Nyhetsarkiv

 • Fortsatt högt antal misstänkta fall av männi­sko­handel för 2020

  Antalet misstänkta fall av människohandel låg på höga nivåer för 2020. Detta trots en halvering av antalet asylsökande jämfört med fjolåret.– Vi kan konstatera att antalet misstänkta fall inte är så beroende av antalet asylsökande, säger Lisa Hultin-Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.
 • Migrationsverket efterlyser förtydliganden kring regeringens kompletterande förslag till ny migrationslagstiftning

  Förslaget om uppehållstillstånd av humanitära skäl för vuxna kan med tiden omfatta allt fler personer, och därmed inte längre vara en undantagsbestämmelse. Det skriver Migrationsverket i sitt remissvar på regeringens kompletterande förslag i arbetet med en förändrad migrationslagstiftning.
 • Färre bevil­jade uppe­hålls­till­stånd 2020

  Under 2020 har Migrationsverket beviljat 88 814 uppehållstillstånd. Det är en minskning med 29 099 uppehållstillstånd, knappt 25 procent, jämfört med 2019. Migrationsverket har under året som gått tagit emot 12 991 asylansökningar (förstagångsansökningar), vilket är i linje med verkets tidigare antaganden under året.
 • Brexit – övergångsperioden har nu upphört

  Den övergångsperiod som inleddes när utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU började gälla den 1 februari 2020 upphörde den 31 december. Det innebär att reglerna för tredjelandsmedborgare nu gäller för brittiska medborgare som vill flytta till Sverige.

Sidan senast uppdaterad: