Nyhetsarkiv

 • Migrationsverket och Statens servicecenter fördjupar samverkan

  Ökad tillgänglighet till Migrationsverkets tjänster och hjälp med fler myndighetsärenden hos Statens servicecenter. Det är inriktningen när myndigheternas generaldirektörer den 31 oktober undertecknade en avsiktsförklaring om fortsatt servicesamverkan.
 • Färre asyl­sö­kande från Geor­gien och Mongo­liet

  Antalet asylsökande från Georgien och Mongoliet har minskat sedan länderna förra året började bedömas som säkra ursprungsländer. Den genomsnittliga handläggningstiden har också blivit kortare sedan de nya reglerna infördes, visar Migrationsverkets statistik.
 • EU förlänger massflyktsdirektivet

  Skyddet för personer som flytt Ukraina efter Rysslands invasion förlängs till 2024.
 • Migrationsverket skärper kontrollen av pass och identitet

  Migrationsverket ökar kontrollerna av passhandlingar som visas upp vid en ansökan om tidsbegränsade uppehållstillstånd. Syftet är att höja säkerheten och minska riskerna för oegentligheter.
 • Nytt förvar öppnas i Mölndal

  I fredags öppnades Migrationsverkets nya förvar i Mölndal. Utökningen av antalet förvarsplatser i hela landet har pågått under längre tid, och nu tillkommer förvaret i Mölndal med 114 förvarsplatser.

Sidan senast uppdaterad: