Nyhetsarkiv

  • Utdraget krig i Ukraina ger ökade kostnader för mottagandet

    Migrationsverket bedömer att många skyddsbehövande från Ukraina blir kvar i Sverige en längre tid. Det innebär ökade kostnader för mottagandet – för 2023 uppskattas ytterligare sju miljarder kronor behövas i ersättningar till kommuner, regioner och personer som får skydd i Sverige. Det framgår i Migrationsverkets senaste prognos som publiceras idag.
  • Anvisningar till kommuner för jämnare fördelning av skyddsbehövande har påbörjats

    Den 1 juli började Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som därmed tog över ansvaret för att ordna boendeplatser. Anledningen är att en ny lag trätt i kraft som ska fördela dem jämnare över landet.– Vi försöker se till att så få som möjligt av de som berörs behöver flytta från den kommun där de nu bor. Om man exempelvis har barn som går i skolan eller ett arbete i en kommun så försöker vi se till att man får bo kvar där. Men flyttar kommer att bli nödvändiga för att uppnå en jämnare fördelning, säger Magnus Önnestig, direktör Migrationsverkets nationella operativa avdelning.
  • Migrationsverket på plats under Almedalsveckan

    Migrationsverket finns på plats under årets Almedalsvecka. Generaldirektör Mikael Ribbenvik, biträdande rättschef Anna Lindblad och experten Eva Norstedt deltar i ett flertal seminarier och företräder myndigheten.

Sidan senast uppdaterad: