte att sortera tabellen enbart med tangentbordet (det går dock att söka för att sortera). Gränssnittet saknar även stundvis en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.1.1 Tangentbord (A), WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)

Handlingsplan
Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Information om testningen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-14. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • En del länkar är inte beskrivande
  Sidan har länkar som inte är beskrivande. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-18. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • De PDF:er som genereras är inte tillgängliga
  Det går att läsa dokumenten med hjälpmedel, men det finns flera brister i dokumentet som påverkar tillgängligheten. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se. [EN 301 549]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-21.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Det saknas textbeskrivningar av innehåll som inte är text
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.1.1 Innehåll som inte är text (A)]
 • Html-strukturen är felaktig i listor
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll
  Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen är inte logisk
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Språkförändringar anges inte i koden
  Det finns länkar till dokument på andra språk där språkförändringen inte anges i kod. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [3.1.2 Språkförändringar (AA)]
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner]
 • Koden validerar inte
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Validering]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Html-strukturen är felaktig i listor
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll
  Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen är inte logisk
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner]
 • Koden validerar inte
  Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Validering]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under våren 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

This accessibility statement covers www.eu-frank.eu.

We consider the site partially accessible in accordance with the Web Accessibility Directive (level AA in the standard Web Content Accessibility Guidelines version 2.1).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

We are aware of the following shortcomings

 • Navigating with a keyboard and/or screen reader can be difficult
  The site has limited semantic structure which makes it difficult to navigate efficiently with a screen reader. There is also no method available for skipping repeated content. This can result in difficulties during usage: without vision, with limited vision, with limited manipulation or strength, with limited cognition. [WCAG 1.3.1 Info and Relationships (A), 2.4.1 Bypass Blocks (A)]
 • Some links do not make sense out of context
  Links should clearly describe the destination or function of the link. The links “Read more” and “Here!” do not make sense out of context. These can cause confusion and should be avoided. This can result in difficulties during usage: without vision, with limited vision, with limited manipulation or strength, with limited cognition. [2.4.4 Link Purpose (In Context) (A)]

Action plan

The site will be removed in the spring of 2021, therefore the site's shortcomings will not be resolved.

Information about the testing

We have done a self-assessment of the service. The most recent assessment was made on 2020-11-12. The accessibility statement was updated on 2020-11-12.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-21